عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع موسسات آموزش عالی و مدیریت بازرگانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} نامبرده نمره با امتیاز دریافت نمود.استاد راهنما: دکتر عباس شفیعی امضاء تاریخاستاد مشاور: دکتر محسن عامری... ادامه مطلب | Share it now!

گواهینامه آشپزی | مدرک آشپزی برای مهاجرت

شعار از مزرعه تا بشقاب آگوست اسکوفیر، که هدف او از این شعار تشویق کردن رستوران ها در استفاده بیشتر از محصولات ارگانیک همچون سبزیجات و مواد پروتئینی بود که رستوران ها و مجموعه ها... ادامه مطلب | Share it now!