برنامه عمل تعالی آموزش و پرورش و مدارس متوسطه

برنامه عمل تعالی آموزش و پرورش و مدارس متوسطه

قالب محتوا: ورد و با قابلیت تغییر

چند قاب از این محتوای جامع را در زیر مشاهده می کنید.

برنامه عملیاتی اختصاصی مدرسه بر اساس ابلاغیه

قسمتی از محتوای جامع

برنامه ی تعالی

در این برنامه جامع هر آموزشگاه با شرایط آموزشگاه در سال گذشته کیفیت سنجی می شود.

برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه در طرح تعالی مدیریت بر محور کیفیت آموزشی با اساس قرار دادن سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی، به کار گیری تمام نیروهای دخیل در امر آموزش از جمله معلمان و دانش آموزان و اولیاء در مدیریت آموزشگاه از اهداف بنیادین است. ارتقا سطح کیفی آموزش با توجه به پیشرفت های علمی و دور نماندن از رشد شتابان فناوری و فراتر از آن تبدیل آموزشگاه به یک سازنده دانش از دیگر اهداف مهم این طرح است.

دانلود برنامه تعالی مدیریت مدرسه

شاید شما هم به دلیل شرایط کرونا،کمبود وقت و سردرگمی ها ی برنامه مجازی دنبال برنامه تعالی مدیریت باشید.ولی به عنوان مدیرت دوست ندارید برنامه ی مدرسه شما با برنامه سایر مدارسی که از این فایل استفاده کرده اند یکی باشد.نگران نباشید ما این مشکل را با قرار دادن فایل های کاملا قابل ویرایش حل کرده ایم.کافیست زمان کوتاهی را برای ویرایش و کم یا اضافه کردن فعالیت ها قرار دهید تا برنامه شما بر کامل منطبق بر ویژی های شهر و منطقه باشد.

با این نگاه مدرسه خود یک سازمان خود ارزیاب است  و به صورت ماهانه مورد کیفیت سنجی قرار می گیرد و با شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در راستای تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف گام برمی دارد.برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه در این طرح دانش آموزان پس از اتمام دوران آموزش به افرادی خودساخته و دارای اعتماد به نفس بالا تبدیل خواهند شد.

برنامه عمل مدرسه متوسطه

توصیه میشود از محصول دیگر ما با عنوان برنامه ویژه مدرسه دیدن نماید.

در برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه نظرات و خواسته های دانش آموزان جهت اداره و مدیریت هر چه بهتر آموزشگاه مورد نظر قرار می گیرد همزمان با آن شرایط ایجاد نشاط و سر زندگی در مدرسه شناسایی و در راستای تقویت این شرایط گام برداشته می شود. مدیریت و کارکنان آموزشگاه نیز جهت بهبود هرچه بیشتر شرایط آموزشگاه تلاش خواهند کرد.

برنامه تعالی پرشده متوسطه

چهارچوب های جامع طرح برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه:

  • 1-تعیین دورنما؛ کارکرد و تدوین اجرایی برنامه عمل
  • 2-اجرای سیستم آموزش متقابل در برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه
  • 3-به کارگیری دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه
  • 4-ارتقا نقاط قوت و به کارگیری افراد
  • 5-بالا بردن نقش اولیاء دانش آموزان و دیگر نهادها در مدیریت مدرسه
  • 6-تقویت نشاط و سرزندگی در آموزشگاه
  • 7-نگاه ویژه به امور اجرایی آموزشگاه
  • 8-افزایش فعالیت های فوق برنامه و تفریحی
  • 9- استقرار سیستم رشد آفرین انگیزشی

برتامه طرح تعالی

جهت دانلود فایل کامل برنامه ی عمل طرح تعالی اینجا را کلیک کنید

 

مدیر سایت