بهبود امکان¬سنجی شیوه¬نامه¬ای بر پایه امکان¬سنجی ریاضی- منطقی- قسمت ۵- قسمت 2

بهبود امکان¬سنجی شیوه¬نامه¬ای بر پایه امکان¬سنجی ریاضی- منطقی- قسمت ۵- قسمت 2

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

۸۲

 

 

چکیده­ :

 

در این رساله به موضوع بسیار شناخته شده “امکان­سنجی۱” پروژه­ ها با رویکرد سیستمی پرداخته می­ شود. تلاش بر این است حتی­الامکان از مدل­های ریاضی-منطقی و تسهیلات گراف به موضوع “امکا­ن­سنجی” روی آورده شود. در گام­های آغازین کارهای پییشین درباره امکان­سنجی مطالعه شد و بر اساس آن مولفه­های موضوع و عوامل کلان مربوط تعیین شد.
سپس، روابط بین مولفه­ها و عوامل کلان مربوط به موضوع “امکان­سنجی” به صورت ماتریس ربط­ها برای نمایش بود و نبود ربط با صفر و یک استخراج شد. در این ماتریس از قوت ربط صرف­نظر شد. مزیت بزرگ ماتریس یاد شده در این است که می­توان یک ساختار گرافی برای موضوع “امکان­سنجی” فراهم کرد.
در گام بعد، یک ساختار دو سطحی برای امکان­سنجی ارائه شد. در این ساختار ارتباط بین مولفه­ها و زیر مولفه­ها از ماتریس یاد شده قابل تعیین است. به لحاظ محدودیت پژوهش، از پرداختن به تفصیل بیشتر و استخراج سطوح زیرین پرهیز شده است. در این مرحله پرسش بنیادین رساله مطرح می­ شود که چگونه می­توان امکان­سنجی را از چنبره­های ابهامات متنی و نیز از گوناگونی تفاوت ­شیوه­نامه­ای۲ دور نمود. برای این منظور، گزاره­های رایج در مطالعات ­امکان­سنجی به دو دسته کمیت­پذیر۳ و کمیت­ناپذیر۴ تفکیک شد. کمیت­پذیرها شامل همه عوامل و روابط موجود در مولفه­ها یا بین مولفه­ای است که می­توان یه صورت ریاضی-منطقی تبدیل کرد و کمیت ­ناپذیرها را نمی­توان تبدیل کرد.
سرانجام می­توان یک موضوع مورد امکان­سنجی را به دو بخش “فضای امکان” و “اهداف” مورد نظر تقسیم کرد. هر یک از این دو بخش خود به دو زیربخش کمیت­پذیر و کمیت ­ناپذیر تفکیک می­ شود. “فضای امکان” با تنگناها شناخته می­ شود. این ویژگی­ها برای تنگناها نیز صادق خواهد بود. در مورد اهداف در امکان­سنجی، ظاهرا هدف معادل مفهوم goal مورد نظر است- البته کمتر هدف با نامطلوبیت دو سویه مورد نظر است- با این وجود برای هدف­ها –به معنایی که یاد شد- نیز کمیت­پذیری و کمیت ناپذیری مطرح است. در این رساله مجموعه ­ای از اهداف و تنگناهای کمیت­پذیر آورده شده است، سهم مهم این رساله ارایه­ی یک نگاه نو بر پایه رویکرد سیستمی به موضوع مرسوم و شناخته شده “امکان­سنجی” است. این نگاه از فنون و ابزارهای رویکرد سیستمی بهره گرفته است. دستاورد پژوهش نشان دادن امکان بهره­ گیری از تسهیلات ریاضی-منطقی برای صورت­بندی بخشی از امکان­سنجی است.

Feasibility Study
۲ Procedural
۳ Quantifiable
۴ Non-quantifiable
فصل اول
مقدمه و کلیات مساله

 

۱٫۱٫مقدمه

 

 

طرح یا پروژه چیست؟

 

طرح یا پروژه، ایده یا پیشنهادی است که به صورت مجموعه ­ای از کارها و عملیات مطرح می­ شود.همچنین پروژه را چنین تعریف می­ کنند:
پروژه، متشکل از فعالیت­های منطقی و مرتبط به یکدیگر است که زیرنظر یک مدیریت و ارگان اجرایی مشخص، در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین شده­ای اجرا می­گردد]۲[.
به طور کلی هدف­های اصلی پروژه­ ها، کیفیت­ها یا کمیت­هایی هستند که اگر به طور مستقیم قابل سنجش و اندازه ­گیری نباشند، مقدار یا کیفیت و چگونگی آنها، هم قبل و هم بعد از اجرای پروژه، از طریق سنجش و اندازه ­گیری متغیرها، نمود­ها
و شاخص ­ها، به طور غیرمستقیم قابل اندازه ­گیری است. هدف­های فرعی یا مقاصد پروژه، غالبا کمیت­ها و پدیده­هایی هستند که به طور مستقیم قابل سنجش و اندازه ­گیری­اند و دسترسی به مقادیر آنها، موجب تشخیص مقادیر هدف­های اصلی پروژه می­ شود.
پروژه را بر حسب هزینه، موضوع، اندازه یا حجم و حیطه تاثیرگذاری آن به گروه­های مختلفی تقسیم کرده ­اند. برخی از انواع پروژه­ ها عبارتند از :

 

 

  1. پروژه احداث و تجهیز کارخانه

 

  1. پروژه احداث و تجهیز یک بیمارستان

 

  1. پروژه ایجاد خط تولید یک محصول جدید

 

  1. پروژه تغییر تکنولوژی تولید یک محصول

 

  1. پروژه بازسازی و اصلاح تشکیلات اداری

 

  1. پروژه طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

 

 1. پروژه تحقیق و توسعه.

 

هر پروژه، یک “دوره زندگی” مشخص دارد. “دوره زندگی” پروژه، از ابتدا تا انتها، از مراحل قابل تشخیص و قابل تعریفی تشکیل شده است. در هر یک از مراحل اجرای یک پروژه، بنا بر موضوع، نوع، طبیعت و اندازه آن، کارها و فعالیتهای گوناگونی انجام می­ شود. از این رو، مراحل زندگی یک پروژه، ممکن است با سایر پروژه­ ها متفاوت باشد. هر پروژه در یک تقسیم ­بندی عمومی، دارای مراحل بررسی، تعریف، طراحی، ساخت یا اجرا، نصب و راه­اندازی و بهره ­برداری و ارزیابی است.
مهندسان مشاور و پیمانکاران، معمولا مراحل بررسی و تعریف (امکان­سنجی یا تهیه و ارزیابی پروژه) را فاز یک، مرحله طراحی را فاز دو و مراحل ساخت، اجرا و نصب و راه­اندازی را فاز سه می­نامند.

 

۱٫۲٫ جنبه­ های ارزیابی طرح

 

در انجام مطالعات توجیهی یک طرح، چهار جنبه زیر ارزیابی می­ شود]۱۰[ :

 

 

  • ارزیابی بازار

 

  • ارزیابی فنی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت