مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان …

مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان  …

توانایی ومها رت لازم برای ادامه تحصیل و یادگیری مستقل بعد از فارغ التحصیلی را در بر دارد تا فارغ التحصیلان کاردانش همیشه در حوزه تخصصی خود به دانش و مهارت روز مسلط باشند.
برنامه ریزی درسی رشته های مهارتی کاردانش:
رشته های تحصیلی کاردانش ترکیب مناسبی از مواد درسی متنوعی است که به تناسب نیاز فراگیران و بازار کار سازماندهی می شوند. به طور کلی می توان مواد درسی رشته های کاردانش را به شرح زیر تقسیم بندی کرد :
دروس عمومی:
درسهایی که آموختن آنها برای ارتقا بینش عمومی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هنرجوان دوره متوسطه ضرورت دارد. تعداد این درسها در کلیه رشته های شاخه کاردانش ۵۳ واحد است که ۳۱واحد آن در پایه اول و۲۲ واحد باقی مانده در سالهای دوم و سوم همراه با سایر درسها به هنرجوان آموزش داده می شود.
دروس اختصاصی:
درسهایی هستند که هنرجوان با گذراندن آنها پایه علمی و عملی مناسبی برای ورود به بازار کار و اشتغال یا ادامه تحصیل در سطوح عالیتر در یک رشته یا گرایش خاص کسب می کنند.
استاندارد مهارت (درسهای مهارتی):
آن دسته از درسهای اختصاصی شاخه کاردانش است که از طریق آنها مهارتهای حرفه ای مورد نیاز برای اشتغال به یک حرفه مفید به صورت نظری و عملی بر اساس استانداردهای مهارتهای ملی و بین المللی مربوط آموزش داده می شود( که از حداقل ۲۰ واحد تا سقف ۴۲ واحد در هر رشته متغیرند). تدوین استاندارهای مهارت به عهده سازمان ها و وزارتخانه های ذیربط است و برگزاری آزمونهای مهارت و تعیین حد نصاب نمره قبولی آنها نیز از اختیارات سازمانهای مذکور می باشد. در حال حاضر مسئولیت تدوین اغلب استاندارهای مهارت شاخه کار دانش به عهده مراجع زیر می باشد.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای .
وزارت جهاد کشاورزی.
سازمان تبلیغات اسلامی.
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
سازمان صنایع دستی ایران.
وزارت بازرگانی.
درسهای انتخابی:
درسهایی است که با توجه به تفاوت های فردی به منظور پرورش علایق و استعدادها و با رفع نیازهای آموزشی دانش آموزان از بین مجموعه ای از درسهای فعالیت محور(درسهایی که بر فعالیت هنرجو تأکید دارد) در پایه اول متوسطه به دانش آموزان ارائه می شود. درسهای انتخابی مشتمل بر درسهای جبرانی و درسهای پرورشی و سایر دروس است.
دروس پیش نیاز :
به منظور ایجاد شایستگی در دانش آموزان برای ورود به آموزش استانداردهای مهارتی و جبران برخی کمبودهای آموزشی، از میان دروس عمومی ، پایه و اختصاصی برخی رشته های شاخه فنی وحرفه ای ، بعضی از دروس الزامی رشته مهارتی اضافه شده است.
دروس تکمیل مهارت :
این دروس دانش آموزان را برای خود اشتغالی آماده می سازد و عبارتند از :
 
 
کار آفرینی : آشنایی با روشهای ایجاد کسب و کار ، حفظ و تداوم آن
قانون کار : آشنایی با قوانین کار مربوط به ایجا د کارگاه و به کارگیری نیروی انسانی در کارگاه
ایمنی وبهداشت کار : توانایی ایمن سازی محیط کار و بهداشت حرفه ای.
کارورزی :
دانش آموزان پس از فراگیری مهارت و کسب توانا یی های مربوط به خود اشتغالی باید بتوانند در محیط واقعی کار کنند بنابراین برنامه کارورزی تا سقف ۴ واحد یعنی ۲۴۰ ساعت در هر رشته پیش بینی شده است.
درسهای اختیاری :
درسهایی که به تعداد واحدهای مورد نیاز هریک از رشته های شاخه کاردانش متناسب با فعالیت و هدفهای رشته و حسب نیاز شرایط و مقتضیات منطقه آموزشی به دانش آموز شاخه کاردانش ارائه می شود.
مقررات ثبت نام :
ثبت نام از دانش آموزان در یکی از رشته های مهارتی شاخه کاردانش بر اساس آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی – واحدی) با رعایت موارد ذیل انجام می شود.
قبولی پایه اول متوسطه
داشتن شرایط سنی
کسب حد نصاب لازم متناسب با عنوان رشته مهارتی
۵-۲-۲ فناوری چیست
فناوری، به معنای لغوی، دانش و فن انجام کارها با استفاده از دانش و اطلاعات علمی است.فناوری کاربرد دانش بشری است(نلسون،۲۰۰۱).
با وجود آنکه فناوری، بشر در آستانه قرن بیست و یکم را احاطه کرده است، اغلب مردم اطلاعات ناچیزی نسبت به فناوری دارند و بسیاری از آنها فناوری را واژه ای اسرارآمیز می پندارند. بعضی، واژه فناوری را مترادف با کامپیوتر یا ابزارها و محصولات فناوری تصور می کنند. فناوری، ماشین و ابزار مادی و فیزیکی نیست. فناوری عبارت از فکر، دانش، روش، فن، تدبیر و مهارت است. فناوری امری پویاست و همان قدرکه، از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد خود به نوعی فرهنگ ساز است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت