سايت مقالات فارسی – بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز- قسمت ۸

سايت مقالات فارسی – 
بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز- قسمت ۸

  1. کچلی ناخن Ringworm of the nail = Dermatophytic onychomycosis= Tinea unguium

به مجموعه ضایعاتی که در نتیجه جایگزین شدن درماتوفیتها در صفحه ناخن پدید آید کچلی ناخن می‌گویند. این بیماری را باید از اونیکومیکوزیس که نوعی از عفونت ناخن به علت مخمرها و قارچهای غیر درماتوفیتی است متمایز کرد. از کل عفونتهای ناخن حدوداً ۴۰-۲۰ درصد قارچی هستند. این نوع عفونت، سیر تدریجی و کند داشته و ممکن است هفته‌ها، ماهها و حتی سالها بطول بیانجامد. گونه‌های مختلف ترایکوفایتون، میکروسپوروم و E.floccosum در ایجاد آن دخالت دارند.(۸۹)

  1. Tinea circinata Tropical= Gogo = Hanuman ringworm= Tinea imbricata = Tokelau = Burmese= Chinese= Indian ringworm = lofa tokelau

این نوع کچلی، شکل خاصی از کچلی بدن است که از نظر جغرافیایی بسیار محدود می‌باشد. ضایعات معمولاً به صورت حلقه‌های متحدالمرکز از پوسته‌های قطعه قطعه بوده که منتشر شده و اغلب مناطق بدن را فرا می‌گیرد. اصلی‌ترین عامل این نوع کچلی، T. concentricum می‌باشد.(۸۹)
۱-۳-۷-۱- کچلی در حیوانات
سالانه تعداد بیشماری از حیوانات در شهر و روستا مبتلا می‌شوند و این حیوانات در واقع مخزن درماتوفیتوز در انسان به شمار می‌روند و حیوانات آلوده به این درماتوفیتها نه تنها بیماری را به انسان منتقل می‌کنند بلکه ناقل درماتوفیتوزیس در بین حیوانات نیز می‌باشند و ممکن است در میان حیوانات همه‌گیری ایجاد نمایند. دام‌ها، جوندگان، سگ و گربه احتمالاً از انتشار دهندگان اصلی درماتوفیتها در محیط زیست هستند. ریزش پشم و موی حیوانات وحشی نیز گاهی محیط را آلوده می‌سازند و بطور غیرمستقیم منبع عفونتهای انسان را تشکیل می‌دهند. مواردی از انتقال درماتوفیتوزیس از انسان به حیوان نیز در اثر برخی از درماتوفیتها مثل T. rubrum و غیره گزارش شده است.(۸۹)
۱-۴- ترایکوفایتون ویولاسئوم(T.violaceum)
اسامی مترادف ;ترایکوفایتون گلابروم(T.glabrum)،ترایکوفایتون آکوریون ویولاسئوم(Achron violaceum)،فاووترایکوفایتون ویولاسئم(Favotrichophyton violaceum).
ترایکوفایتون ویولاسئوم یک گونه انسان دوست است که عمدتا ایجاد کچلی سر مینماید.مناطق اندمیک آن خاور نزدیک،اروپای شرقی،روسیه،آفریقا،مکزیک و آمریکای جنوبی می باشند.در ایالات متحده و کانادا نادر است.ترایکوفایتون ویولاسئوم همچنین ایجاد کچلی بدن و کچلی ناخن را نیز مینماید.تهاجم موئی آن از نوع اندوتریکس و حاوی تعداد زیادی آرتروکنیدیا در داخل ساقه مو می باشد که باعث پیچ خوردگی یا شکستن انفجاری و خرد شدن آن میگردد.موهای شکسته تولید حالتی، به نام های خال سیاه(black dot) و یا پوست مرغ پر کنده(Chicken skin) را در سطح پوست سر می کنند.این ارگانیسم در محیط حاوی تیامین رشد بهتری داشته و این مسئله آن را از ترایکوفایتون روبروم و ترایکوفایتون گوریلی که مانند ویولاسئوم ایجاد پیگمان بنفش رنگ را میکنند،تفکیک مینماید.بندرت از موارد عفونت حیوانی نیز گزارش شده است.ترایکوفایتون ویولاسئوم از عوامل شایع کچلی سر از نوع اندوتریکس در ایران و به ویژه در نواحی جنوبی می باشد.(۸۶)
۱-۴-۱- مشخصات ظاهری کلنی:
رشد آهسته داشته،ایجاد کلنی مخروطی یا زگیلی شکل با رنگ بنفش تیره می نماید.سطح کلنی معمولا دارای چین های نا منظم بوده و مومی یا پوستی شکل می باشد.در تجدید کشت بخش های کرکی و بی رنگی سطح کلنی را می پوشانند.در استرین های کهنه آزمایشگاهی کلنی ها ممکن است ظاهری سفید رنگ،مسطح،یا کرکی باشند.کشت ها در حرارت یخچال زنده نمی مانند.(۸۶)
۱-۴-۲ مشخصات ریزبینی:
هایفا ها با انشعابات نا منظم حاوی گرانول های سیتوپلاسمی می باشند.معمولا فاقد ماکروکنیدیا و میکروکنیدیا هستند.هایفاهای هوایی ممکن است عناصزی با جدار ضخیمی داشته باشند که شبیه ماکروکنیدیای ترایکوفایتون روبروم می باشند.ماکروکنیدیاهای گرزی به تعداد بسیار کم میکروکنیدیاهای گلابی شکل ممکن است در محیط های غنی از تیامین مشاهده گردند.مرحله تلئومورف آن شناخته نشده است و آمیزش آن با آرترودرماسیمئی نشان داده است که همه ایزوله های آن از نوع(-)می باشند.(۸۶)
۱-۴-۳ تشخیص افتراقی
در محیط سابورودکستروز آگار محتوی کلرامفنیکل و سابورودکستروز آگار محتوی سیکلوهگزامید و کلرامفنیکل رشد این قارچ کم بوده و پس از یکماه تنها ۳-۲ سانتیمتر از محیط کشت را فرا می‌گیرد. از آنجایی که ترایکوفایتون ویولاسئوم در محیط‌های کشت فاقد تیامین () رشد بسیار کمی داشته و حتی ممکن است رشد نکند به کمک این ویژگی می‌توان آنرا از ترایکوفایتون روبروم و منتاگروفایتیس تشخیص داد.(۸۳) جهت افزایش اسپورزایی می‌توان کشت‌های اولیه را به محیط PDA (Potato Dextrose Agar) انتقال داد.(۸۵)
این قارچ در روی Plain Casamino رشد سریع دارد و در روی Casamino+ تیامین رشد خوب دارد. تست اوره آز آن مثبت است . البته هیدرولیز اوره آن در مدت ۵ روز جواب مثبت می‌دهد. در ضمن ترایکوفایتون تونسورنس در محیط‌های زیر با ویژگی‌های زیر رشد می‌کند:
Littman oxgall Agar: کلنی‌های کرم رنگ، خاکستری رنگ و شبیه جیر با سطح چین خورده بدون هیچ پیگمانی در پشت آن.(۷۹)
Cornmeal Agar: هیچ پیگمانی تولید نمی‌کند. (۶۹)
Lactri
tmel Agar: میکروکنیدی و ماکروکنیدی‌های تشکیل شده برای کشتهای تازه مشابه littman oxgall Agar است.
۱%Peptone Agar: نرم، سفید تا کرم، سطح جیر مانند با مرکز افزایش یابنده که در پشت پیگمانی ندارند.
سابورود کستروز آگاربا %۵ Nacl: کلنی خیلی کند رشد با رو و پشت قهوه‌ای تیره رنگ. (۷۹)
۱-۴-۴ علایم بالینی:
هرچند بعضی از درماتوفیتها سندرم کلینیکی کاملاً مشخصی را ایجاد می‌کنند، ممکن است بسته به محلهای آناتومیک مختلف، همان گونه‌ها علایم کلینیکی مختلفی را تولید نمایند. ترایکوفایتون ویولاسئوم در انسان کچلی سر، بدن، و بطور اتفاقی کچلی ناخن و پا ایجاد می‌کند. ضایعات سر با التهاب شدید یا کم با شوره، ریزش و شکنندگی مو و ایجاد خال سیاه و گاهی کبره و کریون همراه است. ضایعات بدن مدور، همراه با قرمزی، شوره و وزیکول در حاشیه بوده و خارش دارند ولی ابتلا ناخن همانند سایر موارد کچلی ناخن است.(۸۶و۷۹)
در کل عفونتهای ناشی از ترایکوفایتون ویولاسئوم تمایل به مزمن شدن دارند.(۸۶)
در مورد کچلی سر ایجاد شده توسط T.violaceum از تکنیک کشت brush نیز استفاده می‌شود.(۷۹)
T.violaceum یک عفونت بیمارستانی نیز قلمداد می‌گردد. در بیمارانی که به مدت طولانی در بیمارستان بستری هستند صرفنظر از اینکه این قارچ پاتوژن مهم است، ممکن است سبب عفونتهای بیمارستانی نیز گردد.(۷۶)
Arnold و همکارانش گزارش کردند که T. violaceumبه بزرگسالان و بویژه زنان حمله می‌کند و اگر درمان نگردد التهاب ندارد ولی مدت زیادی ممکن است باقی بماند.(۱۸)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  1. T. violaceumبا کچلی بدن و ایجاد Majocchis’granulomaدر بیماران پیوند کلیوی ارتباط دارد، البته در افراد سالم هم دیده می‌شود و نیز  rubrum عامل شایعتری می‌باشد.

Majocchis’ granuloma یک عفونت قارچی جلدی غیرمعمول است و در هر سنی می‌تواند ایجاد شود، ولی در کودکان شایع است و البته با داروهای ضدقارچی بهبود می‌یابد.(۵۶)
۱-۴-۵ راههای انتقال:

مدیر سایت