عمومی

مقاله فرایندهای سازمانی و بهره وری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} **۷۰۲/۰فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات مقدمهپژوهش حاضر به تحلیل تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی در... ادامه مطلب | Share it now!