مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۲۳

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۲۳
 • – سنهوری، عبدالرزاق،قانون مدنی مصر ،بخش دوم حقوق متنوع از حق مالکین –حق استفاده و حق سکنی ،مصوب ۱۹۴۹ میلادی ↑

 

 • – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، م۴۴٫ ص۵۳، ش۱ ↑

 

 • – طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ،ج ۱ ،ص ۲۲۰ ↑

 

 • – سنهوری ، عبدالرزاق، قانون مدنی مصر، م ۹۹۳ ، ش ۱ ↑

 

 • – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۵۲٫ ↑

 

 • – کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ شانزدهم، م۵۵، ش۱٫ ↑

 

 • -مجله فقه اهل بیت علیه السلام ، جلد ۵۶ ، ص ۱۸۵ ↑

 

 • – جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق .ص۵۳ ↑

 

 • – ماده ۸۷۷ ق.م «در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد». ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 • – عاملی، شیخ بهاء الدین، جامع عباسی، انتشارات فراهانی، ۱۲۷۱، ص۴۷۵٫ ↑

 

 • – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۳، انتشارات اسلامیه، چ دوازدهم، ۱۳۷۵، ص۱۹۰٫ ↑

 

 • – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ شانزدهم، ص ۵۳۸٫ ↑

 

 • – موسوی خمینی(ره)، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲ ، انتشارات راه امام، ۱۳۶۷، ص۲۷۱، م۳٫ ↑

 

 • – ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحلهای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمیبرد.» ↑

 

 • – ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحلهای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمیبرد.» ↑

 

 • – امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج۳ ،ص ۸۶ ↑

 

 • – خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، انتشارات دارالزهرا، بیروت، ۱۳۶۸، ص۳۸۵، م۱۷۱۳٫ ↑

 

 • – موسوی خمینی(ره)، روح الله، تحریرالوسیله، ص۳۶۵، م۷٫ ↑

 

 • – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۵۸۸٫ ↑

 

 • – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ شانزدهم ، ص ۵۴۴ ، م ۸۸۴، ش۲٫ ↑

 

 • – عاملى، بهاء الدین محمد بن حسین ، ساوجى، نظام بن حسین، جامع عباسى و تکمیل آن ، پنج باب این کتاب را شیخ بهائى و باقى ابواب را مرحوم ساوجى از شاگردان وى تألیف نموده است- و این کتاب از روى نسخه‌اى که در سال ۱۳۱۹ ه‍ ق در بمبئى چاپ شده افست گردیده است‌ ۱۰۳۱ ، ه.ق ، در یک جلد، موسسه منشورات الفراهانی، ص ۹۰۶ ↑

 

 • – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۳۵، م۱۱۹۹، ش۲٫ ↑

 

 • ۱- Sanhori-abdolrazag- Egyptian civil code
  – سنهوری، عبدالرزاق، حقوق مدنی مصر، (سنهوری آگاهانه حقوق خانواده و ارث را از مجموعه حقوق مدنی مصر جدا کرده است قانون مدنی مصر بر تنظیم روابط کار و تجارت توجه کامل کرده است و مقررات راجع به حقوق خانواده را که بطور معمول مطابق شریعه «حقوق اسلامی» است در این مجموعه منظور نکرده است ↑

 

 • – مجله فقه اهل بیت علیه السلام، ج ۵۶ ، ص ۱۸۴ ↑

 

 • – قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ ، ماده ۵۳ و تبصره ذیل آن ↑

 

 • – امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه ، تهران- ایران ، ج ۵ ،ص ۱۸۳ ↑

 

 • – کاتوزیان ، ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چ شانزدهم ،ص ۷۳۶ ،م ۱۲۰۴،ش ۱ ↑

 

 • – ماده ۱۲۰۶ ق.م «زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند.» ↑

 

 • – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۶۶۸، م۱۱۰۹، ش۲٫ ↑

 

 • – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۱۷۸٫ ↑

 

 • – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،ص ۶۶۹، م ۱۱۱۰، ش۱٫ ↑

 

 • – موسوی خمینی(ره)، روح الله، تحریرالوسیله، انتشارات راه امام(ره)، ص۳۱۴، م۶٫ ↑

 

 • – اصل ۲۳ ق.ا «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردیکه قانون تجویز کند.» ↑

 

 • – جعفرى، محمد تقى، رسائل فقهى (علامه جعفرى)، در یک جلد، مؤسسه منشورات کرامت، تهران ،ص ۱۷۴ ↑

 

 • – انتظاری، ابوالفضل، سقط جنین وآثار حقوقی آن، مؤسسه فرهنگی انتشارات نگاه، ج اول، ۱۳۸۴ ، ص۲٫ ↑

 

 • – ماده ۲۰۶ ق.م.ا «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:»
  الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
  ب: مواردیکه قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد.
  ج: مواردیکه قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. ↑

 

 • – ماده ۴۹۲ ق.م.ا مقرر میدارد: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.» ↑

 

 • – ماده ۶۲۲ ق.م.ا مقرر میدارد: «هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حسب از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» ↑

 

 • – ماده ۶۱۶ ق.م.ا «در صورتیکه قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب برحبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
  تبصره: مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمیگردد». ↑

 

 • – انتظاری، ابوالفضل، سقط جنین و آثار حقوقی آن، صص ۱۱۷ الی ۱۲۱٫ ↑

 

 • -ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوبه ۱/۲/۹۲ و تبصره ذیل آن ↑

 

 • – انتظاری ،ابوالفضل،سقط جنین و آثار حقوقی آن ، ص ۱۲۱ ↑

 

 • – مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، انتشارات اداره کل تدوین مذاکرات مجل شورای اسلامی، ۲۶ خرداد ۱۳۸۳٫ ↑

 

 • – انتظاری، ابوالفضل، سقط جنین و آثار حقوقی آن ، ص ۱۲۵ ↑

 

 • – model penal code = (mpc) ↑

 

 • – http://members.aol.com/-ht-a/abtrbang/primary.htm. ↑

 

 • – http://members.aol.com/abtrbang /410b1.htm#n7 ↑

 

 • – http://tourolaw.edu/Path /Roe/indet.htm. ↑

 

 • – http://members.aol.com/-ht-a/abtrbang/primary.htm. ↑

 

 • – http://members.aol.com/-ht-a/abtrbang/abort.htm. ↑

 

 • – http://cyber.low.harvard.edu/popultion /abortionlaws.htm. ↑

 

 • – http://cyber.low.harvard.edu/popultion /abortionlaws.htm. ↑

 

 • – دادبان، حسن، حقوق جزای عمومی، ج۲، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول، ۱۳۷۷، ص۶۵۸ الی ۶۶۷٫ ↑

مدیر سایت