اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.
دوم : بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند زیرا برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کم تر می شود نه عدم تقارن اطلاعاتی در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می کنند. [۱۴]

(۲-۱۰-۵مدل اسکات۵۱ و همکاران
مطابق با نظر اسکات وقتی یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشد سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات نا متقارن می باشد و این عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از وجود اطلاعات درون سازمانی است حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان نسبت به افراد خارج سازمان دارای اطلاعات بیشتری باشند در این زمان این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده میکنند و به منافع بیشتری دست می یابند زمانی که سرمایه گزاران خارجی از این موضوع اگاه شوند بدیهی است مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل برای اوراق بهادار پرداخت کنند نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیان های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه واکنش نشان می دهند. [۱۴]
(۲-۱۱نقد شوندگی سهام:
نقدشوندگی میزان سهولت در خرید و فروش یک کالا بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است.نقدینگی ممکن است به عنوان واحد ریسک در نظر گرفته شود.توانایی یک شرکت در اجرای تعهدات مالی کوتاه مدتش بدون اینکه مجبور باشد سرمایه طولانی مدتش را بصورت نقد در آورد یا فعالیت هایش را کاهش دهد ، نقدینگی عامل مهم در ارزیابی شرکت از طرف ذی نفعان مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، و طرف های قانونی است.شرکتهایی که نقد شوندگی خوبی دارند، ممکن است اطلاعات بیشتری افشا کنند تا خودشان را از شرکت هایی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند ، متمایز کنند. [۲]دوگونه نقدینگی وجود دارد:
(۲-۱۱-۱نقدینگی بازار۵۲ ( نقدشوندگی بازار )
نقدشوندگی بازار یک اوراق بهادار زمانی مطلوب تلقی می شود که به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به بیان دیگر شکاف بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش وارده برای آن کم باشد، نوسانات شدید نداشته، و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد . [۲]
(۲-۱۱-۲نقدینگی تامین مالی۵۳
نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه‌گذار مناسب ارزیابی می‌شود، اگر منابع مالی کافی به‌واسطه سرمایه خود یا وام‌های وثیقه‌ای۵۴ در اختیار داشته باشد.وام های وثیقه ای به وام‌هایی گفته می‌شود که وام‌گیرنده در ازای دریافت آن دارایی‌های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می‌سپارد. [۲]

(۲-۱۲ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی (نقدشوندگی) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به معامله دارایی‌اش دارد. [۲]
ریسک نقدینگی (نقد شوندگی) بازار، محرک مهم قیمت اوراق بهادار، مدیریت ریسک و سرعت آربیتراژ است و «نقدینگی تامین مالی» بانک‌ها و سایر واسطه‌های مالی، محرک مهم ریسک نقدینگی بازار است. بحران‌های نقدینگی از طریق چرخه‌های نقدینگی گسترش می‌یابند؛ در چرخه‌های نقدینگی ضرر و زیان، افزایش حداقل سرمایه حساب‌ها، سخت‌گیرانه‌تر شدن مدیریت ریسک و افزایش بی‌ثباتی به نوبه خود یکدیگر را تقویت می‌کنند. در هنگام وقوع این پدیده، کسانی که به‌طور سنتی تامین‌کننده نقدینگی بودند خود تبدیل به متقاضیان نقدینگی می‌شوند، سرمایه‌های جدید به کندی وارد بازار شده و قیمت‌ها کاهش یافته و به جای اول خود باز می‌گردند. [۲]
ریسک عدم نقدشوندگی که گاهی با عنوان ریسک نقدشوندگی از آن یاد می شود همچنان جزء تحقیقات جدید در زمینه مدیریت مالی محسوب می شود. افراد بسیاری به مطالعه این بخش از ریسک دارایی های مالی بخصوص در بازار سهام پرداخته اند و نتایج متفاوتی را ارائه داده اند. تعدادی از آنها ارتباط بین بازده و عدم نقدشوندگی را مثبت بسیار قوی مشاهده نمودند، در حالی که در برخی دیگر رابطه خاصی بین این دو نیافتند.در بخش پیشینه تحقیق تعدادی از مطالعات آورده شده است. [۱۹]
(۲-۱۳ریسک نقدینگی و قیمت دارایی‌ها 
   
اوراق بهاداری که توان نقدشوندگی‌اش پایین باشد، باید حداقل بازده بالاتری داشته باشد تا جبران هزینه‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران را بنماید. از آنجا که نقدینگی بازار ممکن است در آینده که فرد تصمیم می‌گیرد دارایی خود را به فروش برساند تضعیف شده باشد، ریسک نقدینگی بازار، آنگونه که پیش‌تر در مورد آن بحث نمودیم، پدیدار خواهد شد. حال چون سرمایه‌گذاران تمایل دارند که در ازای ریسک بالاتر پاداش بیشتری به آنها داده شود، وجود ریسک نقدینگی بازار، حداقل بازدهی موردنظر آنها را بالا می‌برد. مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که برای عامل نقدینگی تعدیل شده باشند، به خوبی نشان می‌دهند که چگونه در این جریان ضریب بتای نقدینگی به ضریب بتای استاندارد بازار افزوده خواهد شد. طبق این نظریه، و همان‌طور که در بازارهای کنونی شاهد آنیم، افزایش حداقل باز
دهی موردنظر به علت بالا رفتن ریسک نقدینگی بازار منجر به کاهش هم‌زمان قیمت‌ها خواهد شد[۲].  
  
(۲-۱۴پیشینه تحقیق
(۲-۱۴-۱تحقیقات داخلی
تحقیق قائمی و وطن پرست
قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارداده اند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است . هم چنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شدند. [۱۰]

تحقیق نوروش و ابراهیمی
نوروش و ابراهیمی(۱۳۸۴)به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهام داران با تقارن اطلاعاتی و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند.طی تحقیق دو نگرش رقیب در مورد سهامداران نهادی مورد آزمون قرار گرفت.یافته های تحقیق ایشان نشان داد که شرکتهایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمتهای سهام ، اطلاعات سود های آتی را بیشتر در بر می گیرد. مطالعات مرتبط با ارزش گذاری سهام شرکت ها و هم چنین عملکرد آنها ، تاثیر متغیر های کنترلی اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر رابطه بین سود و بازده را نشان می داد که فرضیه های تحقیق با کنترل متغیر های یاد شده نیز مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل به قوت خود باقی ماند. [۱۵]

تحقیق رضازاده و آزاد
رضازاده و آزاد(۱۳۸۷) رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران و میزان محافظهکاری موجود در گزارشات مالی را بررسی کردند. فرضیات آنها به شرح زیر بود:
(۱هر چه عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران بیشتر باشد، محافظهکاری در صورتهای مالی بیشتر است.
(۲تغییر عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران موجب تغییر در میزان محافظهکاری صورتهای مالی می شود.
آنها برای سنجش میزان محافظهکاری از معیار باسو(۱۹۹۷) بهره گرفتند. رضازاده و آزاد بر اساس این تحقیق نتیجه گرفتند که هرگاه عدمتقارن اطلاعاتی بیشتری بین سرمایهگذاران وجود داشته باشد، شرکتها سود و زیان را با محافظهکاری بیشتری گزارش میکنند. همچنین شناسایی نامتقارن درآمدها و هزینهها در صورتهای مالی متناسب با سطح عدم تقارن اطلاعاتی تغییر می کند. همچنین آنها دریافتند که با تغییر میزان عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران، میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتها نیز افزایش مییابد. [۸]

تحقیق کاشانی پور و مومنی
کاشانی پور و مومنی (۱۳۸۷) با مطالعه ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۸۲-۸۶به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه شرکتها پرداختند.نتیجه حاصله مشابه پیش بینی تئوری سلسله مراتبی مایرز و مجلوف۵۵ بیان می کند با افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی با تشدید مسئله گزینش مغایر و هزینه تامین مالی بالای صدور سهام میزان بکارگیری بدهی افزایش می یابد. [۱۳]

تحقیق یحیی زاده فر و خرمدین
یحیی زاده فر و خرمدین(۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین ریسک عدم نقدشوندگی وعوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ، بر مازاد بازده سهام پرداخته اند.ایشان در تحقیق خود با بهره گیری از الگوی سری زمانی برای دوره ۱۳۸۴ -۱۳۷۸ بطور ماهانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رامورد مطالعه قرار دادند و بمنظور کاهش همبستگی بین این متغیرها از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است . نتایج تحقیق ایشان تحقیق نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تأثیر معنی دار داشته اند. بدین معنی که تأثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی، اما تأثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است. [۱۹]

تحقیق رحیمیان و همکاران
رحیمیان و همکاران(۱۳۸۸)طی تحقیقی به بررسی رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتایج حاصل از تحقیق ایشان نشان می دهد، میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره و معیار های عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین از طریق مقایسه سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام بعد و قبل از اعلام سود با استفاده از آزمون میانگین مقایسه دو رتبه مشخص شد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی پس از اعلام سود نسبت به پیش از اعلام سود بیشتراست و این موضوع با تحقیقات پیشین مطابقت دارد. [۶]

تحقیق مهرانی و حصار زاده
مهرانی و حصار زاده ( ۱۳۸۸ ) براساس مدل تروال و سولانو (۲۰۰۹) ۵۶ کیفیت حسابداری و سطح انباشت وجوه نقد را آزمون کردند. نتایج آزمون آنها که در دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ و در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته بود، نشان می دهد که سطح موجودی نقد در شرکت هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخورداند، نسبت به آنهایی که دارای کیفیت پائین تر حسابداری اند، کمتر می باشد.
از نظر آنها
کیفیت حسابداری با کاهش اثرات نامساعد عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش سطح سرمایه گذاری در دارایی های غیر مولدی همچون موجودی نقد می گردد. همچنین براساس یافته های آنها هنگامی که واحد تجاری از فرصت های رشد بیشتری برخورداند، سطح انباشت وجوه نقد افزایش می یابد و از سوی دیگر با افزایش قابلیت نقد شوندگی دارایی ها، نسبت اهرمی و توزیع سود، سطح انباشت وجوه نقد کاهش می یابد[۱۷].

تحقیق خدامی پور و قدیری
خدامی پور و قدیری (۱۳۸۹) به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل داده های ایشان حاکی از آن است که میان اقام تعهدی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد ، به طوری که با افزایش میزان اقلام تعهدی غیر عادی ، عدم تقارن اطلاعاتی نیز افزایش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر رابطه ای منفی و معنا دار میان نقد شوندگی سهام ، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی است. در رابطه با تغییر پذیری بازده سهام نیز نتایج نشان دهنده یک رابطه مثبت و معنادار میان تغییر پذیری بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی است. [۴]

تحقیق رحمانی و همکاران
رحمانی و همکاران (۱۳۸۹) با مطالعه تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به بررسی رابطه میان مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران پرداختند.
نتایج تحقیق ایشان نشان می دهد، بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار آمیهود ۵۷و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است. [۵]

تحقیق معین الدین وهمکاران
معین الدین و همکاران (۱۳۸۹) با مطالعه ۷۴ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی پرداختند. یافته های تحقیق ایشان نشان داد بین جریان های نقد عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی نیز رابطه مثبت و معنادار است ، که این نتیجه با نتایج تحقیقات مایرز و ماجلوف ۵۸و ایزلی واوهارا۵۹ مطابقت دارد. [۱۶]

تحقیق هاشمی و صادقی
هاشمی و صادقی (۱۳۸۹) به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتایج حاصل نشان داد ، طبق دیدگاه سنتی رابطه ای معنی دار و مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد . همچنین طبق دیدگاه بازار رابطه ای معنی دار و منفی بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. [۱۸]

تحقیق رحیمیان و همکاران
رحیمیان و همکاران(۱۳۸۹)با مطالعه ۵۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکتها پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *