) فرق بین رشد با عدم رشد در موارد مشابه ۱۹
الف) تفاوت رشد با تمییز ۱۹
ب) تفاوت رشد با بلوغ و عقل ۱۹
ج) تفاوت غیر رشید (سفه) با جنون ۲۰
د) ارتباط بین عقل و رشد در غیر رشید (سفیه) ۲۰
هـ) فرق سفاهت با صغر ۲۱
گفتار سوم) ابعاد و اقسام رشد ۲۲
الف) ابعاد مختلف رشد ۲۲
۱- بعد جسمانی (رشد جسمانی) ۲۲
۲- بعد عقلانی (عقلائی) ۲۲
۳- ارتباط رشد عقلانی و رشد جسمانی ۲۲
ب) اقسام رشد به اعتبارات مختلف ۲۲
۱) رشد فردی و اخلاقی ۲۳
۲) رشد در عبادت ۲۳
۳) رشد از نظر آموزش و پرورش ۲۴
۴) رشد ملّی ۲۴
گفتار چهارم) دلیل شرط بودن رشد ۲۶
الف) دلیل شرط رشد ۲۶
ب) آیا برای حصول رشد سن معینی لازم است ۲۶
فصل دوم) مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی
گفتار اول ) مقایسه بلوغ و رشد ۲۹

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) لزوم اماره قانونی برای رشد ۳۰
ب) راههای اختبار یا اثبات رشد ۳۱
۱) احراز رشد ۳۳
۲) اختبار ۳۳
گفتار دوم) بلوغ و رشد بعد از تصویب جلد دوم قانون مدنی ۳۵
الف) ماده ۱۰۴۱ سابق و بعد از اصلاح سال ۶۱ ۳۵
ب) ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال ۶۱ ۴۱
ج) ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال ۶۱ ۴۱
گفتار سوم) بررسی مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ مصوب ۱۳۱۴ و سال ۶۱ ۴۴
الف) بررسی ماده ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی سابق ۴۴
۱- اماره رشد ۴۵
۲- اثبات رشد قبل از ۱۸ سالگی ۴۵
۳) مقایسه ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ۴۶
ب) بررسی ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ۵۰
۱) انتقادات وارده بر ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ۵۰
۱-۱) عدم مطابقت در این ماده با شرع ۵۰
۲-۱) تعارض ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی با تبصره ۲ همان ماده ۵۱
۲) تفاسیر در جهت حل تعارض ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ ۵۳
۱-۲) نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و بررسی آن ۵۳
۲-۲) نظریه هیات عمومی دیوان عالی کشور ۵۴
۳-۲) نظرات حقوقدانها ۵۶
۴-۲) رویه عملی دادگاهها ۵۶
گفتار چهارم) قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ ۵۹
الف) نقد ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۶۰
ب) ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ناسخ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است؟ ۶۱
گفتار پنجم) نتیجه گیری سن بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی ۶۴
الف) سن بلوغ و رشد قبل از اصلاح ۶۴
ب) سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات ۱۳۶۱ ۶۴
فصل سوم: اعتبار رشد در نکاح و طلاق
گفتار اول) ضرورت دخالت ولی در امر نکاح دختر بالغه باکره رشیده ۷۳
الف) تعریف باکره رشیده ۷۳
ب) ضروت دخالت ولی ۷۴
گفتار دوم) نحوه ولایت بر دختر بالغه باکره رشیده ۷۵
الف) بررسی اجمالی نکاح افراد بالغ در فقه ۷۵
۱) پسر بالغ در فقه ۷۶
۲) دختر بالغ در فقه ۷۶
۳) بحث انتقادی راجع به سن ازدواج در فقه ۷۷
ب) آیا اولیاء نکاح بر بالغه رشیده باکره ولایت دارند ۷۹
۱) نظریه استقلال ولی ۷۹
۱-۱) بررسی ادله موجود در فقه شیعه ۸۰
۲-۱) بررسی ادله موجود در فقه عامه ۸۳
۲) نظریه استقلال دختر ۸۶
۱-۲) بررسی نظریه استقلال دختر در فقه شیعه ۸۶
۲-۲) بررسی ادله در فقه عامه ۹۰
۳) قول تشریک/ اشتراک ولی و دختر در امر ازدواج ۹۳
۴) استقلال ولی در عقد دائم و عدم آن در متعه ۹۴
۵) استقلال دختر در نکاح دائم و عدم آن در متعه ۹۶
۶) ولایت مادر و جد مادری ۹۸
گفتار سوم) حدود اجازه ولی در نکاح دختر باکره رشیده ۹۹
گفتار چهارم) ضمانت اجرای ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی ۱۰۱
گفتار پنجم) شرطیت رشد در ازدواج ۱۰۵
الف) بیان قرآن کریم ۱۰۵
ب)دیدگاه فقها ۱۰۵
آیا برای استقلال در امر ازدواج تنها رشد داشتن در امور مالی کافی است؟ ۱۰۶
ج) توجه به سن رشد در قانون مدنی ۱۰۹
گفتار ششم) نکاح سفیه «غیر رشید» ۱۱۵
خلاصه ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۸
فهرست منابع ۱۱۹
چکیده انگلیسی ۱۲۲

چکیده

یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوق خانواده مسئله سن رشد در نکاح است . فقها درباره سن بلوغ , رشد و نکاح دختران دچار اختلافات جدی هستند و از طرف دیگر درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح , آرای مختلفی دارند . مشهور قدما و متاخرین قائل به سقوط ولایت و استقلال باکره رشیده هستند ولی در مقابل برخی از فقها اعتقاد دارند که امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد . برخی دیگر , تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار نموده اند در این تحقیق استدلال قائلین به نظرات مختلف از آیات و روایات و اقوال مورد مطالعه قرار داده و دیدگاه قانون مدنی و تطورات آنرا نیزجویا می شویم . همچنین بررسی لزوم رشد در نکاح و تبیین سن ۱۸ سال بعنوان اماره رشد از خلاصه مطالب این رساله می باشد .
واژگان کلیدی : باکره رشیده – ثیبه – رشد – ولایت – نکاح .

مقدمه

از آنجا که اهمیت حقوق خانواده بر هیچ کس پوشیده نیست باید گفت که اهمیت این موضوع وقتی مشخص می گردد که این امر خطیر با عقود و ایقاعات نیز همراه می گردد . موضوع بحث ما در این پایان نامه بشرطیت رشد در نکاح اختصاص دارد که از دیر باز مورد اختلاف فقها بوده است و البته لازم به یادآوری است که موضوع یادشده بعنوان یکی از نظریات درجه دوم فقهی است . البته از لحاظ اعتبار و طرفدار , چه این امر با توجه به سوابق تاریخی آن در قبل از اسلام و بعد از اسلام بدرستی مشخص می گردد که تا چه حدی مورد اختلاف بوده است و بدین جهت روایات متفاوتی در این خصوص وجود دارد .
حال با توجه به اهمیت نهاد حقوقی اذن در میان اعمال حقوقی یک جانبه, در عمل میبینیم که قانون مدنی تنها به بیان برخی از احکام و آثار آن اکتفا نموده است و امتیاز آنرا از نهاد های حقوقی دیگر تبیین نموده است و برخی تعارضات همچنان در قانون مدنی وجود دارد به گونه ای که قانون مدنی بارها اذن و اجازه را بجای یکدیگر بکار میبرد بنابراین بررسی حقوقی و فقهی مسئله اعتبار اذن ولی در ناکح و تاثیر رشد در آن میتواند تا حدود زیادی به روشن شدن جایگاه واقعی آن در جامعه کمک کند .
اما سوالاتی که در این تحقیق با آنها روبرو هستیم از این قرارند:
۱-.آیا برای صحت عقد نکاح رشد لازم است یا خیر ؟
۲-.رشد دختر چه تاثیری در لزوم یا عدم لزوم اذن ولی خواهد داشت و صلاحیت پدر برای اذن دادن چگونه قابل احراز است ؟

اهداف تحقیق
تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده

مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن
استفاده دانش پژوهان دانشگاه , حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با نظام حقوق زن از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم ایشان در جامعه از یک سو وبا مد نظر قرار دادن تغییرات و پیشرفت های حاصل شده در نظام های قضایی کشور های متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در قوانین اسلامی از سوی دیگر , مشخص می شود , تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .
مشکلات و موانع
از آنجایی که مجموعه حاضر اولین پایان نامه و نوشته ای ایست که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد , و از کمبود منابع کتابخانه ای غنی متاثر است , لذا از دانش پژوهان , اساتید و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این رساله بنگرند و از تذکر خطاها و کاستی ها دریق نورزند .

شیوه تحقیق
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتبخانه ای بصورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری , جرح و تعدیل آن نموده است . روش تحقیق در این پایان نامه , بیشتر روش توصیفی است گرچه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت و آراء وحدت رویه و موضوعات مطروحه در دادگاه ها استفاده خواهد شد .

گفتار اول) مفهوم رشد
در کتب متعددی که به توضیح و تعریف واژه «رشد» پرداخته اند تعابیر مختلفی در مورد آن به کار برده اند ولی با اندک تاملی در آن ها به خوبی می توان دریافت که تمامی آن ها به یک معنی اشاره دارند هر چند تعابیر ممکن است متفاوت باشد.
بعضی رشد را چنین تعریف کرده اند:
وقوع تدریجی یک پدیده خاص در جهت کمال که در دو جهت کمی و کیفی صورت می پذیرد.
رشد از نظر زیست شناسان به معنی تغییرات تدریجی در جهت کمال کمی از قبیل وقوع تغییرات بدنی (افزایش قد، وزن، نمو استخوان ها و…) و در علم روان شناسی علاوه بر جنبه کمی از نظر کیفی نیز بررسی می شود.
و رشد کیفی در روان شناسی در سه جنبه «رشد شناختی، رشد اجتماعی و رشد عاطفی» مورد بحث قرار گرفته است.
رشد شناختی: تغییراتی است که در ادراک، تفکر، و حل مساله ایجاد می شود.
رشد اجتماعی: بر تغییراتی اطلاق می شود که در روابط با دیگران پیش می آید.
رشد عاطفی: شامل تغییراتی است که در احساسات و گرایش ها ایجاد می شود.

در قرآن کریم (همانطور که در مباحث آتی ذکر خواهیم کرد) رشد، مفهوم خیلی عمیق تری دارد و گونه های دیگری از رشد که در مقابل واژه های گمراهی و ضلالت ، ضرر و زیان و شرّ است به کار رفته، بنابراین رشد می تواند معنا و تعریف گسترده تری پیدا کند.
و نیز در تعریف رشد گفته شده که: رشد عبارتست از قدرت انتخاب خیر از شر، صلاح از فساد و هدایت از ضلالت، و با توجه به آیات قرآن روشن است که این تعریف با الهام از آیات قرآن ذکر شده است.
حال با توجه به معانی که ذکر شد اگر بخواهیم رشد را به مفهوم عام خودش که شامل همه انواع رشدها در همه موارد بشود تعریف کنیم باید بگوئیم:
«رشد یعنی اینکه انسان شایستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهرهبرداری از سرمایهها و امکانات مادی و یا معنوی را که به او سپرده میشود داشته باشد».
«انسان در هر ناحیه از نواحی از زندگی که حکم یک شأن و وسیلهای را دارد، شایستگی اداره و نگهداری و بهرهبرداری از آن را داشته باشد، چنین شخصی در آن کار و در آن شأن «رشید» است، حال آن چیز هر چه میخواهد باشد، همه آن چیزها و اشیائی که وسایل و سرمایههای زندگی هستند. سرمایه به مال و ثروت انحصار ندارد. مردی که ازدواج میکند، خود ازدواج و زن و فرزند و کانون خانوادگی وسایل و به تعبیر دیگر سرمایههای زندگی او هستند، شوهر برای زن و زن برای شوهر حکم سرمایه را دارد».
بند الف) مفهوم لغوی رشد
در کتابهای لغت معانی متعددی برای واژه «رُشْد» ذکر کردهاند که میتوان از مجموع آنها یک معنای واحد و جامعی را بدست آورد.
در قاموساللغه: چنین آمده است
الرشد: الاستقامه علی طریق الحقّ مع تصلّب فیه؛
رشد عبارتست از ایستادگی در راه صحیح و درست و پافشاری بر آن.
و در جای دیگر میگوید:
الرشید فی صفات الله: الهادی إلی سواء الصراط والذی حسن تقدیره فی ما قدّر؛
رشید که یکی از صفات خداوند متعال است وقتی به معنای صفتی از صفات خداوند به کار رود به معنی هدایتکننده به راه راست و مستقیم است، و رشید کسی است که امورات را نیکو تقدیر نماید و اندازهگیری کند.
در لسانالعرب چنین آمده است:
الرشید فی أسماءالله تعالی: هوالذی أرشد الخلق إلی مصالحهم أی هداهم و دلّهم علیها؛
رشید وقتی به عنوان وصفی از اوصاف حق تعالی به کار رود به معنای کسی است که خلق و مخلوقات را به سوی مصالحشان (چیزهایی که صلاح و خیر آنها در آن است) راهنمائی میکند.
بند ب) مفهوم اصطلاحی رشد
با مطالعه اجمالی در فقه امامیه و حقوق ایران در مییابیم که حقوق ایران در این باره از فقه امامیه تعلیم نموده است و تعاریف فقها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *