پایان نامه با کلید واژه های service، Productivity، راضی، employee

پایان نامه با کلید واژه های
service، Productivity، راضی، employee

Soderlund, M 2006, ‘Measuring customer loyalty with multiitem scales: a case for caution’, International Journal of Service Industry Management, vol. 17, no. 1, pp. 76-98.
Stone. 2004. Human Resource Management
Stovel, M. Bontis, N. , (2002), Voluntary turnover : Journal of interllectual Capital, 3(3), 303-322.
Taheri sh. Productivity & analysis on organizations(Total Productivity Management), Tehran,1st Edition, 1999.
Tavari M, Sokhakeian M, Mirnejad SA. Identification &Prioritize the Factors Affecting the Productivity of Human Resources With MADM Technique. Journal of Industry Management, Vol1, No 1,2008
Vaziri S, Mansouri H, Adiban A. Identification & Prioritize the Factors Affecting the Productivity of Human Resources With MADM Technique. journal of Civility & Training. No 100.2010
Vilares, M. J. & Coelho, P. S.,(2003), The employee-customer satisfaction chain in the ECSI model, European Journal of Marketing, 37,11/12, Emerald.
Wakefield, A., & Button, M. (2013). 15 New Perspectives on Police Education and Training. International Perspectives on Police Education and Training, Routledge Frontiers of Criminal Justice.
Wayne, S. J., & Green, S. A. (1993). The effects of leader-member exchange on employee citizenship and impression management behavior. Human Relations, 46, 1431-1441.
Wright P, Perrell ,Gloet M. Cultural values/ workplace behavior and productivity in China: A conceptual framework for practicing managers. Management Decision (2008). Vol. 46 No. 5/ pp. 797-812.
Wright, P. M., & Gardner, T. M. (2003). Theoretical and empirical challenges in studying the HR
Yee, R. W., Yeung, A. C., & Edwin Cheng, T. C. (2010). An empirical study of employee loyalty, service quality and firm performance in the service industry. International Journal of Production Economics, 124(1), 109-120.
Yee, R., Yeung, A. & Edwin Cheng, T., (2009), An empirical study of employee loyalty, service quality and firm performance in the service industry, International Journal of Production Economics, Elsevier.
Young, D. R. (2013). If not for profit, for what?. (1983 Print Edition) Lexington Books.

پیوست ۱) پرسشنامه های تحقیق:
الف ) پرسشنامه وفاداری
پرسشنامه وفاداری
هدف: بررسی سطح وفاداری کارکنان به سازمان۴۹٫
نحوه تکمیل: با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.
روی هم رفته، چه میزان از سازمان راضی هستید؟

بسیار راضی
۴
راضی
۳
ناراضی
۲
بسیار ناراضی
۱
۲٫ آیا شما فکر می‌کنید که سازمان در طول سال گذشته بهتر یا بدتر شده است؟

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *