دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۲

دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۲
 • موانع فردی رعایت بهداشت دست از دیدگاه پرستاران بخشهای نوزادان تبریز کدام است؟

 

 • موانع سازمانی رعایت بهداشت دست از دیدگاه پرستاران بخشهای نوزادان تبریز کدام است؟

 

 • آیا بین مشخصات دموگرافیک با نمره دیدگاه پرستاران نسبت به موانع رعایت بهداشت دست ارتباط وجود دارد؟

 

 • میزان آگاهی پرستاران در مورد بهداشت دست، چگونه است؟

 

 • آیا بین میزان آگاهی پرستاران با دیدگاه آنها نسبت به موانع رعایت بهداشت دست رابطه وجود دارد؟

 

پیش فرضها:

 

 

  1. عفونت های بیمارستانی یکی از مهم ترین مشکلات و شایع‌ترین علل مرگ و میر در بخش های ویژه و نوزادان است(۱۲).

 

  1. نوزادان پره ترم بستری در بخش های ویژه به علت نارس بودن سیستم ایمنی مستعد عفونت هستند(۱۴).

 

  1. بهترین، موثرترین وکم هزینه ترین روش پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، رعایت بهداشت دست می‌باشد(۶, ۱۸).

 

 1. نگرش افراد از طریق پرسشنامه قابل اندازه‌گیری است(۴۶).

 

تعریف واژه های اختصاصی:
دیدگاه(تعریف نظری):
دیدگاه به معنای طرز تلقی نسبت به فرد یا مورد می‌باشد(۴۷).

دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی وسازمانی (تعریف عملی):
در این مطالعه منظور از دیدگاه، مجموع باورهای ذهنی، آموزش‌ها وتجربیات پرستاران در مورد موانع فردی و سازمانی بهداشت دست می‌باشد که از طریق پرسشنامه محقق ساخته بررسی موانع که حاوی ۴۹ سوال (۱۲سوال مربوط به عوامل فردی، ۷سوال مربوط به عوامل محیطی، ۲۰ سوال مربوط به عوامل مدیریتی، ۱۰ سوال مربوط به عوامل تجهیزاتی) بود، بدست آمد.
پرستار(تعریف نظری):
پرستار فردی است حرفه‌ای در رشته پرستاری که مراقبت بیمار محور را در سیستم بیمارستانی ارائه می‌کند(۴۸).
پرستار(تعریف عملی):
در این مطالعه منظور از پرستار، فردی است که در بخشهای نوزادان یا مراقبت ویژه نوزادان با حداقل ۳ ماه سابقه کار فعالیت می‌کند و دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری می‌باشد.
بهداشت دست(تعریف نظری):
شستن دست با آب وصابون یا ضدعفونی کردن با محلولهای ضدعفونی کننده الکلی(۶, ۲۹)
بهداشت دست (تعریف عملی):
در این مطالعه منظور از بهداشت، بهداشت دست با استفاده از تکنیک های شستن یا ضدعفونی کردن دست می‌باشد.
بخشهای نوزادان (تعریف نظری):
بخشی از یک مرکز درمانی برای نوزادان نارس یا رسیده است که به درمان‌های جراحی یا مراقبت‌های پزشکی حاد نیاز دارند(۴۹).
بخشهای نوزادان (تعریف عملی):
در این مطالعه منظور از بخشهای نوزادان، بخش هایNICU و بخش های نوزادان مراکز آموزشی و درمانی الزهراء ، کودکان ، طالقانی و ۲۹ بهمن می‌باشد.
دانستنی‌های پژوهش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • چهارچوب پنداشتی

 

  • آمار عفونتهای بیمارستانی در دنیا و ایران

 

  • عفونتهای بیمارستانی در بخشهای ویژه

 

  • اهمیت کنترل عفونتهای بیمارستانی در بخشهای نوزادان و NICU

 

  • اهمیت بهداشت

 

  • روشهای بهداشتی کردن دست

 

  • شستن دست ها به روش معمول یا روتین

 

  • اندیکاسیونهای شستن دست

 

  • ضرورت بهداشت دست

 

  • مزایا و معایب شستشوی دست

 

  • شستن دست ها به وسیله مواد ضد میکروبی یا ضد عفونی کننده

 

  • اندیکاسیون های ضدعفونی کردن دست ها با مواد ضدمیکروبی

 

  • ضدعفونی کردن با محلولهای بنیان الکلی و اثر بخشی آن

 

  • مزایای استفاده از محلولهای ضدعفونی کننده دست با بنیان الکل جهت hand rub

 

  • شستن دست ها بدون استفاده از آب

 

  • اهمیت استفاده از دستکش

 

  • مزایا و معایب استفاده از دستکش

 

  • اندیکاسیونهای استفاده از دستکش بر طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی

 

  • نکات مهم در استفاده از دستکش

 

  • وضعیت رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بهداشتی در جهان و ایران

 

  • دلایل عدم رعایت بهداشت دست اشاره شده در مقالات

 

 • مروری بر متون

 

چهارچوب پنداشتی:

مدیر سایت