علل اعتماد به نفس دررابطه با خانواده
عدم وجود خانواده های گرم ونوازش گرکه رفتارسئولانه راپاداش دهند
– عدم ایجاد محیطی همراه با امنیت وآرامش
– عدم دخالت دخالت نظر کودک ونوجوان در انتخاب وبرآورده شدن نیازهای خودش مانند :لباس ،کفش ووسائل شخصی
– عدم آشنایی فرزندان با ذخایروجود انسانی
– عدم تلاش وجد یت درپرورش استعدادها ی بالقوه کودکان
– عدم آشنایی کودک با الگوهای رفتاری مطلوب
– عدم برآوردن نیازمندیها ی کودک درحد معقول ودرست
– عدم توجه کافی به احساسات وعواطف کودک یا نوجوان
– به وجود آوردن ترس با موضوعات خرافی (دیو،غول و…)درکودک
– به وجود نیاوردن حس خوشبختی وامید در کودک ونوجوان
– وجود کشمکش وجدال دائمی درخانواده

– مسخره کردن کودک وصدا زدن اوبا القاب نا مناسب
– نداشتن والدینی که خود دارای اعتماد به نفس مطلوب وخود آگاه باشد
– وجود تبلیغات درخانواده وتوجه فوق العاده والدین به یک فرزند

– آشکار کردن عیوب و افشا کردن لغزش ها در حضور کسانی که فرد درنزد آنها از احترام بر خوردار است
– مراقبت شدید والدین از فرزندان به گونه ای که او را شدیداً به خود وابسته نماید
– استبداد والدین و تحمیل نظرات خود به فرزندان بدون در نظر گرفتن توان تحمل آنها
– سرزنش های افراطی که شخص را از خود و لیاقت خود نا امید می کند
– دخالت های بی مورد در تصمیم گیریهای کودک و نوجوان و بی توجهی به نظرات مفید و مطلوب آنها در مسائل زندگی
– مقایسه کردن فرا گیر با افراد یا فرد دیگری که توان رسیدن به آنها را ندارد
– وجود محرومیت های شدید و مداوم برای کودک
– تربیت نا مطلوب و شایسته کودک و پرورش استعدادها و مهارتهای کودک
– طرد شدن مستمر و مداوم کودک از طرف والدین
– محبت افراطی یا تفریطی و نبودن اعتدال در بروز محبت از طرف والدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *