این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند.
برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.
مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‏شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیه‏سازی‏ها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.
آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‏کند ، نقشی است که به‏کارگیری این شیوه‏ی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهه‏های اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبه‏های حقوقی، تعیین محدوده‏ مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسب‏ترین رویکرد حقوقی ضرورت می‏یابد. این روش در کشورهای درحال توسعه‏ای مثل ایران، می‏تواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه به‏کارگیری این روش می‏تواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظام‏های حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.

برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظام‏های حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازم‏الرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.
هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از تحقیق
با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسش‏هایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوق‏دانان با هدف قانون‏گذاری یا دفاع از موکلین خود می‏پرسند.
سوالات تحقیق
مبانی شناسایی یا عدم شناسایی مهندسی معکوس کدامند؟
با توجه به این مبانی، آیا در مورد همه محصولات فکری، می توان رویکرد واحدی نسبت به مهندسی معکوس، داشت یا خیر؟ و اگر خیر برای هر یک چگونه؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تنظیم مقررات مربوط به مهندسی معکوس، چه معیارها و موضوعاتی باید مدنظر قانون گذار باشد تا بیشترین منافع اقتصادی کشور تامین شوند؟
۱-۴ فرضیه‏های تحقیق
نظام های‏حقوقی برای توجیه چنین حقی عمدتا از تئوری‏های اقتصادی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی در مقابل حقوق انحصاری مقرر برای پدیدآورندگان محصولات فکری مانند حق دسترسی به اطلاعات و دانش، همچنین تقویت رقابت و مبارزه با انحصاراتی که مسیر خلاقیت را مسدود می‏کنند، سخن می‏گویند.

رویکرد کلی در مهندسی معکوس با توجه به مبانی شناسایی، جواز آن است اما درباره محصولاتی نظیر نرم‏افزارها یا محصولاتی که دانش فنی موجود در آنها سهل‏الوصول به لحاظ هزینه و زمان است، محدودیت مهندسی معکوس تحت شرایطی قابل توجیه خواهد بود.
افزون بر ملاک سهولت مهندسی معکوس از جهت هزینه و زمان، لازم است قانونگذار معیار هدف اشخاص از مهندسی معکوس و آثار اقتصادی ناشی از ممنوعیت یا جواز مهندسی معکوس را نیز مدنظر قراردهد و به منظور برقراری تعادل، به وضع مقرراتی ناظر بر «کنترل روش‏های مهندسی معکوس» و «محدود نمودن افشای اطلاعات بدست آمده از طریق مهندسی معکوس» نیز توجه کند. استانداردهای حقوقی بین‏المللی (معاهدات بین‏المللی) و مباحث مربوط به توسعه نیز در این خصوص از اهمیت برخوردارند.
مواد و روش انجام تحقیق
روش انجام پژوهش، در طرح مفاهیم و مبانی فنی، «توصیفی» و در طرح مبانی اقتصادی و حقوقی «توصیفی-تحلیلی» و به‏هنگام بررسی حدود و قلمرو مجاز مهندسی معکوس «تحلیلی» است. ضمن استفاده از کتب و مقالات انگلیسی و فارسی، به بررسی آرای قضایی خارجی و قوانین و معاهدات درصورت اقتضا پرداخته شده است.
جنبه‏های نوآوری و گستره‏ی تحقیق
درباره موضوع ابعاد حقوقی مهندسی معکوس نمی‏توان معتقد به اندک بودن منابع به‏ویژه منابع غیرفارسی بود اما تردیدی در شباهت محتوای اکثر این منابع وجود ندارد. نگارنده در پژوهش حاضر از منابع غیرفارسی بویژه مرتبط با نظام حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا، بهره برده است. این منابع ضمن بررسی نظام حقوقی خود، در بیان مبانی و ارائه معیار سیاست‏گذاری بسیار مفید هستند. در ادبیات حقوقی ایران تا آنجا که نگارنده مطلع است، یک پایان‏نامه با عنوان کاملا مرتبط وجود دارد:
«تحلیل حقوقی انتقال دانش فنی از طریق مهندسی معکوس» به قلم محمد حسین شکرچی‏زاده که به سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تهران دفاع شده است. در پژوهش حاضر اگرچه از این منبع بهره برده شده، در تحلیل ابعاد حقوقی مهندسی معکوس، میان مهندسی معکوس و اقدامات پس از آن تفاوت قایل شده‏ایم. آثار این تفکیک که در این پژوهش به‏تفصیل بررسی شده‏اند، اهمیت این نوع نگرش در تحلیل را نشان خواهند داد.
منابع فارسی دیگری نیز که به‏طور غیرمستقیم، به این مفهوم از دیدگاه حقوقی پرداخته‏اند عبارتند از مقاله‏ی «جرایم علیه اسرار تجاری» به قلم دکتر مصطفی السان مندرج در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۸، سال ۱۳۸۷ و پایان‏نامه «شرایط حمایت از اسرار تجاری و ضمانت‏اجرای ناشی از نقض آن» به قلم آتنا بیات که در دانشگاه تهران دفاع شده است. در این منابع، مهندسی معکوس به عنوان یکی از دفاعیات یا استثنائات در برابر اتهام نقض اسرار تجاری، مختصرا مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی بنیادی، مبانی جواز مهندسی معکوس بررسی شود. آگاهی از این مبانی، جایگاه مهندسی معکوس را از یک ابزار برای دفاع در برابر اتهام نقض به روشی برای تحقق هدف اصلی حقوق مالکیت فکری که همانا اشاعه‏ی دانش است، ارتقا می‏دهد. به‏عبارت دیگر در این پژوهش برخلافِ ادبیات موجود، برای نخستین بار از «حق مهندسی معکوس» سخن به میان می‏آید. گسترش طرح بحث به عرصه‏ی حق مولف، حقوق اختراعات و بویژه حقوق قراردادها از ویژگی‎های تحقیق حاضر است.
۱-۷ سامانه‏ی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل نگارش شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، مقدمه‏ی پژوهش بوده و مبتنی بر طرح تحقیقی است که پیش از آغاز گردآوری کامل منابع و نگارش پایان‏نامه تهیه شده است. آغاز پژوهش با تعریف مهندسی معکوس، نحوه عملکرد آن و برخی مفاهیم فنی مرتبط با آن است. تعریف و بیان فرایند مهندسی معکوس، تمهیدی به‏منظور ورود آگاهانه از مفاهیم فنی به فصل‏های آتی پژوهش است. پس از آن، با طرح و بررسی مبانی فنی، اقتصادی و حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس، رویکرد پژوهش نسبت به جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس مشخص و بیان می‏شود. بنابراین فصل دوم پژوهش به مفاهیم و مبانی اختصاص یافته است. در فصل سوم پژوهش، به بررسی ملاک‏های موردنیاز در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس می‏پردازیم. بررسی و تحلیل قواعد مالکیت فکری به‏منظور تعیین حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس از منظر این حقوق و بررسی وضعیت حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق قراردادها، قسمت پایانی فصل سوم خواهد بود. در نهایت، پژوهش با نتیجه‏گیری و ارائه پیشنهادات پایان خواهد یافت.
فصل دوم:
مفاهیم و مبانی
۲-۱ مفاهیم و پیشینه
در پژوهش‏هایی که پیرامون یک مفهوم شکل می‏گیرند، ارائه‏ی تعریف و شناخت دقیق از آن مفهوم ضرورت دارد. به همین دلیل پیش از هرگونه تحلیل فنی، اقتصادی و حقوقی پیرامون مهندسی معکوس، آن را تعریف و از مفاهیمی که امکان خلط آنها حین مطالعه‏ی این پژوش می‏رود، تمییز می‏دهیم. مطالعه‏ی تاریخچه‏ای از مهندسی معکوس ما در درک بهتر مبانی فنی یاری می‏کند. پیشینه‏ی حقوقی نیز علت طرح مباحث و مبانی اقتصادی و حقوقی را روشن می‏کند.
۲-۱-۱ مفهوم و فرایند مهندسی معکوس
یکی از روش‏های دسترسی به تکنولوژی به‏ویژه در کشورهای در حال توسعه مهندسی معکوس است. مهندسی معکوس روشی آگاهانه در دسترسی به فناوری با استفاده از فناوری موجود است. در این روش متخصصین و محققین رشته‏های مختلف علوم کاربردی از قبیل مکانیک، الکترونیک، مکاترونیک، شیمی، پلیمر، متالوژی فیزیک و… جهت شناخت دقیق نحوه‏ی عملکرد یک محصول تشکیل تیم‏های تخصصی داده و توسط تجهیزات و دستگاه‏های مدرن و دقیق آزمایشگاهی سعی در به‏دست آوردن مدارک و نقشه‏های طراحی محصول موردنظر می‏نمایند.
مهندسی، استفاده‏ی‏ خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی و تولید سازه‏ها، دستگاه‏ها، ابزار یا فرایندهای تولید است. فرایند مهندسی با اصول فناورانه شروع و با تولید یک محصول به عنوان نتیجه پایان می‏یابد. فرایند مهندسی معکوس، ضمن بهره‏برداری از دانش مهندسی، مسیری خلاف جهت مهندسی را می‏پیماید. مسیری که با یک محصول شناخته‏شده شروع و به کشف اصول فناورانه‏ی موجود در طراحی آن محصول منتهی می‏شود.
فرایند بازخوانی یک محصول، فرایند یا اثر نرم‏افزاری را بدون کمک طرح‏ها، اسناد و مدل‏های کامپیوتری آنان مهندسی معکوس می‌نامند. مهندسی معکوس در بازیابی و تشخیص اجزای متشکله یک محصول یا مراحل یک فرایند، بویژه در صورت عدم دسترسی به طراحی اولیه کاربرد دارد. به علاوه مهندسی معکوس مجموعه‏ای از تکنیک‏ها و ابزارها است که برای فهمیدن محتوای یک نرم‏افزار استفاده و به طور کلی به استخراج دانش طراحی از هر ساخته‏ی دست بشر گفته می‏شود.
تعریف و فرایند مهندسی معکوس ممکن است حسب نوع صنعت متفاوت باشد چنانکه در شاخه‏های سنتی تولید این اقدام، با از هم جدا کردن و بررسی فنی اجزا صورت می‏گیرد.
روش‏هایی نظیر تجزیه‏ و تحلیل شیمیایی یا تصویربرداری الکترونیکی از محصول و اجزای آن، روش‏های نوینی هستند که در مهندسی معکوس محصولات دارای ترکیبات شیمیایی یا محصولات دارای اجزای پیچیده‏تر کاربرد دارند.
مهندسی معکوس در ابتدا برای تجزیه و تحلیل سخت‏افزار و پی بردن به مراحل طراحی آن به کار می‏رفت اما امروزه با پدیدآمدن تکنولوژی نرم‏افزار و محصولات فناوری اطلاعات، روش‏هایی از مهندسی معکوس پدید آمدند که دی‏اسمبلی و دی‏کامپایل کردن نام گرفته و امروزه از مهمترین حوزه‏های مهندسی معکوس به‏شمار می‏روند.
مطابق با تعریفی که الیوت چیکوفسکی ارائه داده است: «مهندسی معکوس در نرم‏افزار، فرآیند تجزیه‏ی یک سیستم نرم‏افزاری برای شناسایی اجزاء سیستم، روابط میان آنها و ایجاد نمایش‏هایی از سیستم در شکلی دیگر یا در در سطوح انتزاعی بالاتر است.» به عبارت دیگر مهندسی معکوس با هدف به‏دست آوردن سطح بالایی از نمایش برنامه‌ها و سیستم‏های نرم‌افزاری استفاده می‏شود و منظور از سطوح بالاتر، سطح‏هایی از زبان و نمایش برنامه

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *