مقاله مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیکی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} هدف اصلی از انجام این پژوهش، تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی است که بر مبنای مطالعات پیشین، بررسی این تاثیرات... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله دانشگاه فردوسی مشهد و تکنولوژی اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فتوحی اردکانی، محمد؛ علم الهدایی، سید محمد علی(۱۳۹۱). بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دستگاه های کارت خوان(pos)( مطالعه... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان همکاری اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} اهمیت و نقش فناوری اطلاعات به عنوان عاملی پر قدرت در تغییرات اقتصادی و اجتماعی( فریمن، ۱۹۹۴؛ وینترو تایلر، ۲۰۰۱: ۱-۱۷). باعث... ادامه مطلب | Share it now!