عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع موسسات آموزش عالی و مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه

نامبرده نمره با امتیاز دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر عباس شفیعی امضاء تاریخ
استاد مشاور: دکتر محسن عامری شهرابی امضاء تاریخ
استاد داور:دکتر علی صباغیان امضاء تاریخ
مدیرگروه آموزشی: دکتر محمد اسماعیلی امضاء تاریخ
معاون پژوهش و فناوری:دکتر مجید رستمی امضاء
واحد نراق
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانبحسین شیرازیدانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه ای / دکترای تخصصی در رشتهمدیریت بازرگانیکه در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۳ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر وکیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی وجسمانی “
با کسب نمرهودرجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی‌شوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی :حسین شیرازی
تاریخ وامضاء :
بر خود لازم میدانم از بزرگوارانی که کمک و همیاری علمیشان راهگشای مسیر انجام تحقیق بوده تقدیر نمایم.
لذا از استاد محترم جناب آقای دکتر عباس شفیعیبه پاس راهنماییهای ارزشمندشان در طول انجام تحقیق قدردانی کنم.
و همچنین از اساتید معزز و گرامی جناب آقایان دکترمحسن عامری شهرابیو جناب آقای دکتر علی صباغیانبه خاطر تمام مساعدتهای علمیشان در راه به نتیجه رسیدن تحقیق کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
تقدیم به
پدر عزیز ویگانه امید و آرزویم ، دختر عزیزتر از جانم و نیز مادر دلسوز و مهربانم که همیشه مشوق حقیر برای کسب علم و دانش و معرفت بودند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشتند، اکنون در غم فراق مادر به سوگ نشسته ام و امید دارم خداوند منّان وی را مورد لطف و مغفرت و مرحمت خویش قرار دهد.
آمین
همچنین از دوست عزیزم جناب آقای پرویز هیزجی که در ویرایش این پایان نامه با اینجانب نهایت همکاری را نمودند ،سپاسگزارم.
فهرست

دیدگاهتان را بنویسید