محيط زيست:/پایان نامه درباره بازاریابی سبز

محيط زيست:/پایان نامه درباره بازاریابی سبز

امروزه محيط زيست به طور فزاینده‌ای به مسئله‌ای حياتي و بسيار مهم براي همه اقشار مردم چه در جايگاه مشتري و چه در جايگاه توليد كننده تبديل شده است. بازاريابي سنتي بيش از حد بر خواسته‌های مشتريان تاكيد می‌کند و رفاه اجتماعي و مسائل محيط زيستي را به حساب نمی‌آورد. اين مسئله در تمام ابعاد سازمان‌ها وارد شده و بازاريابي را نيز تحت تأثیر قرار داده و منجر به پيدايش مفهوم بازاريابي سبز شده است. (تندكار، 1387) تغییر مداوم مفهوم بازاریابی، حقیقت غیر قابل انکاری است که در سایه تشدید روز افزون رقابت رخ داده است. با نگاهی به گذشته درمی یابیم تا اوایل دهه 1970 بازاریابی با رویکردي محصول محور رو به رو بوده است. سپس با ظهور محصولات مصرفی جدید و افزایش رفاه جامعه، و تلاش هر چه بیش‌تر سازمان‌ها در پیشی گرفتن از رقبا، رویکرد بازاریابی به رویکرد مشتري محور تغییر یافته است. اما روندیکه امروزه با آن رو به رو هستیم، هوشیاري بیش‌تر سازمان‌ها نسبت به محیط است (مانراي و همکاران،1997،ص512) در این سال‌ها با افزایش انتقادات و اقدامات گروه‌های دوستدار محیط زیست، افراد نسبت به محیط زیست خود، منابع پایان پذیر و نحوه استفاده بهینه از آن‌ها با توجه به نیازهاي نسل‌های آینده، آگاهی و دغدغه بیش‌تری پیدا کردند و در این راستا رویکرد مصرف سبز میان افراد جامعه عمومیت بیش‌تری یافت. منطق این رویکرد جلوگیري از آسیب رسانی فعالیت‌های اقتصادي به محیط زیست از طریق کاهش تولید و مصرف بیش از حد می‌باشد. (مانراي و همکاران، 1997، ص 513). ايران در سال‌های اخير با توجه به بحران مصرف منابع و انرژي، نيازمند توسعه و ترويج بازاريابي محصولاتي است كه سازگاري بيشتري با محيط زيست دارند. از سوي ديگر عدم وجود تحقيقات مناسب پژوهشي و راهكارهاي اجرايي مرتبط، لزوم توجه به رفتار مصرف كنندگان را آشكار می‌سازد.
ايران، همانند بسياري از كشورهاي دنيا از سطح بالاي آلودگي هوا، كيفيت پايين آب، حجم بالاي آلودگی‌های صوتي ناشي از ترافيك، ميزان زياد زباله‌های دفع نشدني و كاهش سريع منابع انرژي رنج می‌برد. مشكلات زيست محيطي عمدتاً به واسطه مصرف گرايي ناهنجار و فعالیت‌های ناپايدار ايجاد می‌شود. با ايجاد تغييراتي كوچك در شيوه زندگي و عادات مصرفي، هر فرد می‌تواند مشاركت ارزشمندي در اين حركت داشته باشد. دولت ايران می‌تواند استراتژی‌های متفاوتي را در تشويق مصرف پايدار و توسعه رفتار سبز به كار گيرد. با توجه به مشكلات زيست محيطي روزافزون و تأثیرات سوء مصرف گرايي بر سلامت جسمي و روحي انسان‌ها، پرداختن به محصولات سبز امري اجتناب ناپذير در شرکت‌های تولید کننده ایرانی می‌باشد. بر اساس اعلام سازمان حفاظت از محیط زيست، در تهران حدود 60 سازمان غيردولتي سبز وجود دارد و تا كنون پژوهش‌های دانشگاهي در مورد نحوه‌ی رفتار مصرف كننده حامي محيط زيست در داخل كشور انجام نشده است، در صورتيكه اين موضوع در جهان هر روز اهميت بيشتري پيدا می‌کند. علاوه بر اين، با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، اهميت استانداردهاي زيست محيطي خود را بيشتر نشان خواهد داد. علاوه بر اين، جهت رسيدن به دركي بهتر نسبت به جنبش زيست محيطی يك ملّت خاص، آزمون چگونگي نگاه مصرف كنندگان آن كشور نسبت به مسايل زيست محيطي و در نتيجه نحوه‌ی رفتار آن‌ها، شروع خوبي خواهد بود (چان، ریکی[1]، 2001).
[1] Chan, Richy
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

92