بررسی-جرم-شناختی-قاچاق-مشروبات-الکلی-دراستان-کردستان- قسمت ۵- قسمت 2

بررسی-جرم-شناختی-قاچاق-مشروبات-الکلی-دراستان-کردستان- قسمت ۵- قسمت 2

  • بین احساس آنومی اجتماعی و قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.
  • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  • بین باورها و ارزش‏های اجتماعی- فرهنگی مردم منطقه و قاچاق مشروبات الکلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

  • بین عدم کفایت امکانات ناجا و گرایش به قاچاق مشروبات الکلی در میان مردم استان کردستان رابطه وجود دارد.

 

  • بین محیط زندگی افراد و گرایش به قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان تفاوت معناداری وجود دارد.

 

  • بین میزان درآمد افراد و قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.

 

  • بین وضعیت اشتغال افراد و قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان رابطه وجود دارد.

 

  • بین وضعیت مسکن افراد و قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان رابطه وجود دارد.

 

  • بین وضعیت تأهل افراد و گرایش به قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان رابطه وجود دارد.

 

  • بین میزان تحصیلات افراد و گرایش به قاچاق مشروبات الکلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

 • بین عوامل سیاسی نظیر وضعیت بازارچه های مرزی، نزدیکی به خط صفر مرزی و غیره با قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان رابطه وجود دارد.

 

گفتار سوم: روش تحقیق

 

همان­طور که می­دانیم پدیده­های اجتماعی پیچیده­اند و ابعادی گوناگون دارند. بنابراین هرگز نباید تصور کرد که با تکیه بر یک عامل می­توان مسئله­ای اجتماعی را حل کرد بلکه باید عوامل گوناگون پدیده را شناخت و مرتفع کرد. بنابراین در برابر پیچیدگی­ پدیده­های انسانی و اجتماعی، روش­ها نیز باید متعدد گردند. علاوه بر این، محقق باید در صحنه تحقیق و با توجه به ویژگی­های خاص پدیده مورد نظرش، روش تحقیق را به کار گیرد و با واقعیت منطبق سازد[۴۱] . بنابراین انتخاب روش تحقیق به فاکتورهایی از قبیل ماهیت موضوع، جامعه مورد مطالعه و نگاه محقق نسبت به جامعه بستگی دارد.
یکی از متداول‏ترین روش های تحقیق در علوم اجتماعی و از انواع روش های توصیفی، روش پیمایش (Survey) است. در این روش که معمولاً روی جمعیتهای بزرگ و با استعانت از پرسشنامه صورت می گیرد و محقق معمولاً به تحدید جامعه نمونه (فرض گرفته شده است که معرف جامعه کل است) در مقام Generalization یعنی تعمیم نتایج حاصله به کل جامعه آماری می پردازد.[۴۲] بنابراین تحقیق حاضر با توجه به هدف اصلی خود، روش پیمایش (Survey) را انتخاب نموده است. روش پیمایشی، روشی است برای گردآوری داده‌‌هاکه در آن از گروه‌های معینی از افراد خواسته می‌شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند. این پاسخ­ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند[۴۳].در تحقیق حاضر، داده ­ها به صورت مقطعی جمع­آوری شده یعنی گردآوری داده‌ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی صورت گرفته است.

 

فصل دوم:

 

 

مؤلفه‏های حاکم بر مطالعه‏ی میدانی موضوع و یافته‏ها

 

در این فصل به مباحث مهمی در خصوص شیوه جمع آوری داده‏ها، جامعه آماری و حجم نمونه، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرها و در نهایت یافته‏های پژوهش حاضر اشاره می‏کنیم.

 

گفتار نخست:شیوه جمع آوری داده‏ها

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت