ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی

ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی

اثربخشی سازمانی:

     مدیران امروزی در شبکه بی پایانی از قوانین و مقرراتی که عملکردکارکنان، شرایط کاری، ایمنی شغلی، حقوق بازنشستگی، ایمنی تولید، آلودگی محیط زیست و عملیات رقابتی را پوشش می دهد، گرفتار هستند. سازمان های بهره ور امروزی برای اینکه واقعا اثربخش باشند، باید تعادلی مقبول بین آرمانهای سازمان و اجتماعی برقرار کنند. با توجه به بعد زمان باید در اثر بخشی سازمان بازنگری کرد.

در نهایت اثربخشی سازمان را می توان به این گونه تعریف کرد:

دستیابی به اهداف سازمانی و برآوردن انتظارات جامعه در آینده نزدیک، تطبیق و توسعه در آینده میان مدت و بقاء در آینده دور (کریتنر[۱]، ۱۳۸۷).

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۱۲ -۵    ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی:

   تعیین دقیق اثرات و نتایج یک دوره آموزشی بر شرکت کنندگان و تعیین دقیق نحوه عملکرد آنها در بازگشت به محل کار خود در سازمان، فرآیندی پیچیده و مشکل است (ساعتچی، ۱۳۷۵).

   هر گونه بی توجهی و سهل انگاری در ارزشیابی دوره های آموزشی موجب خواهد شد که آن دوره ها به صورت اقدامی تفننی برای کارکنان و یا تلاش برای استفاده از مزیای آن درآید. از طریق میزان اثربخشی عملیات و مداخلات آموزشی می توان قضاوت کرد که عملکرد برنامه آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد (ابیلی، ۱۳۷۵).

[۱] Critinse

:

     مدیران امروزی در شبکه بی پایانی از قوانین و مقرراتی که عملکردکارکنان، شرایط کاری، ایمنی شغلی، حقوق بازنشستگی، ایمنی تولید، آلودگی محیط زیست و عملیات رقابتی را پوشش می دهد، گرفتار هستند. سازمان های بهره ور امروزی برای اینکه واقعا اثربخش باشند، باید تعادلی مقبول بین آرمانهای سازمان و اجتماعی برقرار کنند. با توجه به بعد زمان باید در اثر بخشی سازمان بازنگری کرد.

در نهایت اثربخشی سازمان را می توان به این گونه تعریف کرد:

دستیابی به اهداف سازمانی و برآوردن انتظارات جامعه در آینده نزدیک، تطبیق و توسعه در آینده میان مدت و بقاء در آینده دور (کریتنر[۱]، ۱۳۸۷).

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۱۲ -۵    ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی:

   تعیین دقیق اثرات و نتایج یک دوره آموزشی بر شرکت کنندگان و تعیین دقیق نحوه عملکرد آنها در بازگشت به محل کار خود در سازمان، فرآیندی پیچیده و مشکل است (ساعتچی، ۱۳۷۵).

   هر گونه بی توجهی و سهل انگاری در ارزشیابی دوره های آموزشی موجب خواهد شد که آن دوره ها به صورت اقدامی تفننی برای کارکنان و یا تلاش برای استفاده از مزیای آن درآید. از طریق میزان اثربخشی عملیات و مداخلات آموزشی می توان قضاوت کرد که عملکرد برنامه آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد (ابیلی، ۱۳۷۵).

[۱] Critinse

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *