ده فرمان برای کنترل استرس

ده فرمان برای کنترل استرس

ده فرمان برای کنترل استرس

گامهای زیادی برای جنگیدن با استرس و اثرات ناخوشایندش وجود دارند که ما می توانیم آنها را در پیش بگیریم .آنچه در زیر می آید ده برخورد اساسی است که برای جنگ با استرس به ما کمک می کند.

 1. اجازه ندهیم که ناراحتیهای جزئی ما را از کوره به در ببرند .ما این توصیه را بسیار شنیده ایم ، اما تمرین آن مشکل است .دو چیز برای نگه داشتن آن در ذهن لازم است:
 • سعی نکنید احساسات ناراحت کننده را نادیده بگیرید.آنها را بپذیر و به دنبال راه حل باش ،‌اگر راه حل را پیدا نکردی ،‌موضوع را دوباره مرور کن.
 • احساس متناسب داشته باشید.استرسورهای کوچک در حال حاضر اسباب نگرانی زیادی شده اند ولی به سرعت رنگ می بازند اگر ما آنها را رها سازیم. ما می توانیم آنها را اینگونه ببینیم : محرکهای کوچک ، نه یک بحران اساسی .
 1. در برابر اشتباه تسلیم نشوید. وقتی ما کاری کرده ایم که از انجام آن متاسفیم . اگر امکان دارد سعی کنیم آن را درست کنیم ( معذرت خواهی ، تغییر رفتار و غیره) و یا از آن عبرت بگیریم و اجازه ندهیم دیگران به واسطه این اشتباه بر ما مسلط شوند.
 2. یک استراتژی فعال برای بدست آوردن راه حل مناسب تدوین کنید ،‌یا یک استراتژی برای سازگاری با موقعیت نسخه برداری کنید.در هر صورت ، ما ناامید نمی شویم.
 3. پذیرش و سازگاری با تغییر را یاد بگیرید.برای اینکار :
 • به فرصتها توجه کنید .گاهی ما فرصتهایی را که به انرژی ، تلاش و انعطاف پذیری بیشتری نیاز دارد را نادیده می گیریم.
 • یک استراتژی موثر برای به حرکت در آوردن در نظر بگیرید،‌برای برخورد با کارفرمایان دوستان و همکاران.
 1. روش نگاه کردن به استرس را تغییر بدهید.استرس یک نیروی بیگانه نیست.به آن از زوایای مختلف و به طور متفاوت نگاه کنید.برای مثال ، اگر ما به وسیله وظایف نا آشنا از پا در آئیم ،‌ما می توانیم با دانش و مهارتهای موجودمان دوباره شروع کنیم. وظایف را به گامهای منطقی تبدیل کنیم و در موارد مورد نیاز بیشتر کار کنیم و به حل مسئله به عنوان یک چیز هیجان انگیز و دلپذیر نگاه کنیم.
 2. یک سیستم حیاتی تدوین کنید.هر کسی حداقل به یک شخص احتیاج دارد با عنوان مشاور ، دوست صمیمی و… با بیان احساسات، استرس برطرف می شود .به علاوه این افراد می توانند یک بینش و دیدگاه ارزشمند فراهم آورند .
 3. پذیرش موارد غیر قابل تغییر و کنترل .چیزهای زیادی در زندگی ما وجود دارد که ما نمی توانیم آنها را تعدیل یا کنترل کنیم .یادگیری این پذیرش بدون از دست دادن امید یک وظیفه پیچیده است. برای این کار :
 • زندگی را به صورت یک چرخه نگاه کن.به آینده نگاه کن.هنگامیکه همه چیز فراهم آمده است.
 • احساساتت را بپذیر.ما نباید احساسات خود را مخفی کنیم.
 • پرجنب وجوش باش .از فکر کردن زیاد به مسائل جزئی بپرهیز.
 • محیط را تغییر بده.استفاده از شرایط می تواند به سادگی قدم زدن باشد.
 • به رفاه و سرگرمی توجه کن.
 1. یک رژیم ضد استرس شخصی تدوین کنید. بهترین روش برای انجام این کار شامل آمیزه ای است از برنامه غذایی روزانه ، ورزش و استراحت . یک برنامه موثر:
 • باید به راحتی جدول روزانه ما را پر کند.
 • زمانی که به آن می توانیم اختصاص بدهیم راقع بینانه باشد.
 • شامل فعالیتهای ارزان قیمت همچون قدم زدن و مفرح باشد.
 1. استرس را یک مسئله شخصی قلمداد نکنیم .در بسیاری از مواقع ما فقط اهداف نزدیکی برای استرس هستیم .با خصوصی قلمداد نکردن رفتارهای منفی دیگران ، ما می توانیم یک چرخه استرس را بشکنیم.

۱۰٫ خودمان را باور کنیم .ما باید به خودمان اعتماد کنیم و به این موضوع معتقد باشیم که ما می توانیم در مقابل فشارها مقاوم باشیم. (برور، ۱۹۷۷، صص۷۹-۷۵)

edame