پایان نامه ارشد حقوق : رژیم صهیونیستی

پایان نامه ارشد حقوق :
رژیم صهیونیستی

بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم ۱۱۱
گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت ۱۱۱
گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل ۱۱۳
بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ۱۲۴
گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز ۱۲۴
نتیجه گیری ۱۳۵
پیشنهادات ۱۴۱
منابع ۱۴۳
مقدمه کلی:
دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاههای هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.
از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .
یکی از قراردادهای بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده ۱۹۶۸ عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .
با امضا این معاهده از سوی بیش از ۱۸۰ کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،۱۳۸۶،ص ۳۴)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش پادمانهای بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .
اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد۱-۴-۶ معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.
این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.
رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.
در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.
علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه تاثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری تسلط بر طبیعت تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک بر حسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی,استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود بر میگزیند .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیان مسئله
ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیست رخ داده است سامان دادن به این نوآوری و قاعده مندی کردن به کارگیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین الملل است اما ۵کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای و حفظ سلاح ها درصددند با هنجارسازی حقوقی استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند (غریب آبادی ،۱۳۸۶،صص۵-۷)
اما علی رغم منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار سازند و به بهانه عدم اشاعه محدودیتهای غیر قانونی در زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایجاد نماید (ساعد،۱۳۸۶،صص۲۵-۲۶)
البته این قاعده سازی های حقوقی نتیجه تعاملات کشورهای مختلف در عرصه بین الملل است که در آن هریک از کشورها با توجه به جایگاه قدرتی خود بهره مندی یا عدم بهره مندی از آن پدیده نوین گرایشات و مواضع مختلفی را نسبت به روند حقوقی اتخاذ مینمایند .این پدیده بعد مهم دیگری هم داشته است و آن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بوده است به نحوی که فناوری آوری هسته ای در حال حاضر به عنوان فناوری برتر (های تک)مطرح است در این تحقیق سعی شده است چالشها ,موانع و تکالیف هریک از کشورها تبیین و بررسی گردد:
پیشینه تحقیق:
در این نوشتار با توجه به منابع و مقالات موجود سعی شده است نزدیکترین کتب و مقالات مرتبط با موضوع بررسی شود در همین راستا مقاله حقوق هسته ای ایران و چالشها نوشته غلامرضا مدنیان بررسی و چالشهای بر سر راه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نیز از مقاله استفاده های صلح آمیز و غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل نوشته محمد حسن دریایی استفاده گردیده است که به تبیین استفاده های صلح آمیز و غیر صلح آمیز این پدیده میپردازد .
همچنین در زمینه برنامه های هسته ای ایرن مقاله آقای کاظم غریب آبادی با عنوان اهداف و سیاستهای برنامه هسته ای ایران مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین از کتب محدود فارسی و لاتین موجود به عنوان منابع استفاده گردیده است.ازجمله کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هسته ای دکتر صالح رضایی پیش رباط که به تبیین معانی حق انتقال و استفاده صلح آمیز پرداخته به علاوه از کتاب حقوق بشر دوستانه وسلاح های هسته ای نوشته دکتر نادر ساعد استفاده گردیده که در این کتاب به بررسی مفاهیم نظامی و غیر نظامی استفاده از سلاح های هسته ای پرداخته شده که ما در موارد استفاده صلح آمیز و غیر صلح آمیز از آن استفاده کرده ایم همچنین از مقالات لاتین متعدد که در قسمت منابع توضیح داده شده است.
:ضرورت انجام تحقیق
در واقع در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از منابع محدود روند شکل گیری انرژی هسته ای و همچنین بررسی مفاهیم انتقال و استفاده صلح آمیز این انرژی و مقاصد صلح آمیز آن و نیز راهکارهای حقوقی انتقال فناوری هسته ای با توجه به سیاستها و منافع دولتها با تاکید بر مساله هسته ای ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
:بیان سوالات تحقیق:

۱- آیا با توجه به معاهدات و اسناد بین المللی حق استفاده صلح آمیز و انتقال انرژی هسته ای برای همه کشورها وجود دارد؟
۲-چالشهای موجود برای انتقال فناوری هسته ای به کشورهای جهان سوم از منظر حقوق بین الملل چیست؟
۳- تکالیف کشورها در زمینه انتقال صلح آمیز فناوری هسته ای چیست؟
۴- حقوق کشورها در زمینه استفاده و انتقال صلح آمیز فناوری هسته ای چیست؟
:فرضیه ها:
۱-حق انتقال صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه کشورها طبق اسناد و کنوانسیونها پذیرفته شده است
۲-سوء استفاده بعضی کشورها (کشورهای قدرتمند هسته ای)از انرژی هسته ای در استفاده نظامی از آن یکی از مهم ترین چالشهای انتقال فناوری هسته ای محسوب میگردد
۳-کشورها در زمینه انتقال صلح آمیز فناوری هسته ای مکلف به رعایت مفاد و قواعد ان پی تی و پروتکل الحاقی آن می باشند
۴-حقوق کشورها در زمینه انتقال و استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای در معاهده ان پی تی و دیگر اسناد الحاقی مشخص شده است.

:هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق :
۱-شناسایی حقوق و تکالیف کشورها در زمینه انرژی هسته ای
۲-بررسی چالشهای موجود برای انتقال فناوری هسته ای از منظر حقوق بین الملل
۳-برررسی معاهدات و اسناد بین المللی در زمینه حق استفاده صلح آمیز و انتقال انرژی هسته ای برای کشورها
فصل اول:
مفهوم حقوق هسته ای و نظام حقوقی کاربردهای صلح آمیز هسته ای
مقدمه:
وضعیت استفاده و در اختیار داشتن انرژی هسته ای به عنوان یک واقعیت عینی توسط کشورها به شدت روی جهت گیری آنها در هنجارسازی و قاعده مندی موضوع هسته ای اثر گذار است به نحوی که دارندگان به شدت در تلاش بوده اند که با تولید و باز تولید اصول قواعد و هنجارها هویت خود به عنوان مالکان انحصاری این دانش و تکنولوژی را تثبیت نموده و از گسترش آن به سایر کشورها جلوگیری نمایند تعاملاتی بین دارندگان دانش فنی هسته ای و کشورهای فاقد آن در خلال نیم قرن گذشته سبب شد که حقوق بین الملل در دو زمینه زمینه وضعیت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و وضعیت استفاده نظامی و دستیابی به سلاح هسته ای قاعده وهنجار سازی نمایند.استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز حق لاینفک همه کشورهاست اما استفاده نظامی از آن امروزه محدود به پنج کشور هسته ای و حتی به کار گیری سلاح هسته ای در شرایط حاد از خود برای دارندگان آن از نوعی مشروعیت حقوقی برخوردار شده است.
بخش اول:مفاهیم و اصول حقوق هسته ای
گفتار اول:مفهوم حقوق هسته ای
«مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی که جهت قاعده مندسازی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در فعالیت های مرتبط با مواد شکاف پذیر، تشعشع یونیزه کننده و قرارگیری در معرض منابع طبیعی تشعشع ایجاد شده اند».
تعریف فوق مرکب از سه

90