تحقیق رایگان درمورد و

تحقیق رایگان درمورد
و

به طور هم زمان با آزمون اضطراب عمومی و مقیاس عزت نفس کوپراسمیت به آزمودنی ها داده شده است ضریب همبستگی بین نمره های آزمودنی ها در این آزمون و پرسش نامه اضطراب عمومی ۶۱/۰= r به دست آمده است. هم چنین همبستگی بین نمره های آزمون مذکور و مقیاس کوپراسمیت ۵۵/۰=r محاسبه شده است. که ضریب روایی به ترتیب برای کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و پسر ۵۷/۰، ۶۸/۰و ۴۳/۰ گزارش شده است.

میزان شیوع اهمالکاری

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص میزان شیوع اهمالکاری هاریوت و فراری (۱۹۹۶) کاچگال و همکاران (۲۰۰۱) معتقدند که تقریباً هر انسانی حداقل چند بار اهمالکاری را تجربه می کند پیرامون میزان شیوع اهمالکاری تحقیقات زیادی انجام شده .
الیس و ناس (۱۹۹۸) طی مطالعه ای میزان شیوع اهمالکاری دانش آموزان امریکایی را ۹۵% درصد تخمین زدند. (الیس و ناس ، ۱۹۹۸ به نقل از سواری ۱۳۹۰).

مدیر کل