پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره ، ّحیّی، قیّومی.، کبریا

دانلود پایان نامه

تا از عدم و وجود بیزار شوم
و تجلّی صفات عظموت هم بر دو نوع است: صفت ّحیّی و قیّومی. و صفت کبریا و عظمت و قهّاری چون بصفت

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورددرون مایه، شعرای معاصر، جامعه آماری، شعر معاصر

دیدگاهتان را بنویسید