عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی و مولفه های سلامت روان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} «نیازهای ابتدایی بشر : مزلو خود در این باره می‌گوید فقط می‌تواند به دست سایر افراد بشر یعنی جامعه و از طریق آنان ارضا گردد... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع موسسات آموزش عالی و مدیریت بازرگانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} نامبرده نمره با امتیاز دریافت نمود.استاد راهنما: دکتر عباس شفیعی امضاء تاریخاستاد مشاور: دکتر محسن عامری... ادامه مطلب | Share it now!