مفهوم طفل //پایان نامه حضانت فرزندان

مفهوم طفل //پایان نامه حضانت فرزندان

مفهوم طفل 
گفتار اول: مفهوم طفل  در لغت
در لغت فارسی طفل به معنای بچه،کودک، نوزاد،خردسال،خرده و ریزه از هر چیزی می باشد. وجمع آن اطفال است.(دهخدا،1372:ص 2452) واژه دیگری که در این معنی به کار می رود و از عربی به فارسی آمده است کلمه(صبی)می باشد،در معنای صبی گفته اند:(کودکی که به احتلام نرسیده است)این کلمه بصورت فعل نیز در زبان عربی به کار رفته است و به معنای ذوق زده شدن و کارهای کودکانه انجام دادن می باشد.(قریشی،1412: ص109) صبی مفرد بوده و جمع آن صبیان است.کلمه صغیر نیز از واژه های مترادف طفل است.صغیر در لغت به معنای فردکوچک، کم سال،کم سن و در مقابل کبیر می باشد و جمع آن صغار است.(معین.1385: ص2130)

گفتار دوم:مفهوم طفل  از نظر قرآن
با استفاده از آیات قرآن کریم می توان طفولیت را دوره ای دانست که از تولد آغاز می گردد و با بلوغ خاتمه می یابد. خداوند حکیم می فرماید((و نَقرٌ فی الأرحام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلأ ثم لتبلغوا أشدکم…..))
ترجمه…واز نطفه ها انچه مشیت ما تعلق گیرد در رحمها قرار می دهیم تا بوقت معین شما را که طفل هستید بیرون آریم تا زندگی کنید و به حد بلوغ برسید.
همچنین در ایه شریفه دیگری امده است((هو الذی خلقکم من تراب  ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقلون)) سوره غافر آیه 67
ترجمه:((او کسی است که شما را از خاکی افرید،سپس از علقه ای،سپس شما را بصورت طفلی از شکم مادر بیرون اورد، بعد به مرحله کمال قوت می رسید،وبعد از آن پیر می شوید؛و گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند،و در نهایت به عجل حتمی خود می رسید؛شاید بیندیشید.
همچنین در آیه شریفه دیگری راجع به بلوغ که یکی از علائم آن احتلام است و شروع مرحله جدیدی پس از بلوغ است چنین می فرماید:((و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستا ذنوا کما استاذن الذین من قبلهم….))(سوره نور آیه59)
ترجمه((و انگاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند سایر افراد بالغ پیش از خود با کسب اجازه وارد شوند.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

92