عمومی

مقاله تاریخچه فناوری اطلاعات و اهمیت فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

ادورادز (۲۰۰۵) فناوری اطلاعات را به عنوان سخت افزار و نرم افزاری که اطلاعات را به سرعت ذخیره، دستکاری و انتقال می دهد، تعریف کرده اند؛ که به طور مثال شامل لینک های کامپیوتری، پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس و پایگاه داده های کامپیوتری می باشد (ادورادز، ۲۰۰۵: ۱۷).
در مجموع مجموع می توان فناوری اطلاعات را به عنوان هر گونه تکنولوژی مبتنی بر کامپیوتر که برای ذخیره سازی، ارزیابی، پردازش و ابلاغ و ارسال اطلاعات درون سازمان و برای حمایت از تصمیم گیری در سازمان استفاده می شود، تعریف نمود.
تاریخچه فناوری اطلاعات
تا سال ۱۸۰۰ میلادی و پیش‌تر که مردم عموما از طریق کشاورزی زندگی می‌گذرانده اند به عصر کشاورزی معروف است و با پیشرفت ابزار آلات و صنایع و به اصطلاح مکانیزه کردن کارها مردم بیش از انچه برای خود از محصولات کشاورزی و دامی تولید نمودند جهت عرضه و تبادل کالا بهره می‌برده اند. این عصر به عصر صنعتی شهرت دارد که به زمان بین سالهای ۱۸۰۰ میلادی تا پیش از ۱۹۵۷ اشاره دارد. عصر فناوری اطلاعات که به پس از ۱۹۵۷ میلادی اطلاق می گردداز ایالات متحده آغاز گردید. در عصر جدید هرچند مفهوم کشاورزی و تولیدات صنعتی همچنان اهمیت دارند ولی درصد بزرگی از شاغلین به نوعی درگیر در فرایند تولید، انتشار و بکار گیری اطلاعات هستند.
در عصر اطلاعات مشارکت و ارتباط یک نفر با سایرین از طریق ابزار سرآمدی به نام فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد. شش شاخصی که عصر فناوری اطلاعات را از عصرهای پیشین متمایز می‌کند عبارت است از:
جامعه ای مبتنی بر اطلاعات
کسب و کارها برای انجام کارهایشان وابسته به فناوری اطلاعات هستند
فرایند های کاری در حال تحول به سوی افزایش بهره وری هستند
فناوری اطلاعات ابزارهایی را جهت بازنگری فراهم آورده است که عبارت است از، بازآفرینی یا مهندسی مجدد فرایند کسب و کار مرسوم
موفقیت در تجارت و کسب و کار به طور قابل توجهی منوط به تاثیر بکار گیری فناوری اطلاعات است
فناوری اطلاعات در بسیاری از محصولات و خدمات جا گرفته است (جیمز، ۲۰۰۴).
در سالهای پایانی دهه ۱۹۸۰ و سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰، پژوهش‌ها، رابطه ای بین رشد بهره وری و سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات نشان نمی‌دادند تا اینکه از سالهای میانی دهه ۱۹۹۰ بسیاری از پژوهشگران بر این باور بودند که با اصلاح روش‌های اقتصاد سنجی، گسترش حجم داده‌ها و در نظر گرفتن سرمایه گذاری با وقفه‌ی IT و با توجه به لزوم سرمایه گذاری‌های مکمل جهت شکار شدن اثر IT، می‌توان رابطه مثبتی بین IT و رشد و بهره وری بدست آورد(رحمانی و حیاتی، ۱۳۸۶).
در واقع IT یک سرمایه دو جانبه است که از یک سو همانند دیگر اشکال سرمایه، به عنوان یک تکنولوژی تولید استفاده می‌شود و از سوی دیگر فناوری اطلاعات ویژگی‌هایی همانند دانش دارد زیرا بخشی از سرمایه IT – به غیر از بخش‌های سخت افزار- به صورت کالای دیجیتال است. در واقع هر چیزی را که بتوان در حافظه کامپیوتر ذخیره کرد و از طریق اینترنت قابل انتقال باشد، کالای دیجیتالی نامیده می‌شود. ویژگی‌های کالاهای دیجیتالی عبارتند از:
غیر رقابتی
گسترش نامحدود
گسستگی
بی وزنی
بازترکیبی(رحمانی و حیاتی، ۱۳۸۶).
فناوری های ارتباطی بر مبنای کامپیوتر، ابزارهای فناوری اطلاعات هستند. این ابزارها ارتباط بین کارکنان را در طول فرایند توسعه محصول جدید از قبیل برنامه ریزی، طراحی، تصمیم گیری، و یا اجرا تسهیل کرده و تعاملات رو گسترش می دهند(سانگ و همکاران، ۲۰۰۷). پست الکترونیک و جلسات تحت وب در این میان پرکاربرد ترین ابزارهای ارتباطی بر مبنای رایانه هستند. این فناوری ها با کاهش هزینه ارتباطات
مکرر را ممکن میکند. در نتیجه میزان به اشتراک گذاری اطلاعات و انتشار آنها افزایش می یابد(هامری و نایهتلا، ۱۹۹۷).
اهمیت فناوری اطلاعات

پاسخی بگذارید