دیدگاه روانشناسی مثبت گرا

دیدگاه روانشناسی مثبت گرا رویکرد مثبت‌گرا، با توجه به استعدادها و توانمندی‌های انسان (به‌جای پرداختن به نابهنجاری‌ها و اختلال‌ها)، در سال‌های اخیر مورد توجه روانشناسان…