پایان نامه حقوق در مورد : سوء مصرف مواد

پایان نامه حقوق در مورد :
سوء مصرف مواد

ساحت مقدس حجه ابن الحسن (عج)

«فهرست مطالب»
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱- ۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۷- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۸- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۹- ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۷
فصل دوم:اعتیادوانواع موادمخدر
۲-۱- اعتیادچیست …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۲-آثاروعوارض اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۳- مراحل اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۴- انواع موادمخدر ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۴-۱- موادسستی زا ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۴-۲- موادتوهم زا………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۴-۳- موادتوان زا …………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۵- وضعیت موادمخدرقبل ازانقلاب………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۶- وضعیت موادمخدرپس ازپیروزی انقلاب اسلامی……………………………………………………………………۱۴
۲-۷- وضعیت موادمخدردرجهان ………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۸- انواع داروهای روان گردان…………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۸- ۱-داروهای کندساز …………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۸-۲-داروهای محرک……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۸-۳- داروهای توهم زا……………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۸-۳-۱- ماری جوانا ……………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۸-۳-۲- ال اس دی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۸-۳-۳- پی سی پی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۹- سبب‌شناسی اتیولوژیک پسیکوپاتولوژیک سوء مصرف مواد…………………………………………………….۱۸
۲-۱۰- سوء مصرف مواد روانگردان شیشه……………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱۰-۱-نامهای شیشه………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱۰-۲-ساختار شیشه………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱۰-۳-تاریخچه شیشه…………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱۰-۴-روش های مصرف شیشه………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱۰-۵-اقسام مصرف………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱۰-۶-کار مغز و سیستم اعصاب مرکزی…………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱۰-۷-علل افزایش تولید و شیوع مصرف شیشه در ایران و جهان…………………………………………………۲۶
۲-۱۰-۸-عوامل افزایش تولید شیشه ماده روانگردان……………………………………………………………………….۲۶
۲-۱۰-۹-علل گرایش معتادان ماده مخدر صنعتی(شیشه)…………………………………………………………………۲۷
۲-۱۰-۱۰-اثرات اعتیاد به داروی روانگردان(شیشه)……………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۰-۱۰-۱-پرواز شیشه‌ای……………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۰-۱۰-۲-پرحرفی شیشه‌ای…………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۱۰-۱۰-۳-لاغری شیشه‌ای…………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۰-۱۱-علائم کلی روحی مصرف آمفتامین………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۰-۱۲-تاثیر آمفتامین بر روی سیستم اعصاب مرکزی………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۰-۱۲-تاثیرات فیزیکی و جسمانی مصرف شیشه…………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۰-۱۳-اثرات جسمی……………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۱۰-۱۴-علایم و نشانه مسمومیت مصرف شیشه………………………………………………………………………..۴۹
فصل سوم: علل گرایش به موادمخدروروان گردان

۳-۱-نظریه‌هایی کهن…………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۱-۱- سقراط ، افلاطون و ارسطو………………………………………………………. …………………………………..۵۳
۳-۲- تاریخچه شهرستان ورامین………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۲-۱-مواد مخدر در منطقه ورامین…………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳-قلمرو گرایش به اعتیاد………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۳-۱- حیطه درونی ………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۴-تبیین زیست شناسی…………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۵- عوامل درونی علل گرایش به اعتیاد……………………………………………………………………………………..۶۶

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۶ -عوامل بیرونی گرایش به مواد مخدر……………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۶-۱- عوامل خانوادگی گرایش به مواد مخدر و اعتیاد…………………………………………………………………۶۷
۳-۷-عوامل اجتماعی گرایش به مواد مخدر………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۸-نظریه کنترل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..۷۶
فصل چهارم: اثرات موادمخدربرجوانان وراههای پیشگیری ازآن
۴-۱-چگو نگی ومراحل روی آوری به اعتیاد…………………………………………………………………………….۸۰
۴-۱-۱-مرحله ورود به قلمرو اعتیاد یا دوره یادگیری…………………………………………………………………..۸۰
۴-۱-۲-یادگیری مهمترین مرحله اعتیاد…………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۲-مدل بیماری اعتیاد به داروهای روانگردان……………………………………………………………………………….۸۱
۴-۳-داروهای روانگردان ………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۴-۴-عوامل مشترک اعتیادآوری داروها ی روانگردان……………………………………………………………………..۸۲
۴-۵-ویژگی های عمده وابستگی دارویی

90