پایان نامه ارشد درباره مهارتهای اجتماعی، خودپنداره، جنس مخالف، اوقات فراغت

پایان نامه ارشد درباره
مهارتهای اجتماعی، خودپنداره، جنس مخالف، اوقات فراغت

دارم.
۸- انجام امور مذهبی مانند مسجد رفتن را ترک نمی کنم.
۹- نسبت به قوانین مدرسه یا محل کار پایبند هستم.
۱۰- اگر حوصله نداشته باشم در محل کار یا کلاس درس، حاضر نمیشوم.
۱۱- احترام فراوانی برای پلیس قائل هستم
۱۲- هروقت دلم بخواهد قانون را زیر پا می گذارم
۱۳- برای اینکه کارم انجام شود باید پارتی داشته باشم
۱۴- برایم مهم است که درآمد زیادی داشته باشم، حتی اگر حق دیگران ضایع شود
۱۵- حاضرم به خاطر دیگران، همه چیز خود را فدا کنم
۱۶- کنترل کمی بر روی مسائل و مشکلاتی که برایم پیش می آیند، دارم.
۱۷- هر کاری را که اراده کنم، می توانم انجام دهم.
۱۸- به هیچ ترتیبی نمی توانم برخی از مشکلات خود را حل کنم.
۱۹- غالباً از انجام کارهای سخت و مشکل، ترس و واهمه ای ندارم.
۲۰- اتفاقاتی که برای من می افتد، اغلب نتیجه کارهای خودم است.
۱۳- متغیر مشارکت در برنامه های گوناگون
گویه های مشارکت
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
۱- مشارکت در برنامه های مذهبی
۲- مشارکت در فعالیت های ورزشی
۳- مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری
۴- مشارکت در فعالیت های علمی
۵- مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه
۱۴- متغیر خودپنداره
گویه های خودپنداره
خیلی
کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
۱- تا چه اندازه تصمیم گیری در مسائل اساسی زندگی برایتان مشکل است؟
۲- تا چه اندازه آرزو می کنید شخص دیگری باشید؟
۳- تا چه اندازه فکر می کنید در زندگی آدم موفقی هستید؟
۴- تا چه اندازه فکر می کنید اعتماد به نفس قوی دارید؟
۵- تا چه اندازه فکر می کنید که آدم به درد نخوری هستید؟
۱۵- متغیرهای معاشرت با دوستان و رابطه والدین و فرزندان
۱-۱۵- گویه های معاشرت با دوستان
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
۱- تا چه اندازه مسائل و مشکلات خود را با دوستان خود در میان میگذارید؟
۲- تا چه اندازه وقت آزاد خود را با دوستان خود می گذرانید؟
۳- تا چه اندازه از بودن با دوستان خود لذت می برید؟
۴- تا چه اندازه تحت تأثیر نظرات و رفتار هم سن و سالهای خود هستید؟
۵- به نظر شما دوستانتان تا چه اندازه دارای معاشرت و رفتارهای نادرست هستند؟
۲-۱۵- گویه های رابطه والدین و فرزندان
خیلی
کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
۱- تا چه اندازه مسائل و مشکلات خود را با والدین خود در میان میگذارید؟
۲- تا چه اندازه از دستورات والدین خود سرپیچی می کنید؟
۳- در کارهای شخصی تا چه اندازه با والدین خود مشورت می کنید؟
۴- تا چه اندازه وقت آزاد خود را با والدین خود می گذرانید؟
۵- تا چه اندازه از بودن با والدین خود لذت می برید؟
۱۶-اوقات فراغت خود را بیشتر با چه کسانی می گذرانید؟ الف: خانواده ? ب: دوستان ? ج:افراد دیگر ? د: هیچکدام ?
۱۷- متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
گویه های مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
کاملاً موافقم
موافقم
بی نظر
مخالفم
کاملاً مخالفم
۱- می توانم در حد نیاز، خود را به دیگران معرفی کنم
۲- هنگام صحبت با دیگران به حرفهای آنها با دقت گوش می دهم
۳- هنگام سلام کردن به دیگران با روی گشاده و لبخند این کار را انجام می دهم
۴- هنگام صحبت کردن با دیگران به طور شمرده(نه تند و نه کند) صحبت می کنم
۵- می توانم در بین جمع و مهمانی ها راحت و بدون مشکل صحبت کنم
۶- نمی توانم با افراد غریبه به راحتی ارتباط برقرار کنم و دستپاچه می شوم
۷- می توانم نقطه نظراتم را به دوستانم بگویم
۸- هنگام برخورد با جنس مخالف دچار اضطراب و دستپاچگی میشوم
۹- به جنس مخالف خود احترام می گذارم
۱۰- می توانم تقاضا و خواهش دیگران را به شکل مؤدبانه رد کنم
۱۱- می توانم مخالفت خود را با موضوعی بدون جر و بحث بیان کنم
۱۲- می توانم از دوستم بخواهم تا چیزی را که به او قرض داده ام پس بدهد
۱۳- نوبت خود و دیگران را در صف رعایت می کنم
۱۴- به راحتی می توانم خشم و عصبانیت خود را کنترل کنم
۱۵- هنگام انتقاد کردن، با لحن تند و پرخاشگرانه از دیگران انتقاد میکنم
۱۶- زمانی که اشتباهی را مرتکب شوم می توانم معذرت خواهی کنم
۱۷- می توانم به راحتی نظرات خود را در جمع بیان کنم
۱۸- می توانم از کسی که کاری را برایم انجام داده است تشکر و قدردانی کنم
۱۹- می توانم ویژگیهای مثبت و موفقیت های خود را به راحتی معرفی کنم و مشکلی ندارم
۲۰- آدم منظمی نیستم و در مدرسه، دانشگاه یا محیط کار با تأخیر حاضر می شوم
۲۱- به رعایت بهداشت و نظافت منزل یا اتاق خود اهمیت می دهم
۲۲- به وعده های خود در ارتباط با دیگران عمل می کنم
۲۳- برای نظافت و بهداشت شخصی خود ارزش قائلم
ادامه گویه های مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
کاملاً موافقم
موافقم
بی نظر
مخالفم
کاملاً مخالفم
۲۴- به راحتی می توانم لوازم شخصی مورد نیازم را خودم خرید کنم
۲۵- آدم ولخرجی هستم و نمی توانم پول خود را با حساب و کتاب خرج کنم
۲۶- برای مطالعه کردن برنامه ریزی دارم
۲۷- می توانم احساس دوستانم را هنگامی که غمگین یا شاد هستند درک کنم
۲۸- مناسبتهای مختلف مانند روز معلم، روز پدر، روز زن و غیره را گرامی می دارم
۲۹- با قوانین مدرسه، دانشگاه، بانک، بیمه و … آشنایی لازم را دارم
۳۰- با مقررات راهنمایی و رانندگی آشنایی دارم
۳۱- برای وقت آزاد خود برنامه خاصی ندارم
۳۲- از اوقات فراغت خود به شکل مفید و مطلوب استفاده می کنم
۳۳- می توانم هنگام نیاز از دیگران تقاضای کمک نمایم
۳۴- قادر نیستم احساسات و عواطف خود را به دیگران بگویم
۳۵- برای آرامش روح و جسم ورزش می کنم
۳۶- هنگام مواجهه با یک مشکل، راه حل های گوناگون آن را در نظر می گیرم
۳۷- وقتی در انجام کاری موفق نشوم خود را سرزنش می کنم
۳۸- می توانم بی توجهی دیگران را تحمل کنم
– کد پرسشگر:
– منطقه:
– حوزه:
Abstract
A Sociological Investigation of Social and Communication Skills Affecting on Deterrence of Youth’ High Risk Behaviors: A Case Study of Shiraz City
By:
Mehdi Moeini
Key Words: High Risk Behaviors, Social and Communication Skills, Deterrence, Youth, Shiraz.
This study with using of Social Control Theory and Differential Association Theory about High Risk Behaviors and Social Learning Theory about Social and Communication Skills as a theoretical framework, examined the relationship between Social and Communication Skills and Youth’ High Risk Behaviors. Based on survey method, the research data were collected by multistage mixed sampling from 600 Shiraz youth aged 15 to 29. Independent Variables include Age, Education, Family Income, Sex, Marital Status, Ethnicity, Type of Residence, Social Class, Family Structure, Leisure time, attachment, commitment, involvement, belief, Self-Concept, Self-Control, Association with Delinquent Peers, Parents Control, and Social and Communication Skills. The Dependent variable is High Risk Behaviors. Hypothesis test results show that there were significant relationships between income, attachment, commitment, involvement, belief, self-concept, self-control, association with delinquent peers, parents control, social and communication skills and high risk behaviors. There were also significant relationships between sex, marital status, ethnicity, social class, Family Structure and leisure time based on high risk behaviors. Nevertheless there were no significant relationships between age, education, type of residence and high risk behaviors. Multivariate regression analysis of independent variables in prediction of dependent variable (high risk behaviors) also illustrate that six variables of commitment, sex (male), belief, social and communication skills, association with delinquent peers and parents control have explained 47% of whole variance changes of dependent variable. Path analysis diagram shows that sex (male) and belief have more effect on high risk behavior in relation to the other variables.
SHIRAZ UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES
Ph.D. DISSERTATION IN
SOCIOLOGY

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *