امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا

امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی)
موضوع : امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اکبر عالم تبریز
استاد مشاور:
سرکار خانم دکتر منیژه قره چه
محقق:
سمانه فراشی
تیر ۹۲
سپاسگذاری
یارب تو مرا انابتی روزی کن شایسته خویش طاعتی روزی کن
زان پیش که فارغ شوم از کارجهان اندر دو جهان فراغتی روزی کن
الهی ای بینندهء نمازها، ای پذیرندهء، نیازها، ای دانندهء رازها و ای شنوندهء آوازها، ای مطلع بر حقایق و ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، اگر بگیری بر ما حجت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم، از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.
صمیمانه ترین و خالصانه ترین سپاسها تقدیم:
استاد عزیز و گرانقدر، آقای دکتر عالم تبریز، راهنمای این پایان نامه که همواره در طول ای پژوهش، با دانش و بینش عمیق خویش، گفتگوهای ارزنده، تشویق ها و دلگرمی هایش، مرا یاری نمودند.
خانم دکتر قره چه ،که در مراحل مختلف انجام این تحقیق با پیشنهادها و راهنمایی های باارزششان مرا یاری رساندند.
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند 

این مجموعه را به خانواده ءعزیز
و
همسر مهربانم تقدیم می کنم.
چکیده
کشور ایران با دارا بودن مرزهای آبی و خاکی گسترده همواره در معرض ورود و خروج غیرقانونی کالا بوده است. پدیده قاچاق نه تنها موجب کاهش درآمدهای عمومی دولت میشود بلکه سالانه نیروی انسانی، هزینه و زمان بسیاری صرف مبارزه با این پدیده میشود. با گسترش استفاده از تکنولوژی­های شناسایی و ردیابی کالا می توان از این فناوری ها در مبارزه با قاچاق کالا بهره جست. پیاده­سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFID مستلزم برخورداری از زیرساخت­های مناسب است. مطالعه امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد فنی، اقتصادی و نیروی انسانی هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش کوشش شده عوامل تاثیرگذار بر ابعاد امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری RFID تدوین گردد. سپس به وسیله انجام یک نظرسنجی از کارشناسان، دیدگاه آنها در خصوص میزان وجود هر یک از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری RFID مورد بررسی قرار گرفت. با تحلیل این داده ­ها، نتایج بدین شرح است؛ امکان پیاده­سازی از بعد فنی کم تا متوسط، امکان پیاده­سازی از بعد مالی و اقتصادی کم تا متوسط و امکان پیاده­سازی از بعد نیروی انسانی نیز متوسط تا زیاد ارزیابی شد. در مرحله بعد با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، اولویت­ بندی هر یک از ابعاد صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بعد مالی و اقتصادی بالاترین وزن در پیاده­سازی را دارا است و بعدهای فنی و نیروی انسانی در اولویت­های بعدی قرار دارند.
عکس مرتبط با اقتصاد
واژه­ های کلیدی: فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID)، امکان­سنجی، قاچاق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲-تعریف مسئله ۲
۱-۳- بیان مسئله پژوهش ۳
۱-۴- ضرورت و اهمیت پژوهش ۵
۱-۵- اهداف پژوهش ۶
۱-۶-سوالات پژوهش ۶
۱-۷-روش پژوهش ۷
۱-۸- قلمرو زمانی پژوهش ۷
۱-۹- قلمرو مکانی پژوهش ۷
۱-۱۰- قلمرو موضوعی پژوهش ۷
۱-۱۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری ۷
۱-۱۲-ابزار و روش گردآوری داده ­ها ۸
۱-۱۳- روش تحلیل داده ­ها ۸
۱-۱۴- شرح واژه ­ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش ۸
۱-۱۴-۱-سیستم شناسایی از طریق فرکانس­های رادیویی ۸
۱-۱۴-۲- قاچاق ۹
۱-۱۴-۳- امکان­سنجی ۹
فصل دوم تاریخچه و ادبیات موضوعی پژوهش ۱۰
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲-شناسایی از طریق امواج رادیویی : بررسی ادبیات موضوع و تاریخچه ۱۱
۲-۳- سیستم­های شناسایی ۱۴
۲-۳-۱- سیستم­های شناسایی مبتنی بر RFID 16
۲-۴-مقایسه سیستم­های شناسایی مبتنی بر بارکد و سیستم­های شناسایی مبتنی بر RFID 17
۲-۵-اجزای اصلی سیستم­های مبتنی بر RFID و نحوه عملکرد آن ۱۹
۲-۵-۱- تگ یا برچسب یا شناسه ۱۹
۲-۵-۱-۱- فرکانس­های تگ ۲۰
۲-۵-۱-۲- اشکال تگهای RFID 23
۲-۵-۱-۳- دسته­بندی تگهای RFID 24
۲-۵-۲- داده­خوان یا برچسب یا قرائت­گر ۲۶
۲-۵-۳- نرم­افزار مدیریت اطلاعات و بانک اطلاعاتی یا زیر سیستم پردازش داده یا میان­افزار ۲۷
۲-۵-۴-آنتن ۲۷
۲-۶- چگونگی عملکرد ۲۸
۲-۷-کارایی RFID در بنادر ۲۹
۲-۷-۱-اطلاعات ۲۹
۲-۷-۲-بازرسی ۳۱
۲-۷-۳-حوزه میان­راه­ها ۳۲
۲-۷-۴-حوزه برنامه ­ریزی ۳۴
۲-۷-۵-حوزه امنیت ۳۵
۲-۷-۶-حوزه مدیریت محوطه و بارگیری ۳۷
۲-۸-مزایای شناسایی از طریق امواج رادیویی ۳۸
۲-۸-۱-مزیت­های مستقیم: ۳۸
۲-۸-۲-مزیت­های غیرمستقیم: ۳۸
۲-۹-مشکلات و چالش­­های شناسایی از طریق امواج رادیویی ۳۸
۲-۹-۱-تطابق تکنولوژی ۳۹
۲-۹-۲-هزینه­ های سرمایه ­گذاری ۳۹

مدیر سایت