سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۲۵

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۲۵
 • . بیات ،فریبرز ، مقاله جرایم یقه سفید ها ، ماهنامه امنیت ، سال دوم ، شماره چهاردهم مردادماه ۱۳۷۷ ص ۱۱ . ↑

 

 • . کی نیا ، مهدی ،مبانی جرم شناسی ، ج دوم ،چ هشتم، جامعه شناسی جنایی ، بخش اول کلیات و روش تحقیق ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۶ ص ۲۳۹،۲۴۰ . ↑

 

 • . همان ،ص ۶۰۱ . ↑

 

 • . هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج دوم ، چ دوم ، انتشارات نشر مجتمع آموزشی عالی قم ؛۱۳۷۵ ، ص ۵۹۷٫ ↑

 

 • . زاهدی ،شمس السادات ، نگرشی بر فساد و آثار آن،دانش مدیریت،دوره اول،شماره دوم ،۱۳۷۵ص ۴۵ . ↑

 

 • . نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، مقاله پیشگیری عادلانه از جرم ، علوم جنایی ، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، ص ۵۷۸ . ↑

 

 • . ربیعی،علی،زنده باد فساد، تهران،چ اول ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۸۴ ص ۶۵ . ↑

 

 • . حبیبی ، نادر ، فساد اداری ، چ اول ،تهران ،انتشارات وثقی ، ۱۳۷۵ ص ۹۵ . ↑

 

 • . رئیس ، دانا ، به نقل از عباسپور مرتضی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش تشکیلات و روشها ) ، بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و در ادارات دولتی شهرستان شاهرود ، ۱۳۸۵ ص ۸۵ . ↑

 

 • . جرج ولد ، توماس برنارد ، جعفری اسنیپس ، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی ) ترجمه علی شجاعی،چ اول ،تهران، انتشارات سمت ، زمستان ۱۳۸۰ ص ۲۸۰ . ↑

 

 • . رهبر ، فرهاد ، میرزاوند ، فضل الله ، زال پور ، غلامرضا ، بازشناسی عارضه فساد مالی ، ماهیت ، گونه ها ، پیامدها ، آموزه های تجربی ، ج اول ، نشر جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، ۱۳۸۱ ص ۱۲۴ . ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • . بلالی ، اسماعیل و فرامرزی ، داوود ، مقاله بررسی مساله فساد اداری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره ۳۷ ،۱۳۸۰ ص ۲۹ به نقل از مساموئل هانتیگون در کتاب سامان سیاسی ص ۸۴ . ↑

 

 • . عباس زاده ، میر محمد ، مسایلی در مدیریت دولتی ایران ،چ اول ، ارومیه ، انتشارات دانشگاه ارومیه ،۱۳۷۸ ص ۱۶۹ . ↑

 

 • . رهبر ، فرهاد و …. پیشین ص ۱۸۵ . ↑

 

 • . بکاریا،سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی،چ سوم،تهران،میزان،۱۳۷۷ . ↑

 

 • . خسروشاهی، قدرت الله، پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی، نشریه بصیرت، شماره ۳۰و۳۱ . ↑

 

 • . سوره مومنون، آیه ۶۱ و همچنین بنگرید سوره قصص، آیه ۸۳ . ↑

 

 • . سوره نساء، آیه ۳۱، همچنین آل عمران، آیه ۵ و فضیلت ، آیه۵۳ . ↑

 

 • . آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالحکم، شرح جمال الدین محمد خوانساری، ج سوم، ص ۱۰۹ . ↑

 

 • . نهج البلاغه، نامه۵ . ↑

 

 • . گزیده نهج البلاغه، ویژه جشنواره دانشجویان سراسر کشور، ترجمه استاد عبدالمحمد آیتی، انتشارات دبیر خانه جشنواره- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،۱۳۸۶ . ↑

 

 • . رهبر، محمد تقی، موریانه فساد در دستگاه اداری، ماهنامه پاسدار اسلامی، شماره ۲۹۰، سال ۱۳۸۴،ص ۱۸ . ↑

 

 • . نهج البلاغه ، پیشین ،ص ۱۴۶ . ↑

 

 • . نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، پیشین،ص ۸۴ . ↑

 

 • . مواد ۵۷۳ و ۵۷۴ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۵ و نیز ماده ۱۱۵ آئین نامه امور زندانها مصوب شورای عالی قضایی (اردیبهشت ۶۱) . ↑

 

 • . ماده ۷۷ آئین نامه امور زندانها مصوب ۱۳۶۱ ، و نیز ر.ک به مواد مربوط به نحوه رفتار مدیران و رؤسای زندان در آئین نامه سازمان زندانها مصوب ۱۳۷۳ . ↑

 

 • . اردبیلی ،محمدعلی ، پیشین،ص ۱۱۵ . ↑

 

 • . ر.ک به: مواد۶۱ ،۲۲۹ ،۲۲۵و۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۸ . ↑

 

 • . حبیب زاده ،محمد جعفر،دفاع مشروع در برابر ماموران دولتی،مجموعه مقالات حقوقی به کوشش کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی،چ اول،انتشارات کانون،۱۳۸۳ص ۱۳۵ . ↑

 

 • . خسروی، حسن ،پیشین ص ۳۰ . ↑

 

 • . طباطبایی موتمنی،منوچهر ،پیشین، ص ۲۴۰ . ↑

 

 • . عمادی ، حمیدرضا ، حمایت از بزه دیدگان شکنجه ، پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق جزاوجرم شناسی،دانشگاه تربیت مدرس ،۱۳۸۴ ص ۱۱۸ . ↑

 

 • . رایجیان اصلی ، مهرداد ، پیشین ص ۱۶۷ . ↑

 

 • . گلدوزیان ،ایرج، ادله اثبات دعوی ، چ اول. نشر میزان ،۱۳۸۲ ص ۲۴ . ↑

 

 • . همان،ص۲۶ . ↑

 

 • . اصل ۱۷۰ق.۱ مقرر می دارد:« قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» ↑

 

 • ۲٫ اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی . ↑

 

 • . روزنامه رسمی کشور شماره ۱۸۰۴۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ . ↑

 

 • . امامی، محمد و استوار سنکری، کورش، پیشین، ص ۱۵۵ . ↑

 

 • . ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری . ↑

 

 • . مواد ۴۰ و ۴۱ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ . ↑

 

 • . متخلف از این تکلیف مجازات حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ما و انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال در پی دارد(ماده ۸ قانون تشکیل سازمان و تبصره آن،اصلاحیه تیر ۱۳۷۸) ↑

 

 • . ماده ۷ قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. ↑

 

 • . ماده ۹ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. ↑

 

 • . رایجیان اصلی ، مهرداد ، پیشین ص ۷۶ . ↑

 

 • . عمادی ، حمیدرضا ، پیشین ص ۱۵۹ . ↑

 

 • . فروزش ،روح اله،جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران،چ اول،تهران، انتشارات خرسندی،۱۳۸۶ ص ۴۶ . ↑

 

 • . مظلومان، رضا،این راه مبارزه با گره کور ترافیک نیست،حقوق مردم،شماره۳۹سال۱۳۵۴ ص ۱۱ . ↑

 

 • . عمادی ،حمید رضا،پیشین ص ۱۲۹ . ↑

 

 • . امیل دورکیم،جامعه شناس فرانسوی جرم را پدیده بهنجار هر اجتماع دانسته است؛جهت اطلاع بیشتر بنگرید به:محسنی،مرتضی،بزهکاری و مطالعات مربوط به آن، مجله پزشکی،شماره ۳،سال سوم ۱۳۶۴ ص ۷ . ↑

 

 • . گسن،ریموند،مقرمه ای بر جرم شناسی ،ترجمه دکتر مهدی کی نیا،نشر چاپخانه علامه طباطبایی،۱۳۷۰ ص ۱۹۶ . ↑

 

 • . نهج البلاغه پیشین ، ص ۱۸۵ . ↑

 

 • ۲٫ر.ک. قمی ،عباس،سفینه البحار،ج هشتم،نشر اسوه۱۴۱۴ ه.ق،ص ۲۲۵ . ↑

 

 • ۳٫ گسن،ریموند،پیشین ص ۱۹۸ . ↑

 

 • . نجفی ابرند آبادی،علی حسین،پیشین ص ۲۵ . ↑

 

 • . رایجیان اصلی،مهرداد،پیشین ص ۶۸ . ↑

مدیر سایت