سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۴

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۴

:
یک عمر دویدیم و به مقصد نرسیدیم چون است که جمعی ندویدند و رسیدند
موجی است فراگیر در تاروپود جامعه ریشه می دواند و هر روز گسترده و گسترده تر می شود خزنده است ؛ اما از هر پرنده ای سریعتر و از هر رونده ای خطرناک تر. کرمی است که هرگز
نمی میرد و ریشه فعالیت های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را می جود و از بین می برد طاعونی سیاه در مراکز دولتی به وفور نوشته اند ؛ اما چه سود که هنوز اثرات این فساد ،دامن گیر ، بر پیکره جامعه جهانی سنگینی می کند این اژدهای مخوف هر چند در عصر حاضر خود را به وضوح نمایان ساخته است و به عنوان تهدیدی جدی علیه جامعه بشری قلمداد می گردد ؛ اما قدمتی دارد از بدو تشکیل دولت ها تا به حال ، چرا که اصولاً اختیارات و انحصاراتی که به طور طبیعی و اجتناب ناپذیر به مأمورین دولت و مسئولین داده می شود به طور بالقوه زمینه را برای انواع سوء استفاده ها فراهم
می آورد .
پدیده سوء استفاده ازمقام و قدرت گسترده جهانی دارد و در کشورهای جهان اکثر دولت ها در صدد پیشگیری از ارتکاب به این جرم برآمده اند یکی از اقدامات مهم در عرصه بین المللی در این زمینه را می توان صدور اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قرابانیان سوء استفاده از قدرت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ نام برد . بدون شک ارتکاب جرم و عمل خلاف از سوی هر کسی صورت پذیرد زشت و قابل مجازات است لیکن اگر از سوی مأمورین دولت جرمی واقع شود و آنان از اختیارات خود سوء استفاده نمایند به مراتب قبیح تر و خطرناک تر است چرا که ماهیت سوءاستفاده از مقام این است که افرادی آن را مرتکب می شوند که خود باید پشتیان مردم باشند و از بزه دیدگان حمایت کنند . در واقع اینان مصادیق «رفیق دزد و شریک قافله»
و« گرگ در لباس چوپانان » هستند .
در حقوق ایران قانونگذار با وضع قوانین مختلف همراه با ضمانت اجرای مشخص (از جمله :فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ – زیر عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی و .. ) گام مؤثری در راستای کاهش سوء استفاده مأمورین دولت ، برداشته است همچنین دولت و مسئولین در سال های اخیر تلاش های زیادی در این زمینه اعمال نموده اند که نتایجی هم در برداشته است ولیکن با توجه به وسعت ادارات و شرایط اجتماعی جامعه نیاز به توان و عزم بیشتری برای حصول به نتیجه بهتر احساس می شود .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

مدیر سایت