آرشیو پایان نامه – نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی

در سال‌های اخیر با کارهای سلیگمن[۱] در روان‌شناسی، جنبشی به نام روان‌شناسی مثبت[۲] ایجاد شده است. این گرایش به مطالعه نقاط مثبت و کمالات انسانی…