منابع پایان نامه ارشد درباره فرهنگ اصطلاحات، عبدالرزاق کاشانی، خواجه نصیرالدین طوسی، رساله قشیریه

زاهد است. و هر که به چشم پسند در خود ننگرد، در خود زاهد است. نشان زهد در دنیا سه چیز است: یاد مرگ و قناعت به قوّت و صحبت با درویشان و زهد در خلق را سه نشان است: دیدن سبق حکم و استقامت قدر و... ادامه مطلب | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد درباره فرهنگ اصطلاحات، مصباح الهدایه، قطب الدین شیرازی، اسرارالتوحید

نفس بشری و نفس ناطقه است. (شرح حکمه اشراق، قطب الدین شیرازی، ص ۳۰۵)در تحفهالمرسله آمده است که انانیّت عبارت از آن است که حقیقت و باطن تو غیر حق باشد و نفی انانیّت عین معنی لا اله است،... ادامه مطلب | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد درباره عرفان و تصوف، تصوف عاشقانه، مصباح الهدایه، اختلافات مذهبی

عبدالسلام کامویی و بهاءالدین مولتانی در هندوستان و ابوالحسن مغربی الشاذلی در شمال آفریقا را می‌توان نام برد.» (مقدمهای بر عرفان و تصوف، سجادی، ص۱۰۶، ص ۱۰۸)۲-۴- تصوف در قرن هشتم ... ادامه مطلب | Share it now!

دانلود پایان نامه درمورد فرزندخوانده، بی سرپرست، سلامت روانی، سلامت روان

شماره سه اتفاق افتاده است. لذا می توان مدعی شد که حتی طرح این مساله، مفسده برانگیز است.از سویی دیگر، مصوبه مجلس در پی آسیب شناسی فردی برآمده است و از آسیب نوعی غفلت کرده است.لذا به نظر... ادامه مطلب | Share it now!