فضای مجازی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

فضای مجازی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

هنگامی که رایانه را روشن می­کنیم وارد یک محیط خاص می­شویم که در پی آن صفحه­های تخیلی بی نهایتی وجود دارد و کاربر که در یک محیط و مکان مشخص قرار دارد به مکان­ها و محیط­های نامعلومی مراجعت می­کند، مثلاً وقتی که در یک مراسم آنلاین با دیگران در ارتباط باشد محل ارتباط آنها محل مشخصی نمی­باشد بلکه یک محل مجازی و غیر ملموس می­باشد که از آن بعنوان فضای مجازی می­توان یاد کرد.
از لحاظ لغوی در فرنگ­های مختلف سایبری به معنای مجازی و غیر ملموس و مترادف واژه انگلیسی Virtual است که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه­های بین المللی بی شمار بودن مصادیق سایبر به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته یافتن معادل و ترجمع آن به زبان­های دیگر مجاز نمی­باشد، چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی آن را تبدیل به یک لغت بین المللی نموده و ترجمه آن و یا یافتن معادلی که برای آن ممنکن است دایره­ی مشمول و مفهوم آن را محدود نماید لذا توصیه می-شود همانند تلفن که در سطح بین المللی یکسان بوده و تمامی نقاط جهان به یک معنی و لفظ مشترک به کار می­رود واژه سایبر نیز به یک لفظ مشترک بین المللی استعمال شود.1
علیرغم آنچه اشاره شد در زبان فارسی سایبر را مجازی و اِسپیس را فضا ترجمه نموده­اند و ترکیب آن را فضای مجازی گویند و حتی ترکیب­های دیگری مثل جامعه مجازی، شهروند مجازی و فروشگاه­های مجازی و … از آن ساخته­اند. اخیراً معادل واژه سایبر در فارسی، فضای تولید و تبادل اطلاعات «فنا» عنوان می­شود.1
از نظر تعریف فضای مجازی«سایبر اِسپیس» به چند نمونه از تعاریف در سطح بین المللی نیز در ذیل اشاره می­گردد:
مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباط راه دو بدون در نظر گرفتن جغرافیایی عینی.2
فضا و اجتماع شکل گرفته توسط رایانه، شبکه­های رایانه­ای و کاربران است به عبارتی یک دنیای مجازی که کاربران اینترنتی وقتی online هستند موجودیت پیدا می­کنند.3
یک ناحیه واقعی که فعالیت­های در این فضا اتفاق می­افتد از جمله تبادل اطلاعات و راه­هایی برای تجمع اطلاعات محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه­های بین المللی ( این شبکه­ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ­ها و ملت­ها و کشورها و به طور کلی هر آنچه در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت و اسناد ) در یک فضای مجازی به شکلی دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می­باشد و به طریق رایانه اجزای آن و شبکه­های بهم پیوسته مهم مربوط می­باشند.4
لذا می­توان گفت ( در رابطه با مفهوم سایبر تعریف خاصی در فارسی وجود ندارد و دانشمندان مختلف معتقدند با یافتن معادل برای آن ممکن است دایره مشمول و مفهوم آن را محدود نمایند، لذا توصیه می­شود واژه سایبر به یک لفظ مشترک بین المللی استعمال شود.
1 – باستان، برومند، جرایم رایانه­ای و اینترنتی، انتشارات بهنامی – تهران 1383، ص 54.
1 – سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، وزارت ارتباط و فن­آوری اطلاعات.
2-http://www.search .tech target
3- http://www.Aits.tgk1 – cyberspace.
4- عبقری، آدینه، جرایم رایانه­ای جلوه نوین از بزهکاری – پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1377،ص2.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
 

92