No category

تحقیق رایگان با موضوع ناصرالدین شاه، شرح جزئیات، تماشاگران

باشند، تا بتوانند در مواقع لزوم صدای خود را به گوش تماشاگران دور هم برسانند. البته، بلندخوانی در تعزیه ها جنبۀ کلی و عام نداشت، و چنین نبود که همۀ تعزیه خوانان در سراسر یک مجلس تعزیه،... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع ناصرالدین شاه، سازهای موسیقی، امام حسین (ع)، لیلی و مجنون

«سؤال و جوابها» و نوحه های بلند و کوتاهی هستند که در تعزیه ها به کار می روند. موسیقی تعزیه را از لحاظ کلی می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ نخست، موسیقی آوازی یا گفتاری که مهمترین بخش... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع تماشاگران، امام حسین (ع)، پیام گیرنده، امام حسین

بود. علمهایی که سنگین تر و بزرگتر هستند و پارچۀ پردۀ آنها معمولاً از اطلس و حریر و شال و امثال آن بود. در متن و حواشی پردۀ این نوع علمها، اشعار و آیاتی از قرآن مجید را با سوزنکاری و... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع کاروانسرا، تماشاگران

پوشیدند. شبیه امام فقط در روز عاشورا آن هم در برخی از تکیه ها، زره می پوشید. در دوره های اخیر، بعضی از تعزیه خوانان محلی یا دوره گرد که زره و اسباب و وسایل دیگر تعزیه را نداشتند،... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع صاحب نظران، نویسندگان، امام حسین

اسبابی مانند رختخواب یا طناب و بیل و کلنگ و کاه را می توانستند به آسانی از بازار یا خانه های مردم فراهم کنند. نکته ای که در اینجا تذکرش لازم می نماید، این است که برخلاف تصور بسیاری از... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع ناصرالدین شاه

آبی، طوسی و شیر و شکری استفاده می کردند. شال و عمامۀ سبز و قبای سبز و سفید به شبیه امام و شهادت خوانان اختصاص داشتند. برخی از اولیاخوانان که در تعزیه نقشهای درجه دوم داشتند، معمولاً به... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع ناصرالدین شاه، روزنامه ایران، تقدیر و سرنوشت، مناطق روستایی

سبب کوچکی تکیه ظاهراً چندان دلخواه و مورد پسند ناصرالدین شاه نبوده است؛ از این رو، گهگاه تعزیه های مفصل و پرسیاهی لشکر (مثلاً تعزیۀ هفتاد و دو تن) را در میدان صاحبقرانیه برپا می کرده... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع ناصرالدین شاه، کاروانسرا، مراسم مذهبی، تماشاگران

بعضی از طرفداران اولیا بودند، مانند غلام ابن زیاد در تعزیۀ «خروج مختار» که طفلان مسلم را به جای زندان کردن آزار و رها می کند. برخی دیگر هم از گروه یا طرفداران اشقیا بودند، مانند... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع تماشاگران، مأموران سیاسی، امام رضا (ع)، مرگ آفرینی

(مانند سروش) می خواندند. تعداد حوریان در مجالس تعزیه متفاوت بود. در برخی تعزیه ها، مانند تعزیۀ «سیرکردن آدم و حوا در بهشت»، یا «صحرای محشر» از حوریان بیشتری استفاده می کردند و در بعضی... ادامه مطلب | Share it now!

No category

تحقیق رایگان با موضوع تماشاگران، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، ناصرالدین شاه

نخست، شبیه زنانی که دوست و طرفدار امام و اهل بیت و غالباً از همسران اشقیا و مخالفان بودند، مانند زن شمر و زن خولی؛ دوم، شبیه زنانی که از دشمنان و مخالفان امام و اهل بیت بودند، مانند... ادامه مطلب | Share it now!