الف) باعث تغییر کارکرد دولتا می شه جنسا وخدمات با هزینه کمتر وسرعت بالاتر ارائه می شه با اینکه ممکنه در کوتاه مدت هزینه بردار باشه اما در دراز مدت باعث کاهش هزینه ها می شود۰ و خیلی از مشاغل در سطح دولتی حذف ونهایتا حجم دولت کوچکتر می شود۰

ب)دومین اثردر روش اداره امور دولتیه به این معنا که شهروندان با دولت در تعامل هستن و رابطه به شکل سنتی یه طرفه نیس این راه و روش جدید سه نتیجه داره :

۱- اولین جز اون شامل گرداوری اطلاعات از جامعه جهت اراده کردن وسیاست گذاری از یه طرف ومطلع ساختن عموم از تصمیمات از طرف دیگه می باشد۰

اراده کردن

۲- دومین جز اون به کار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات در جهت آسون کردن مشارکت و رد و بدل کردن نظر همه مردم هم جهت با سیاست گذاری عمومی وتعیین اولویتای هدف دار در تصمیم گیریای دولتی می باشد۰

۳- سومین عنصر و پیشرفته ترین اون به کار گیری فن اوری اطلاعا ت وارتباطات جهت انتخاب نمایندگان سیاسی وفرایندهای مردم سالاره که همون دموکراسی الکترونیکی است۰

 

 

 

 

سطح خرد

سطح خرد(سازمانا- کارکنان ومدیریت) : ساختارهای سازمانی تغییر پیدا می کنن واز حالت سلسله مراتبی و عمودی به صورت به طور کامل تخت در می آیندو مرزها و واحدهای سازمانی کم رنگ تر می شن و به حضور دائمی وفیزیکی کارمندان احتیاجی نیس ومی توان از نیروی فکر اونا بیشتر استفاده کرد۰

طبق اثراتی که واسه دولت الکترونیک شمردیم میشه اون رو بهترین راه حل واسه ایجاد دموکراسی وتحقق عدالت اجتماعی که مورد نظر دولتهه برشمرد۰

هم اینکه با در نظر گرفتن مشکلاتی که در کشور ما در راه ایجاد تامین خدمات به شهروندان مخصوصا در مورد بانکداری الکترونیکی در شهرهای بزرگ هست دولت الکترونیک کمک می کنه تا خیلی از اونا حل شه و خود قدم موثری در ایجاد شهر مجازی می باشد۰که البته ایجاد دولت الکترونیک به صورت درست نیازمند آموزش تموم شهروندانه که اول باید با وسایلی ارتباطی که با اون بیشتر آشنا هستن این صورت بگیره.

مشکلات

۲-۱۸) امتیازات بانکداری الکترونیک

امتیازات بانکداری الکترونیک رو میشه از دو جنبه مشتریان و مؤسسات مالی روش زوم کرد از دید مشتریان میشه به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالای زیاد واسه انجام عملیات بانکی نام برد.

از دید موسسات مالی میشه به ویژگیایی چون ایجاد و افزایش معروفیت بانکا در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان بر خلاف تغییرات مکانی بانکا، ایجاد فرصت واسه جستجو مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و ایجاد شرایط رقابت کامل رو نام برد.

براساس تحقیقات موسسه data monitor مهم ترین امتیازات بانکداری الکترونیک عبارت ان از: دقیق شدن و فوکوس کردن بر کانالای پخش جدید، سرویس دهی اصلاح شده به مشتریان و به کار گیری راهبردهای تجارت الکترونیک. البته امتیازات بانکداری الکترونیک از دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت هم قابل بررسیه. رقابت برابر، نگهداری و جذب مشتریان از جمله امتیازات بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یه سال) هستن. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) امتیازات بانکداری الکترونیک عبارت ان از: کامل سازی کانالای جور واجور، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به طرف کانالای مناسب با ویژگیای مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، سرویس دهی به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد هم از جمله امتیازات بلندمدت بانکداری الکترونیک هستن. با پیشرفت الکترونیکی شدن مبادلات پولی و مالی، سوءاستفاده از این امکانات هم رشد یافته و هم ضرورت داره با به کار گیری خدمات امضای الکترونیک و افزایش امنیت نظامای بانکی در کنار حمایتای کیفری و افزایش خطر پذیری بانکا به پیشرفت بانکداری الکترونیک و ایجاد اطمینان پیش مشتریان خدمات کمک کرد.

دلایل رو آوردن بانکا به بانکداری الکترونیکی بانکا و بقیه موسسات مالی به دلایل جورواجور تجارت الکترونیک و سرویس دهی به صورت الکترونیکی رو به عنوان یه وسیله مهم واسه ادامه باقی موندن پیشرفت و رقابت در محیط جست و خیز امروز به حساب میارن. با تکیه بر فلسفه بازاریابی، مهم ترین مزیت بانکداری الکترونیک افزایش سطح رضایت مندی مشتریان بانکا هستش، نتیجه این رضایت مندی پیشرفت سطح وفاداری و ایجاد رابطه ای موثر و بلندمدت میان بانک و مشتریه البته باید توجه داشت اگه بانکا بخوان سطح رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات الکترونیک خود رو زیاد کنن باید به ادراکات اونا در مورد ستانده که همون کیفیت خدمات الکترونیکیه و ثبات اون در طول زمان توجه به کنن.
فلسفه

عواملی که بیشترین تاثیر رو در مورد موفقیت در بانکداری الکترونیک دارن عبارتند از: درک مشتریان، انعطاف پذیری سازمانی، توانایی به کار گیری منابع، امنیت سیستما، نام تجارتی ثابت، دارا بودن شبکه های چند رسانه ای (نرم افزارهای کامل)، بازاریابی خاص شبکه الکترونیکی، اتحاد سیستما، مدیریت تغییر منظم (تغییر منظم مدیریت)، پشتیبانی مدیران ارشد و سرویس دهی بهتر به مشتری، نیازمند ایجاد تغییرات سازمانی قابل توجه ای واسه توانمندسازی شون در مورد وب هستن. تمرکز اصلی روش هدف دار تجارت الکترونیک بانکا واسه به بیشترین حد رسانی سود باید روی کامل کردن شبکه بانکداری الکترونیک باشه

۲-۱۹) مبانی و چارچوب نظری تحقیق

عوامل موفقیت (کارالی – ۲۰۰۴) ، نقاط کلیدی کارکرد که واسه رسیدن به ماموریت سازمان لازمن رو مشخص و میگه . وقتی این عوامل به روشنی بیان شن موجب نقطه نظر مشترک در تموم سازمان واسه چگونگی رسیدن به اهداف و ماموریتا می شه.

عوامل موفقیت شامل:

 • فعالیتای کلیدی که یافته های انجام اونا واسه رسیدن به هدف لازمه.
 • نقاط کلیدی که واسه شکوفا شدن کار و کاسبی باید درست انجام شه.
 • فعالیتای کلیدی که مورد توجه مدیریت هستن.

به کار گیری فوت وفن عوامل موفقیت رویکرده واسه شناسایی موءلفهایی که واسه موفقیت مهم و لازمن و راه مناسبیه واسه ایجاد دقیق شدن و فوکوس کردن واعتبار بخشی به خیلی از فعالیتای مهم سازمان و به کار گیری اونا می تونه منتهی به سهولت رسیدن به ماموریتا و اهداف کلان سازمان شه .واسه رسیدن به ماموریت علاوه بر وجود مهارت و مشارکت کلیه بخشای سازمان نیاز به هم راستایی اهداف کلان هر کدوم از بخشا با ماموریت سازمانه پس سازمان سازمان باید در بعضی بخش های کلیدی فعالیتایی رو انجام بده تا بتونه خوب به ماموریت تعیین شده دست پیدا کنه .این بخش های کلیدی همون عوامل حیاتی موفقیت هستن که واسه هر سازمان و صنعتی که در اون رقابت می کنه استثنایی و خاص هستش .

اولین بار در دهه ۱۹۶۰ دکتر رونالدو دانیل معنی عوامل کلیدی موفقیت رو مطرح کرد .بعد جون رو کارت این رقابت رو گفت که بر خلاف دسترسی به اطلاعات زیاد ولی بازم مدیران ارشد سازمانا با کمبود اطلاعات لازم واسه اراده کردن مواجه هستن.

در سال ۱۹۸۱ رکارت و دانیل یه روش سیستماتیک واسه تشخیص نیازمندیای اطلاعاتی مدیران شامل تصول مربوط به عوامل موفقیت رو تدوین کردن .اونا فکر می کنند که باید از دادن اطلاعات اضافی دوری کرد و سیستمای اطلاعاتی سازمان باید روی اطلاعات مشخص واسه رسیدن به موفقیت متمرکز شن و کاربرد عوامل موفقیت رو واسه موارد زیر تشخیص دادن.

  • کمک به پیشرفت برنامه های هدف دار

 

 • تشخیص نگرانیای کلیدی مدیران ارشد
 • تشخیص بخش های کلیدی در هر مرحله از چرخه عمر پروژه . عوامل اصلی شکست اون
 • بالا بردن توانایی تکیه سیستمای اطلاعاتی
 • اندازه گیری بهره وری نیرو انسانی
 • تشخیص فرصتا و تهدیدها
 • بخش کلیدی که واسه شکوفا شدن کار و کاسبی باید درست انجام شه .
 • موضوعات مهمی که هر مدیر باید به اون توجه داشته باشه.

رکارت منابع مشخص شکل های جور واجور عوامل موفقیت رو واسه سازمان به توضیح زیر میگه:

 • صنعتی که سازمان در اون حضور داره.هر صنعتی دارای ویژگیا و صفات خاص خوده و عوامل موفقیت اون متفاوت از دیگر صنایعه .
 • شرایط محیطی کار و کاسبی .
 • مسائل ،گلوگاها و چالشای سازمان
 • لایه های جور واجور مدیریتی
 • موارد موقتی مانند ،جنگ و بحرانای سیاسی ،مصابب طبیعی ،تغییرات شدید در صنعت
 • از دست دادن نیروی کلیدی و مسائل و مشکلات فرآیندی و تولیدی و حقوقی

اولین بار آدام اسمبت در کتاب ثروت ملل معنی روند رو معرفی کرد . ایشون نشون داد که با تقسیم کار به دلیل افزایش مهارت کارگران و حذف گردش کار زائد بهروری زیاد می شه. واسه بیشتر از صد سال سازمانا از این اصل در لایه های مدیریتی ،ساختار سازمانی و هماهنگی بین تولید اجناس و تقسیم وظایف استفاده کردن .

مشاهده کارا به صورت پروسه و بعد بهبود اونا دست کم به زمان فردریک تیلور در قرن ۱۹ برمیگرده.تیلور و همکارانش مهندسی صنایع پیشرفته و بهبود پروسه ها رو از راه تکنیکایی که کارگران و پروسه ها رو محدود می ساخت ایجاد کردن.این دیدگاه در اوایل سال ۱۹۰۰ به طور گسترده شد ولی در میونه قرن به سرعت فراموش شد.دومین توجه کلی به مدیریت پروسه از راه ترکیب دیدگاه تیلوریسم و کنترل پروسه آماری به وسیله شوارت ،دمینگ و جوران به وجود اومد .در نسخه جدید مدیریت پروسه به مسائلی چون اندازه گیری و محدود ساختن تغییرات روند، بهبود همیشگی ،تفویض اختیار به کارگران جهت بهبود پروسه های کاری در رابطه به کارشون توجه خاصی شد.(جستون ۲۰۰۶).

از دهه آخر قرن گذشته معنی پروسه کار و کاسبی به طور جدی وارد موضوعات کار و کاسبی تماشاگر بهبود کارکرد و سرویس دهی به مشتریان بودن.

مایکل همر در سال ۱۹۹۰ میلادی اندیشه مهندسی دوباره پروسه ها رو به جهان عرضه کرد .یه نگاه مدیریتی با ایجاد اصلاحات زیر بنایی در فرآیندای اصلی کار و کاسبی واسه پیشرفت به وسیله افزایش کارایی و تاثیر پروسه های موجود در سازمانه .طراحی دوباره پروسه های کار و کاسبی واسه دست پیدا کردن به اصلاحات خیره کننده در موارد حساس و امتحان هم زمان کارایی فاکتورهایی مانند هزینه ،کیفیت ،خدمات و سرعته.

همر و چامپی در سال ۱۹۹۳ به اصل تقسیم کار واسه سازمانای قرن ۲۱ به توضیح زیر نقدهایی آوردن:

 • لایه های زیاد مدیریتی واسه هماهنگی نیازمنده . که منتهی به فاصله بین مشتری و مدیران می شه.نیازمندیای مشتریان واسه مدیران خیلی ذهنی و نامعلوم می شه .
 • از اونجایی که تجزیه و هماهنگی وظایف یه پروسه پیچیده می شه .تطبیق اونا با تغییرات محیطی بسیار مشکل می شه. همر توضیح میده که اگه یه پروسه به وظایف کوچیک تر و ساده تر شکسته شه جمع این وظایف ممکنه کارکرد مطلوب پروسه کامل قبلی رو به دست نده .باید فزآیندا و ساختار سازمانی مربوطه اون برچیده و روش جدید انجام کار ایجاد شه .در مورد همر ۷ اصل به توضیح زیر داره:
 • سازماندهی دور یافته های و دست آوردا باشه نه وظایف.
 • صاحب فرآیندا رو مشخص کنین.
 • اطلاعات به جریان انداختن کار رو به سمت کارایی که اطلاعات تولید می کنن طبقه بندی کنین.
 • با منابعی که به طور جغرافیایی پراکنده ان اون طور که گویی متمرکز شدن رفتار کنین.
 • به جای ترکیب یافته های فعالیتای موازی اونا رو به هم در رابطه کنین.
 • نقطه تصمیم رو جایی که کار انجام می شه بذارین و پروسه رو کنترل کنین.
 • اطلاعات رو یه بار و از منبع به دست بیارین.

در سال ۱۹۹۵ الزینگا ،مدیریت پروسه های کسب وکار رو این جور تعریف می کنه. “یه روش سیستماتیک و منظم واسه موشکافی ،اصلاح ،کنترل و مدیریت پروسه ها با هدف اصلاح کیفیت کالا و خدمات ” و بیان که بسیاری لز شرکتا در آزمایش روشی که بتونن بهره وری ،کیفیت محصول و کارکرد اونا رو بهتر کنن درگیر هستن. به طور نسبی بخش جدید اینجور اصلاحاتی مدیریت فرآیندای کسب و کاره .الزینگا روی کار گروهی در بهبود پروسه ها تاکید داره.

در سال ۱۹۹۵ هارینگتون پنج مرحله واسه سرو سروسامون دادن به کیفیت میگه .فهم پروسه ها ،ساده کردن پروسه ها ،اجرا ،اندازه گیری و کنترل و بهبود دائمی،اون اعلام می کنه در اصل مدیریت پروسه های کسب وکار مورد نظر مدیران ارشده. چون اونا جواب گوی چشم انداز ،روش های هدف دار ،طراحی فرایندا ،کاهش هزینه ها و توانمد سازی کارکنان هستن و هر اصلاح فرایندی از مدیریت ارشد شروع می شه.

در سال ۱۹۹۶ کوریگا میگه ، یکی از سخت ترین جنبه های کنترلی واسه موفقیت مدیریت پروسه های کار و کاسبی تغییر فزهنگه .ترس از دست دادن کار ،کم شدن مدت قرار داد،پیش بینی سقوط مقام به عنوان بخش های مهم مقاومت شناخته شده.کوریگان میگه: قبل از این که مدیریت فرایندهای کار و کاسبی بتونه به طور موفق عرضه شه تعدادی روش هدف دار منحصر به فرد ،مهارتای فنی و تیمی لازمه.

در سال ۱۹۹۷ زئیری ،  مدیریت پروسه های کسب وکار رو این جور تعریف می کنه.”یه راه و روش منظم واسه موشکافی و اصلاح همیشگی فعالیتای اساسی مثل تولید،بازاریابی ،ارتباطات و ساید عناصر عملیاتی شرکت “و اضافه می کنه که قوانین حاکم بر مدیریت فرایندهای کار و کاسبی شامل موارد ذیله.

 • فعالیتای کلی باید مستند سازی شن.
 • از راه ایجاد ارتباطات افقی بین کلیدی دقیق شدن و فوکوس کردن بر مستریان ایجاد شه.
 • واسه اطمینان از انتظام ،پایداری و تکرار پذبری کیفیت کارکرد ،بر سیستما و روش های مستند شده تکیه می شه.
 • آزمایش کارکرد هر پروسه بر اندازه گیری فعالیت و رسیدن به اهداف تعیین شده استواره.
 • مدیریت پروسه های کار و کاسبی بر مبنای یه راه و روش همیشگی بهینه سازی از طزیق حل مسائل و کسب منافع بی شماره.
 • مدیریت فرآیندای کار و کاسبی با بهره گرفتن از بهترین عملکردها واسه اطمینان از کسب مزیت رقابتی برتر باید تقویت شه.
 • مدیریت فرآیندای کار و کاسبی یه راه و روش واسه تغییر فرهنگه و فقط از راه داشتن سیستمای خوب و ساختار مناسب به دست نمیاد.

در سال ۱۹۹۹ اولد میگه که مدیریت پروسه کار و کاسبی چکیده  تغییرات شرایط کار و کاسبی و سازگاری با شرایط جدید جهت افزایش کارایی و استفاده ار فرصتا در دنیای رقابتیه که این یکی از مهمترین مسائل واسه روبرو شدن با این مسئله سازمان باید به مدیریت پروسه های کار و کاسبی توجه خاص داشته باشه.

بعضی از تعاریفی که قبلا به اونا اشاره شده اما در بیان مبانی و چارچوب نظری تحقیق باید به اونا اشاره ای دیگه شه در زیر بیان می شه :

۲-۲۰) بانکداری الکترونیک چیه؟

بانکداری الکترونیک یه نوع خدمات بانکیه که واسه اولین بار در آمریکا استفاده شد و بعد به سرعت در بین کشورای دیگه گسترش پیدا کرد. بانکداری الکترونیک در چهار دوره در بانکها پیاده شد ، دوره اول ، اتوماسیون پشت باجه )دهه۱۹۷۰ (، دوره دوم اتوماسیون جلوی باجه )دهه۱۹۸۰ (، دوره سوم اتصال مشتریها به حسابها )دهه ۹۱۸۸ ( و دوره چهارم رابطه کامل مشتری با همه عملیات بانکی و کامل  کردن سامانه س .

بانکداری الکترونیکی خدمات بانکی رو به صورت الکترونیکی انجام میده و نیاز به حضور مشتری در بانک رو مرتفع می سازه. بانکداری الکترونیکی امتیازات بسیاری چون افزایش مشتری و پایین اومدن هزینه معاملات بانکی داره و درضمن از این روش بانکها خدمات رو با کارایی بیشتر و با هزینه های پایینتر ارائه داده و به حفظ و افزایش سهم بازار خود میپرازن

شاخه های بانکداری الکترونیک عبارتند از:  بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی برتلفن همراه، نمابر، دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و…

عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی. موفقیت پروژه معنیش چیه؟ دیکشنری اکسفورد موفقیت رو به عنوان یه خروجی مطلوب و یا رسیدن به معروفیت و کامیابی تعریف کرده (Chan,A، ۲۰۰۴). موفقیت معانی مختلفی واسه افراد جور واجور داره . حتی احساس افراد برابر نسبت به موفقیت میتونه از پروژه ای به پروژه دیگه عوض شه. تعریف موفقیت پروژه به نوع ، اندازه، ویژگیای پروژه ، شرکت کنندگان در پروژه و تجربه صاحبان و صاحبان و … بستگی داره .

عوامل موفقیت پروژه یه سری از شرایط ، حقایق و یا تواناییایی هستن که به خروجی پروژه کمک می کنن. اینا نیروهای با نفوذی هستد که موفقیت پروژه رو آسون کردن میکنن و یا مانع اون می شن. عوامل به موفقیت و یا شکست پروژه ها کمک می کنن اما پایه ای واسه قضاوت نیستن.

بازار جهانی شدیداً رقابتی، تصمیم گیرندگان شرکتا رو مجبور به جستجوی امتیازات رقابتی کرده. پیچیدگیای تصمیم در این بازارها، مدیران رو مجبور به به کار بردن وسایل تحلیل اطلاعات واسه پشتیبانی تصمیمات تجاری کرده.

( Nemati, H.,Barko, C. ، ۲۰۰۳).

عوامل حیاتی واسه رسیدن به موفقیت داده کاوی در پروژه های سازمانی باتوجه به بررسیای نعمتی و بارکو میتونه در دسته بندی زیر گذاشته شه:

 1. مباحث داده: کیفیت داده و انسجام داده
 2. مباحث تکنولوژیکی:ادغامای تکنولوژیکی و سطح خبرگی تکنیکی
 3. مباحث سازمانی: رابطه بین وجود یه روش هدف دار داده کاوی به روشنی تعریف شده هم جهت با روش هدف دار شرکت و یافته های واقعی اجرای پروژه داده کاوی، رابطه مثبت بین باز مهندسی روند واسه پشتیبانی سیستم داده کاوی و یافته های واقعی اجرای داده کاوی، رابطه مثبت بین طرحای انگیزشی جدید واسه پشتیبانی سیستمای داده کاوی و یافته های واقعی اجرای داده کاوی و رابطه مثبت بین وجود روش هدف دار برونسپاری واسه سیستم داده کاوی و یافته های واقعی اجرای پروژه داده کاوی.
 4. مباحث افراد: رابطه بین افراد و یافته های پروژه

در کار تحقیقی برانگانزا، محمود حسین شاه و سجادخان عوامل به پنج دسته انعطاف سازمانی، تولیدات و خدمات سریع و لازم، پیشرفت خدمات، ترکیب خدمات و سیستما و افزایش خدمات به مشتریان تقسیم بندی شده ها ند  و در تحقیق دیگری محمود حسین شاه و فیروز صدیقی (۲۰۰۶) هم عوامل حیاتی موفقیت بانکداری الکترونیک رو به سه دسته عوامل  هدف دار، عوامل اجرایی و عوامل تکنیکی تقسیم کردن .

سان و همکاران، از تعریف روشن بازار هدف، اجرای استانداردهای کیفیت، هدف روشن پروژه، رابطه داخلی بین تیم پروژه و تحویل به موقع به مشتری به عنوان عوامل موفقیت نام برده .

لو و هوانگ قدرت داخلی و تعهد خارجی، چشم انداز، تیم اجرایی، ترکیب سیستمای اطلاعات داخلی، بازمهندسی روند کار و کاسبی رو به عنوان عوامل موفقیت سیستمای اطلاعاتی معرفی کرده. گوایلفویل و همکاران هزینه و کیفیت رو مهمترین عامل موفقیت پروژه می دونن .

فورچون و وایت پشتیبانی مدیریت ارشد، اهداف روشن، طرح قوی و پرمحتوا، بازخورد و رابطه خوب، تیم ستادی ماهر، دارای شرایط و شایسته، مدیریت تغییر موثر، تخصیص درست منابع، رهبری موثر، تکنولوژی مناسب، کنترل و نظارت موثر رو به عنوان عوامل موفقیت پروژه نام بردهاند (fortune,J.,White,D ، ۲۰۰۶) دویر و همکاران عوامل موفقیت رو در چهار بعد اهداف طراحی شده، سود واسه مشتری، سود واسه سازمان و سود واسه زیرساختای ملی تقسیم کردن(Dvir,D. ,Ben_D. ،۲۰۰۶) . سامباسیوان هم عوامل حیاتی موفقیت رو در سال ۲۰۰۷ در مورد اجرای ISO انجام داده و بعد با بهره گرفتن از فوت وفن AHP اونا رو رتبه بندی کرده. ایشون در تحقیق خود عوامل موفقیت رو در راه و روش مدیریتی، تغییرات سازمانی، جنبه های تکنیکی و جنبه های اجتماعی و خارجی دسته بندی کرده، که هر کدوم از موارد نامبرده شده رو به همراه زیرگروهاشون مورد بررسی قرار داده و در آخر مدل مفهومی جدیدی رو ارائه کرده و عوامل نامبرده شده رو رتبه بندی کرده که یافته های حاصل از رتبه بندی راه و روش مدیریتی رو مهم بیشتر و جنبه سازمانی رو در رتبه دوم نشون می ده .

امکان سنجی فنی، امکان سنجی بازار، امکان سنجی سیاسی، تدوین قانون، پذیرش مشتری از عوامل موفقیت پروژه هستن که رانتلتاپ و همکارانش در تحقیق خود بدون آشاره کردن .

روش های هدف دار مناسب، وجود کمیته راهبری، آموزش و پرورش، نظارت و آزمایش کارکرد، پذیرش مشتری، مدیریت پروژه از عواملی بودن که لوو و همکارانش بدون اشاره کردن. چاو و  همکاران عوامل موفقیت رو در پنج بعد سازمانی، افراد، روند، فنی و پروژه تقسیم کردن .

میسرا و همکاران دو عامل سازمانی و افراد رو به عنوان عوامل موفقیت معرفی کرده و واسه بعد سازمانی، مسایل مربوط به مشتری، اندازه تیم، فرهنگ، پخش تیم، زمان و برنامه ریزی رو به عنوان زیرشاخصا و واسه بعد افراد، لیاقت، مشخصات فنی، ارتباطات و مذاکرات، فرهنگ اجتماعی، آموزش و یادگیری رو معرفی کردن.  بیکر فقط به عامل مدیریت خطر به عنوان عامل حیاتی واسه موفقیت پرداخته. ترکمن از برابری استراتژیکی، سطح سرمایه گذاری، اندازه گیری کارکرد، سطح تخصص کارکنان، سیستم بهبود دائمی، استاندارد کردن روند، اتوماسیون و آموزش و توانمندسازی کارکنان به عنوان عوامل موفقیت نام برده .

چن و همکاران بازار، روش هدف دار ، مدل اجرایی/خدماتی، محصول رقابتی، کانال پخش رو به عنوان عوامل موفقیت معرفی کرده (Chen,M.K.,Wang,S.C ، ۲۰۱۰).

در ادامه تعاریف بانکداری الکترونیک ، بانکداری الکترونیک رو میشه به کار گیری تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد.

بانکداری الکترونیک رو میشه به کار گیری تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در تعریفی دیگه بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از راه واسطه های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری.

بانکداری الکترونیک در واقع بالاترین درجه به کار گیری تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید جا و زمان از خدمات بانکیه.

خدمات بانکداری الکترونیکی به دو روش قابل ارائه س:

۱ ( بانکداری دوگانه [۱]

که ترکیبی از کانالای تحویل الکترونیکی و بانکداری سنتیه. بانکایی که فعالیت بانکداری رایج رو که در اون خدمات بانکی با مراجعه مستقیم مشتریان و در محلی مانند اداره انجام می شه، همراه با سرویس دهی بانکداری اینترنتی.

۲ بانکای مجازی [۲]

بانکیه که فقط تولیدات و خدمات خود رو از راه کانالای پخش الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام میدن.

این جور بانکا به دلیل صرفه جوییایی که از هزینه های غیرمستقیم [۳] بهره مند می شن معمولا سودی بالاتر از حد متوسط ملی اون کشور پرداخت می کنن و فقط در اینترنت موجود هستن.

 ۲-۲۱) رویکردهای بانکداری الکترونیک

الف) صفحات وب (وب جهان گستر(

آسونترین شکل بانکداری الکترونیک که به خاطر نمایش اطلاعات دور و بر بانک و اجناس و خدمات اون هستش از راه شبکه جهان وب (وب جهان گستر) هستش. این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک رو به خاطر رد و بدل کردن اطلاعات جفت و جور می آورد و هم اینکه وب به عنوان مکانیزمی واسه رسیدگی به شکایات و پیشنهادهای مشتریان و به عنوان ابزاری به خاطر پیشرفت ارتباطات تعاملی پیشرفت سیستمای فروش، پیشرفت خدمات جدید مثل پست الکترونیک و … استفاده میشن. وجود تعاملی کانالای الکترونیکی ارتباطات، این امکان رو جفت و جور می آورد که احتمال نگهداشتن اطلاعات و موندگاری اون در حافظه افراد زیاد شده و در نتیجه مشارکت و همکاری مشتری با بانک بهبود یابد.

 

. Brick and Click

. Virtual Bank

[۳] . Over head