دادن ساعت های معین به تدریس مصنوعی خاص و انتخاب سازمان دادن مطالب درسی باید منطبق بر اصول یادگیری باشد. یادگیری به معنی تغییر در رفتار آدمی است. روان شناسان جدید، رفتار را به معنی آنچه از موجود زنده شر می زند تعریف کرده اند و آن را محدود به اعمال قابل مشاهده نمی دانند. بنابراین تعریف عادات، تمایلات و طرز برخورد افراد با دیگران نیز نوعی رفتار منظور می شود. با توجه به مفهوم رفتار، روان شناسی یادگیری را، رفتار از راه تجربه تعریف کرده اند. تجربه یعنی تأثیر متقابل فرد درمحیط، این تأثیر متقابل امری است مستمر یعنی؛ فرد پیوسته در حال تجربه است (صمیمی، ۱۳۸۵). جان دیویی مفهوم تعلیم و تربیت را همان رشد می داند و حتی از نظر تاریخی دارد که وضع فعلی انسان مربوط به گذشته اوست، یعنی؛ در وجود او پیوند دارد. دیویی تعلیم و تربیت را تجدید نظر در تجربیات، یعنی؛ عادات، احساسات اطلاعات و تشکیل مجدد آنها می داند. بر این اساس منظور دیویی از این سخن آن است که فرا گرفتن مواد درسی هدفی نیست بلکه نتیجه ای که با آن است فرض از تدریس را نشان می دهد. برای مثال: هدف از تدریس ریاضی یا فیزیک فقط فرمول ها و قواعد نیست بلکه ایجاد فکر منطقی در شاگردان است به عبارت دیگر فراگیری رفتار علمی در شاگردان، ایجاد عادات صحیح در برخورد با اشخاص و استفاده از روش های علمی برای تغییر در رفتار دیگران است (دیویی، ترجمه آریان پور، ۱۳۳۹).
توضیح موفقیت و شکست:
افرادی که هفت نوع، توضیح زیر را برای موفقیت و شکست خویش عرضه می کنند: توانایی، تلاش، روحیه و حالت، دشواری کار، جانبداری معلم، بخت بد و کمک غیر عادی دیگران. برای مثال اگر دانشجویان در امتحان مردود شوند، اغلب شکست خویش را یکی از مسائل زیر نسبت می دهند:
مطالعه نکردن (نبود تلاش)
دشواری امتحان (دشواری کار)
به هنگام امتحان در شرایط روحی بدی قرار داشتن (روحیه و حالت)
مطالعه اشتباه (بخت بد)
رفتار بالهوسانه معلم (جانبداری معلم، مثلا “معلم میخواست به من نمره رد بدهد”)
ویا کمبودهای شخصی (توانایی، مثلاً “من همیشه در ریاضیات بد بوده ام”.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حالیکه در توانایی، روحیه و حالت، دشواری کار، جانبداری معلم، بخت بد، اغلب به منظور توضیح موفقیت و شکست، هردو، به کار می رود.(برای مثال، “من همیشه در درس انگلیسی خوب بوده ام”، “من این درس خیلی مطالعه کردم”، از اسناد کمک غیر عادی دیگران
فقط زمانی استفاده می شود که نتیجه امتحان به صورتی غیر قابل انتظار خوب باشد (مثلاً “من هیچ وقت نمی توانستم بدون کمک او این امتحان را بگذرانم”). اگر چه دیگران ممکن است مدعی شوند که توضیحات دیگری نیز برای توضیح موفقیت و شکست وجود دارد (مثلاً “راهنمایی ها روشن نبود” یا “اتاق بسیار گرم بود، ولی نظریه پردازان اسنادی به طور کلی هر توضیح دیگری غیر از هفت توصیح فوق دارد در طبقه بندی بخت بد قرار می دهند. توضیحات دانشجویان درباره موفقیت و یا شکست خود اطلاعاتی را درباره مورد نظارت ایشان در اختیار می گذارد. محور نظارت اشاره به چیزی دارد که فرد نظارت بر موفقیت و یا شکست خود را در آن می بیند و ممکن است در درون او یا برون از او قرار داشته باشد.
مهارت های مدیریت زمان یکی از معیارهایی است که دانشجویان با توجه به آن برای موفقیت در عملکرد خود تلاش می کنند و این تلاش برای موفقیت همان انگیزش برای پیشرفت است . پژوهش ها نشان داده که انگیزش دانشجویان در یادگیری اهمیت مطلوب تری در مقایسه با هوش دارد و افراد با انگیزش بالا بهترین برنامه ریزی ها را در جهت استفاده از زمان انجام میدهند (ایوانس ،۲۰۰۶ به نقل از آل یاسین ۱۳۸۸)
نتایج پژوهش های لینگ و دیگران (۲۰۰۶)نشان می دهد رابطه مستقیمی بین انگیزش و موفقیت و مدیریت زمان وجود دارد.شیفر (۲۰۰۷)در پژوهش خود نشان داد که این افراد با انگیزش هستند که مهارت های مدیریت زمان را مد نظر قرار می دهند .ریچاردز معتقد است نکات اصلی در مدیریت زمان می تواند به دانشجویان کمک نماید تا برنامه ریزی خود را با بهترین روش سازمان دهی کنند همچنین به نظر او دانشجویان می بایست مهارت های مدیریت زمان را در همه جوانب زندگی تمرین نمایند و اولویت بندی فعالیت های مطالعاتی روزانه برای پیشرفت آن ها بسیار مهم است.(شیفر ،۲۰۰۷ به نقل از سلیمی ۱۳۸۷).
عملکرد تحصیلی و تعریف آن
رسالت اصلی و نهایی آموزش و پرورش به طور اعم و برنامه ریزی آموزشی به طور اخص هدایت تکامل فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف به نحو مطلوب و قرار دادن افراد در مسیر هدف های شایسته می باشد از طرفی هر فرد برای کسب موفقیت و نیل به کمال در تلاش می باشد. ضروری است با شناسایی عوامل موثر در موفقیت و عملکرد تحصیلی مطلوب، بصورت مستقیم از هدر رفت سرمایه ی مادی (هزینه های تحصیل) برای خانواده ها و جامعه و نیز سرمایه معنوی و عدم شکوفایی استعدادهای فراگیرندگان و عدم استفاده بهینه از سرمایه نیروی انسانی جلوگیری کرد.
عملکرد تحصیلی یکی از مهم ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد
( هاشمی ۱۳۸۹) اصطلاح عملکرد تحصیلی به تجلی جایگاه تحصیلی یک دانشجو یا دانش آموز اشاره دارد و در واقع به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمونهای مختلف درسی سنجیده می شود اشاره می کند بدون تردید عملکرد تحصیلی مطلوب در نظام آموزشی از اهمیت والایی برخوردار است پژوهشگران آزمایشی و روانشناسی تلاش کرده اند تا عواملی که عملکرد یاد گیرندگان را بهبود و ارتقا می دهند شناسایی نمایند. عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر گذارند که متخصصان تعلیم وتربیت آنها را به چهار دسته عوامل فردی آموزشگاهی خانوادگی و اجتماعی طبقه بندی کرده اند (زهرا کار، ۱۳۸۴) .در واقع عملکرد تحصیلی تحت تاثیر ابعاد زیستی روانی و اجتماعی قرار دارد در این بین موهن و گولاتی (۱۹۸۶) مطالعه ای فراتحلیلی بر تعیین کنندگان عملکرد تحصیلی انجام داده اند و عوامل مختلفی را در عملکرد تحصیلی موثر می دانند از جمله هوش محیط خانوادگی تحصیلات والدین و متغیر های شخصیتی. (حیدری۱۳۷۶) یکی از مسایل و مشکلات اساسی در میان دانشجویان مساًله پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی در میان آنها ست این پدیده علاوه بر زیانهای هنگفت اقتصادی ، سلامت روانی فراگیرندگان را مخدوش می نماید.
آگاهی از عملکرد تحصیلی به منظور شناخت وضعیت موجود زمینه ساز برنامه ریزی مناسب ترو تصمیم گیری دقیق تر و اقدام جهت رفع موانع خواهد بود (اخوان تفتی ، ۱۳۸۹)از جمله عواملی که می تواند سطح عملکرد تحصیلی افراد را بالا برده و به سطح مطلوب برساند استفاده از مهارت ها و فنون مدیریت زمان است مدیریت زمان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر کیفیت فعالیت ها و عملکرد تحصیلی شناخته شده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است.
عملکرد تحصیلی عبارت است از « معلومات یا مهارت اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی که معمولاً آزمایش ها یا نشانه هایی را یا هر دو ، که معلمان یا دانش آموزان وضع می کنند، اندازه گیری می شود.»
اصطلاح عملکرد تحصیلی به تجلی جایگاه تحصیلی یک دانش آموز اشاره دارد.
در بیان عملکرد تحصیلی می گویند: « این اصطلاح به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمون های مختلف درس مانند حساب، هندسه و علوم و …. سنجیده می شود، اشاره می کند.»
پس با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که عملکرد تحصیلی، اصطلاحی است که به مقدار یادگیری و معلومات به دست آمده در فرایند یاددهی که توسط آزمون های عملکرد تحصیلی مورد سنجش و آموزش قرار گرفته، اشاره دارد و نهایتاً براساس میزان پیشرفت حاصل شده می توان به قضاوت و تصمیم گیری پرداخت.
عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی :
بدون تردید، عملکرد و پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی از اهمیت والایی برخوردار است، پژوهشگران آموزشی و روانشناسی تلاش کرده اند، تا عواملی که عملکرد یادگیرندگان را بهبود و ارتقا می دهند، شناسایی نمایند که در این میان موهن و گولاتی(۱۹۸۶) مطالعه ای فراتحلیلی بر تعیین کنندگان پیشرفت تحصیلی انجام داده اند و عوامل زیر را در پیشرفت تحصیلی موثر می دانند. هوش، محیط خانوادگی ، تحصیلات والدین، رابطه بین والدین، انگیزش متغییرهای شخصیتی از قبیل درونگرایی و برونگرایی، روان نژندی و روان پریشی، ادراک خود و سازگاری.
هوش و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی:
یکی از ویژگی های ورودی کلی دانش اموز که برای همه دروس آموزشگاهی مدنظر قرار گرفته است، هوش کلی است.
محققان با توجه به فرهنگ ها و میزان پیشرفت جوامع مختلف ملاک های مختلفی درباره موفقیت مطرح می کنند و مهارت های متفاوتی را معرف هوش می دانند . مثلاً جامعه ارمیکا بر توانایی های هوشی در زبان و ریاضی تاکید دارد. بنابراین کودکان و بزرگسالانی که این مهارت را دارا هستند، با هوش ترین شناخته می شوند. بینه در تعریف هوش به قضاوت درست اشاره دارد : روانشناسان دیگر هوش را توانایی فکر انتزاعی ، توانایی یادگیریریال قدرت حل مسئله یا توانایی سازگاری با موقعیت های جدید می دانند.
وکسلر، هوش را به عنوان استعداد شخصی برای درک جهان و برآورد ساختن انتظارات آن تعریف می کند ( حیدری ۱۳۷۵)
پیاژه می گوید : « هوش فعالیتی است که از فرد سر می زند و دائماً در حال تغییر است. » وی هوش را به عنوان کیفیتی نسبتاً ثابت و قابل اندازه گیری، قبول ندارد و در این باره می گوید: من هوش را نه بر اساس ملاکی ایستا، که دیگران تعریف کرده اند ، بلکه از لحاظ اینکه در حال تکامل است و سیر تکامل خود را طی می کند تعریف می کنم و هوش را به صورت تعادل یابی تعریف میکنم که تمام ساخت های شناختی با طرح واژه ها به سوی آن هدایت شود.»
اگر چه در تعاریفی که توسط صاحب نظران علوم رفتاری از هوش ارائه شده است، توافق آشکاری به چشم نمی خورد اما همگی به نحوی به استعداد و توانایی حل مسائل اشاره دارند.
روانشناسان و پژوهشگران تربیتی به اندازه های هوش عمومی به مثابه عوامل تعیین کننده یا محدود کننده یادگیری کودکان توجه فراوانی مبذول داشته اند.
لاوین در تحقیقی که به میزان همبستگی بین هوش و پیشرفت دروس مختلف پرداخته است، به این نتیجه رسیده است که میزان همبستگی بین آنها(۱۰+)۵۰+ درصد است. البته ممکن است که این مقدار در دوره های دبیرستان و دانشگاه کاهش پیدا کند.
به خاطر اینکه تغییرات و پراکندگی نمرات هوش افراد در آن دوره های تحصیلی محدودتر است و کاهش پیدا می کند.
در یک مطالعه دیگر بررسی ارتباط بین ازمون هوش استنفورد- بینه و پیشرفت تحصیلی دروس مختلف صورت گرفته است و نتایج را به این صورت اعلام نموده اند : هوشبهر با مفهوم خواندن۷۳ درصد، سرعت خواندن۴۳ درصد، زبان انگلیسی ۵۹ درصد، زیست شناسی ۵۴ درصد، تاریخ۵۹ درصد و با هندسه ۴۸ درصد ( کرمی مقدم ۱۳۸۴،).
انگیزش و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی :
به کرات دیده شده است که دانش آموزانی وجود داشته اند که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه هم بوده اما در پیشرفت تحصیلی تفاوت های زیادی با هم داشته اند این جنبه از رفتار آدمی به حوزه انگیزش مربوط می شود.
انگیزش به حالت های درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار او به سوی نوعی هدف می شود ، اشاره می کند. بنابراین ، انگیزش، عامل فعال ساز رفتار انسان است و از جمله عواملی است که می تواند در میزان پیشرفت تحصیلی تاثیر به سزایی داشته باشد.
انگیزه پیشرفت باعث می گرددکه کار دشوار با موفقیت به انجام برسد و همچنینی باعث تسلط یافتن ، دستکاری کردن و انتظام بخشیدن اشیا،، آدم ها و افکار می گردد.
« پژوهش های انجام گرفته حاکی از آنند که افراد دارای انگیزش پیشرفت زیاد در انجام کارها از جمله یادگیری بر افرادی که از این انگیزه بی بهره اند ، پیشی می گیرند» . روانشناسان و محققان تربیتی ، تحقیقات زیادی در رابطه با انگیزش و پیشرفت تحصیلی انجام داده اند که در اینجا به تعداد معدودی از آنان اشاره ای خواهد شد.
رینگنس(۲۰۰۵) در مطالعه ای به بررسی تفاوت های پیشرفت میان دانش آموزان دارای هوشبهر یکسان پرداخت. وی در این مطالعه ۳۰ دانش آموز پسر کلاس نهم که دارای هوشبهر ۱۲۰ یا بالاتر و دارای میانگین درسی در حدو د۱۵ یا بالاتر بودند مورد مطالعه قرار داد. این گروه دانش آموزان از لحاظ پیشرفت افرادی( بیش آموز) بودند و همچنین گروهی دیگر از دانش آموزان ( کم آموز ) که از لحاظ هوشبهر، جنسیت، سن، مدرسه و حجم درس ها ، با گروه اول مشابه بودند ولی میانگین درسی آنها ۱۲ یا کمتر بود، انتخاب کرد . رینگنس با بهره گرفتن از پرسش نامه های مختلف انگیزش و مصاحبه، به تعیین میزان انگیزش هر دو گروه اقدام نمود.
معلوم شد که دانش آموزان بیش آموز در مقایسه با دانش اموزان کم آموز به منظور یادگیری، انگیزه بیشتری برای ایجاد روابط و طرح دوستی با همکلاسی خود، داشتند. ( حیدری۱۳۷۵)
میچل و پیاتکوفسکا (۲۰۰۴) نتایج و یافته های تحقیق فوق را مورد تایید قرار دادند. آنها به این نتیجه دست یافتند که کم آموزها دارای عادات تحصیلی ضعیف تر و مهارت های کمتری هستند به یادگیری می پردازند و در نهایت از بازده تحصیلی کمتری برخوردار هستند.
بنابراین از بیش آموزی و کم آموزی به عنوان اصطلاحات توجیه کننده انگیزش با موفقیت استفاده بردند ( سیف ۱۳۸۶)
آکوروگلو و والبرگ (۲۰۰۹) ضریب همبستگی بین اندازه های انگیزش و پیشرفت تحصیلی حاصل از پژوهش های انجام شده را در مورد۶۳۷۰۰۰ دانش آموز کلاس اول تا کلاس ۱۲ بررسی کردند و نشان دادند که میانگین ضرایب همبستگی موجد برابر ۰/۳۴+ است . این نتیجه بیانگر آن است که بین دو متغییر، رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. یعنی با افزایش انگیزش دانش آموز، میزان پیشرفت تحصیلی بالا خواهد رفت.
بلوم (۲۰۰۸) نیز رابطه بین انگیزش( ویژگی های ورودی عاطفی) و پیشرفت تحصیلی را با ضریب ۰/۵۰+ گزارش داده است ( توری، ۱۳۸۵).
رویکردهای علمی عملکرد تحصیلی
آموزش عالی در توسعه اجتماعی و منابع انسانی و تربیت افراد کاردان نقش های عمده ای داشته و در فرایند توسعه ی نیروی انسانی اهمیت اساسی دارند.
یکی از مشکلات شایع نظام آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان پدیده ی افت تحصیلی است که زیان های علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجه دولت های خانواده ها می کند.
تلاش برای شناسایی عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی و ارائه راهبردها و انجام اقداماتی در جهت کاهش خسارات ناشی از افت تحصیلی مستلزم تحقیقات بسیاری در این زمینه است.
یکی از ابعاد پیشرفت در آموزش عالی و عملکرد تحصیلی پیشرفت تحصیلی است که مفهوم آن معلومات یا مهارت های آکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع درسی است که معمولاً به وسیله ی آزمایش ها یا نشانه ها یا هر دو که اساتید برای دانشجویان وضع می کنند اندازه گیری می شود (شعاری نژاد ، ۱۳۸۹)
مک لکه لند نخستین کسی بود که با همکارانش درباره ی ماهیت و اندازه گیری پیشرفت مطالعه کرد وی شرایط اجتماعی را در ایجاد انگیزه ی موفقیت دخیل می داند که برخی از آنها عبارتند:
از آموزش در خانواده: مک لکه لند مهم ترین آموزش را در خانواده آموزشی می داند که صفاتی نظیر استقلال فردی، کنترل خویشتن، بلند پروازی های خاص و اعتماد به نفس را در کودکی تقویت نماید به نظر وی درجه ی انگیزه، موفقیت را تحت تاثیر قرار می دهد.
طبقه اجتماعی والدین: به نظر مک لکه لند طبقه ی اجتماعی انگیزه ی موفقیت در عملکرد تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد و این انگیزه در طبقه ی متوسط بیشتر از سایر طبقات است.
تحرک اجتماعی: در افراد و گروه هایی که گرایش به تحرک اجتماعی دارند انگیزه ی موفقیت بیشتر دیده می شود.
ایدوئولوژی: عامل دیگری که مک به آن توجه داشته تاثیر تغییر ایدوئولوژی بر انگیزه ی موفقیت است در این مسأله را در زمینه پیدایش مدهب جدید، ایدوئولوژی مذهبی باز سازی شده ناسیونالیسم مطرح می کند (روشه، ۱۳۸۸ ؛ ۱۸۹-۱۹۳)
باری سوگارمن جامعه شناس بریتانیایی برخی از جنبه های خرده فرهنگ های طبقه ی متوسط و کارگر را مستقیماً به

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *