مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …

چنانچه یافته های جدول ۶-۴ و نمودار ۱۲-۴ نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به کنیا در مخاطبان ۲ الی ۴ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «کنیا» و «کنیاتا» توسط بی بی سی، وی- او- آ، فارس نیوز و «رادیو فردا»، « ۱۲ زنه» و «اوباما» توسط رجا نیوز و اوباما توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات راجع به کنیا در حد وسط بود.
جدول:۷-۴: عناوین خبری با موضوع سوریه

کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان بشار اسد واگذار می‌شود
فعالان: شهر رقه به تصرف مخالفان دولت سوریه در آمد/ اتحادیه عرب کرسی سوریه را به مخالفان می دهد
بنابرگزارشها الرقه در شمال سوریه به تصرف مخالفان بشار اسد درآمد
کشتار شیعیان پاکستان نشانه هراس استکبار از اتحاد دنیای اسلام است/ ضربات سنگین ارتش سوریه به تروریست‌ها در حومه دمشق و حومه ادلب
احمدی نژاد خواستار برخورد با عاملان کشتار شیعیان پاکستان شد/ انیس نقاش: سرنگونی نظام سوریه «منتفی» شد
تروریست پروری اردوغان در خاک سوریه

جدول ۸-۴: میانه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات راجع به سوریه

مدیر سایت

تارنما کلمات برانگیختگی خوشایندی غلبه
بی بی سی کرسی ۳ ۳