تحقیق رایگان با موضوع قابلیت اطمینان، تحلیل کیفی، نویسندگان، تحلیل اطلاعات

تحقیق رایگان با موضوع
قابلیت اطمینان، تحلیل کیفی، نویسندگان، تحلیل اطلاعات

طور کلی دارد لازم است محققان از روش های کتابخانه ای مطلع بوده، تجربه و تبحر لازم را در استفاده از آنها به دست آورند.
گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است که برای این کار لازم است با مطالعه منابع مربوط و نیز استفاده از تجارب دیگران و همچنین راهنمایی کتابداران کتابخانه مهارت لازم را بدست آورند.
انواع سند: در مطالعه کتابخانه ای اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار میگیرد که عبارتند از:
– کتاب ها، مقاله ها و مجلات، میکرو فیلم و میکروفیش، دیسکها و دیسکت های رایانه ای، اسناد اصل، سایت ها و سیستمهای اطلاع رسانی رایانه ای، اسناد دولتی، نشریه های رسمی دولتی، مطبوعات، اسناد صوتی و تصویری، آمارنامه ها، مطبوعات، اسناد شخصی و خصوصی.
۱۱-۱-۳-ابزار گردآوری اطلاعات در روش اسنادی:
این ابزار بسته به نوع سند و هدف محقق از گردآوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است که عمده ترین آنها عبارتند از: فیش، جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطلاعات، نقشه و کروکی.
در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مدارک منثور و منظومی است که از دوره‌های گذشته به جای مانده و جدیداً از اسلاید، فیلم و سایر تکنولوژی‌های ضبط وقایع تاریخی نیز در پژوهش اسنادی استفاده می‌شود. اسنادی که در پژوهش اسنادی مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند.
اما آنچه معروف است اینکه؛ پژوهش اسنادی اعم از اسنادی و تاریخی است؛ به‌همین جهت در این نوشتار تحقیق کتاب‌خانه‌ای به‌عنوان یکی از اقسام تحقیق اسنادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در بسیاری از تحقیقات، به‌همان اندازه که به تهیه داده‌های کاملاً جدید توجه می‌شود، به گردآوری و تحلیل اطلاعات از کارهای دیگران نیز ابراز علاقه می‌شود. «یکی از انواع فرعی پژوهش اسنادی عبارت است از تحلیل مجدد مجموعه‌ای از داده‌ها و نتایج تحقیقات گزارش‌شده، توسط نویسندگان دیگر. حکومت‌ها و سازمان‌های دیگر، به‌طور منظم آمار رسمی درباره انبوهی از پدیده‌های اجتماعی منتشر می‌کنند؛ جمعیّت، جرم و جنایت، ازدواج و طلاق، خودکشی، میزان بی‌کاری و … از مراحل اولیّه پیدایش جامعه‌شناسی این آمارها، به‌عنوان پایه‌های پژوهش جامعه‌شناسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پژوهشگران می‌توانند داده‌های برگرفته از این‌گونه آمارها را مورد استفاده قرار داده و یا دوباره تحلیل کنند و آن اطلاعات را برای کمک به‌حل مسأله پژوهشی معین به‌کار برند .
۱۲-۱-۳- معایب پژوهش اسنادی
پژوهش اسنادی با مشکلاتی از این قبیل نیز روبرو است:
الف.حوادث تاریخی زنده نیستند؛ لذا درک و فهم مستقیم آن‌ها ممکن نیست، پس همواره با واسطه مطالعه و ارزیابی می‌شوند، لذا ممکن است دچار سوگیری و قضاوت ارزشی محقق قرار گیرند؛
ب. گذشته قابل تکرار نیست؛ لذا محقق، خواه ناخواه با معیارهای جامعه زمان خود با گذشته مواجه می‌شود، پس باید ضریب انحراف خاص را در پژوهش خویش بپذیرد؛
ج. پژوهش اسنادی هرگز به‌طور کامل در اسناد و مدارک جای نمی‌گیرد؛ لذا محقق از روش‌های استنتاجی، جهت تکمیل خلأها استفاده می‌کند که طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می‌افزاید.
۲ – ۳ – شیوه جمع آوری داده ها
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به شکل وقصد آن توصیفی، تاریخی، کیفی است..همچنین ابزار گرداوری اطلاعات ازطریق مطالعات کتابخانه ای ، جمع آوری فیلم ها و عکس های مراسم ها،مصاحبه.
لازم به ذکر است در پژوهش تعزیه ونقش آن در تبلیغ و ارتباطات دینی مردم ایران، روش کار مبتنی بر روش کیفی به نگارش در آمده است و پژوهش بر مبنای مطالعات موردی و گذشته‌نگر مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
در این پژوهش از روش های ترکیبی گردآوری اطلاعات همانند مصاحبه، مشاهده، فرهنگ شفاهی در مصاحبه و فرهنگ تصویری استفاده شده است تا تعزیه به عنوان هنری که در میان هجوم تبلیغات و دستاوردهای جدید رسانه های دیداری و شنیداری در حال فراموشی است، با بررسی و کنکاش در زمینه ارتباط این هنر با تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و اسلامی جایگاه خود را بازیابد.
۳-۳- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در این پژوهش روش کیفی بکار گرفته می شود؛ چارچوب و روش کار در تحقیق حاضر بر اساس ماهیت تحقیق و نزدیکی با موضوع آن و اهداف تحقیق گردآوری شده است. در ارتباط با پیگیری پژوهش برای واکاوی دو جنبه هنری و ارتباطی نیازمند تمرکز بر مشاهده آثار سینمایی، تئاتر، مصاحبه در اغلب جوامع روستایی و مراکز قدیمی شهرهای ایران است.
دراین تحقیق، پژوهشگر با عناصر اصلی شامل فیلم، عکس، اسناد مکتوب، با مشاهده و توصیف به گردآوری داده های خود می‌ پردازد و بر مبنای مطالعاتی از قبیل کتاب‌شناسی تعزیه از دوره صفویه تا عصر حاضر و گردآوری داده‌ها بر اساس بازیگری، وضعیت اجرای نمایش، موسیقی تعزیه و سازهای موجود نقش آن را در تبلیغات و ارتباطات فرهنگی و دینی نشان دهد.
در ادامه آنچه که در این پژوهش قابل ردیابی و مطالعه است؛ تلاش شده است بر اساس مصاحبه با تعزیه‌شناس برجسته کشور و فرهنگ شفاهی ابعاد مختلف هنر تعزیه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
در مراحل بعدی تحقیق، پژوهشگر با واکاوی داده های قبلی، تعزیه در تبلیغ و ارتباطات دینی را مورد بررسی قرار داده است و بر مبنای مشاهده داده های اصلی شامل فیلم، عکس و بررسی آثار هنرمندان مطرح ایران در سینما و تئاتر سعی نموده است تا چگونگی ارتباط هنر ماندگار تعزیه با ارتباطات دینی و فرهنگی این مرزوبوم مورد بررسی قرار گیرد.
۴-۳- تعاریف عملیاتی
در این قسمت به تعریف واژه های تعزیه، تبلیغ و ارتباط دینی،تحلیل کیفی و روش اسنادی می پردازیم:
۱- ۴ – ۳ – تعزیه
تعزیه از نظر لغت به معنی اظهار همدردی، سوگواری و تسلیت است ولی به عنوان شکلی از نمایش ریشه در اجتماعات و مراسم یاد کرد شهادت امام حسین (ع) در ایام محرم دارد و در طول تکامل خود بازنمایی محاصره و کشتار صحرای کربلا محور اصلی آن بوده و هیچ گاه ماهیت مذهبی اش را از دست نداده است.
۲- ۴ – ۳ – تبلیغ و ارتباط دینی
تبلیغ در لغت از ریشه (بلغ) بمعنی رسیدن و تبلیغ از باب تفعیل به معنی رساندن چیزی است. اما در اصطلاح: تبلیغ، رساندن مجموعه اطلاعاتی به مخاطب به منظور اقناع و برانگیختن احساسات او به سود یا بر ضد یک موضوع است.
تبلیغ واژه عربی است که معادل واژه «Propaganda» انگلیسی قرار دارد و هم چنین در عربی معادل‌های دیگری هم دارد از قبیل اعلام، دعایه، دعوت، اعلان و… و در زبان فارسی برخی واژه آوازه‌گری را در مورد آن بکار برده اند. واژه تبلیغ هر چند در لغت، مفهوم گسترده‏ای دارد ولی مراد از آن در این‌جا رسانیدن شرع و دین خدا به مردم است که در آیات متعدّد از وظایف اصلی پیامبران شمرده شده است.مفهوم اصطلاحی تبلیغ، نخست در حیطه امور دینی به کار می‌رفت و بعدها به حوزه‌های دیگر، تعمیم یافت؛ گر چه در حوزه‌هایی غیر از حوزه دین، غالباً از صورت جمع آن (تبلیغات) استفاده می‌شود. ارائه تعریفی مورد وفاق از تبلیغ کار دشواری است و آنچه در معرِف این مقاله ذکر شده، برآیند مشترکات انبوهی از تعاریف موجود است.
۳ – ۴ – ۳ – تحلیل کیفی
تحلیل کیفی شامل یک فرایند طراحی شده برای متمرکز کردن داده های خام به سمت موضوعات و طبقه بندی هایی براساس استنباط و تفسیر معتبر می باشد. هدف از انجام تحلیل کیفی را می توان در قالب تمامی ارتباطات ثبت شده تعریف کرد. (مثل گفته های ثبت شده از مصاحبه شوندگان، بحثها و گفتگوها، اصول مربوط به مشاهدات، نوارهای ویدئویی، اسناد و …) .
۴ – ۴ – ۳ – روش اسنادی
استفاده از این نوع تحقیق زمانی صورت می گیرد که یایک تحقیق تاریخی در دست انجام باشد یا تحقیق مرتبط با پدیده های موجود بوده ولی محقق درصدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع بر آمده باشد و یا پژوهش نیاز به اسناد و مدارک را ایجاب کند.
۵-۳- قابلیت اعتماد
اعتبار ، پایایی و عینیت ، ملاک هایی هستند که برای ارزیابی کیفیت تحقیق در پارادایم تحقیق متعارف اثبات گرایان استفاده می شود. همانند یک روش تفسیری، تحلیل محتوای کیفی ، از سنت اثبات گرایانه در فرضیه های اصلی ، اهداف تحقیق و فرآیندهای استدلالی متفاوت می باشد. بنابراین باعث ایجاد ملاک متعارف نامناسب برای قضاوت نتایج تحقیق می گردد. برای سازماندهی این فضا، لینکلن و گوبا ( ۱۹۸۵ ) ، چهار معیار برای ارزیابی کار تحقیقی تفسیری ایجاد کردند : اعتبار پذیری ، انتقال پذیری ، قابلیت اطمینان و تائید پذیری اعتباراشاره دارد به ” ارائه مناسب ساختارهای دنیای اجتماعی تحت مطالعه” لینکلن و گوبا (۱۹۸۵)، یکسری فعالیت هایی که به بهبود بخشیدن اعتبار در نتایج تحقیق کمک می کند، را ارائه می کنند: تماس طولانی با محیط پرورش ، مشاهده ی مستمر، بررسی از زوایای مختلف، تحلیل موارد منفی، بررسی کردن تفاسیر در مقابل داده های خام ، تبادل نظر با همتایان و کنترل از سوی اعضا. برای ارتقای اعتبار تحلیل محتوای کیفی محققان نه تنها نیاز به طراحی استراتژی های جمع آوری داده ها ،که قادر به درخواست کردن مناسب عرضه ها می باشد دارند،بلکه همچنین نیازمند طراحی فرآیندهای واضح (شفاف) برای رمزگذاری کردن و ترسیم نتایج از داده های خام می باشند.
انتقال پذیری اشاره به سبط فرضیه ی کاری محقق وارد که می تواند در مفهوم دیگری بکار گرفته شود. فراهم آوردن یک شاخص انتقال پذیری وظیفه محقق نیست و تا اندازه ای او برای ایجاد مجموعه داده ها وتوضیحات، مسئول می باشد که به اندازه کافی ارزشمند می باشد، بنابراین دیگر محققان قادر به قضاوت کردن در مورد انتقال پذیری یافته ها برای موقعیت ها و محیط های متفاوت می باشند.
قابلیت اطمینان اشاره به پیوستگی فرایند داخلی و روشی که محقق برای تغییر شرایط در پدیده به خود اختصاص می دهد، دارد.
قابلیت تائید، اشاره به گسترش مشخصه های داده ها دارد همانگونه که توسط محقق ثابت نگه داشته شده است، می تواند بوسیله کسانی که نتایج تحقیق را می خوانند و باز بینی می کنند، تائید شود.
تکنیک اصلی برای برقراری قابلیت اطمینان و قابلیت تائید از طریق رسیدگی فرآیند ها و یافته های محقق می باشد. قابلیت اطمینان بوسیله ی بررسی کردن ثبات فرایند های مطالعه و قابلیت تائید توسط سنجیدن انسجام داخلی و درونی ماحصل تحقیق، یعنی، داده ها، یافته ها، تفاسیر و پیشنهاد ها صورت می گیرد. عناصری که می تواند در این رسیدگی ها مورد استفاده قرار گیرد شامل داده های خام، یادداشتهای دامنه، نکته های تئوری، راهنمای رمز گذاری، نکات فرآیند و غیره می باشد. فرآیند رسیدگی دارای ۵ مرحله است: پیش ثبت کردن، تعیین

edame