پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره ، ّحیّی، قیّومی.، کبریا

دانلود پایان نامه

تا از عدم و وجود بیزار شوم
و تجلّی صفات عظموت هم بر دو نوع است: صفت ّحیّی و قیّومی. و صفت کبریا و عظمت و قهّاری چون بصفت

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی فتح الله گولن، حزب عدالت و توسعه، جهان اسلام، امپراتوری عثمانی

دیدگاهتان را بنویسید