پایان نامه های روانشناسی

متن پایان نامه : مؤلفه انگیزشی

بندورا که پردازش شناختی بر اهداف وابسته به موقعیت تمرکز است، با نظریه امید در یک ردیف قرار می گیرد؛ اما با نظریه امید که دارای افکار هدف مدار، منطقی و موقعیتی است، متفاوت است.... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

منبع پایان نامه درمورد روش نمونهگیری

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  معتاد برای وقایع خوشایند و ناخوشایند، بدبینانهتر از جوانان غیر معتاد است. صالحی جونقانی(۱۳۷۹) بیان... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

متن پایان نامه : روابط اجتماعی

ازدواج پدیدار می گردند. الگوی تطابق با رویدادهای زندگی چنین فرض می کند که تجربه رویدادهای دشوار زندگی خود، همسازی و تطابق می آفریند. معتبرترین الگوی برخاسته از این مدل، به کارهای... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

منبع پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  تعارضات و یا شکست در درونی کردن اعمال والدین میباشد (یالسیو، ۱۹۹۷ به نقل از پور، ۲۰۰۹). فروید... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

متن پایان نامه : رضایت زناشویی

ه داشته باشد، که باعث افزایش میل به ایجاد تماس می شود، در نتیجه به طور مؤثری شانس ایجاد دلبستگی هیجانی در رابطه زناشویی را افزایش می دهد (جانسون و ویفن، ۱۳۸۷، ص ۶۵، ۹۷).بسیاری از افراد... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

منبع پایان نامه درمورد انسجام خانواده

شامل، نظارت والدینی کم، نظم غیر مؤثر، و الگوی ارتباطی خانوادگی نامناسب عاملهای مهمی در شروع و ادامه مصرف مواد در میان نوجوانان است (مک گلیکودی و همکاران، ۲۰۰۱). تحقیقات گستردهای... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

متن پایان نامه : رضایت زناشویی-دانلود کامل پایان نامه

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

منبع پایان نامه درمورد انحرافات اجتماعی

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

منبع پایان نامه درمورد اختلال مصرف مواد

ر به همراهی با خود نمایند. نظریه همنشینی افتراقی مؤید این دلیل است. در این نظریه، کجروی و انحراف اجتماعی ناشی از آن است که فرد رفتار نابهنجاری را در خلال فرایند جامعه پذیری و یادگیری... ادامه مطلب | Share it now!