تحقیق رایگان با موضوع سفرنامه ها، دوره صفوی، دوره قاجار، کریم خان زند

ا پدید آمده از ترکیب و تحول مراسم سوکواریهای مذهبی می داند، سایر فرضیه ها پایه و اساس درستی ندارند. ما قبلاً ضمن بیان هر یک از آنها به نقاط ضعف اسناد و دلایل کسانی که آن فرضیه ها را به... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع دوره صفوی، نویسندگان، دوره قاجار، کریم خان زند

فرهنگی موثر از این هنر) و سپس به پیشینه تحقیق( معرفی مختصرتحقیقات مشابهی که سابقا در این زمینه صورت گرفته است) پرداخته شده است. در پایان این فصل نیز سوالات اصلی و فرعی تحقیق آورده شده... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره مهارتهای اجتماعی، خودپنداره، جنس مخالف، اوقات فراغت

دارم. ۸- انجام امور مذهبی مانند مسجد رفتن را ترک نمی کنم. ۹- نسبت به قوانین مدرسه یا محل کار پایبند هستم. ۱۰- اگر حوصله نداشته باشم در محل کار یا کلاس درس، حاضر نمیشوم. ۱۱- احترام فراوانی... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره جنس مخالف، خودکشی، مواد مخدر، دوچرخه سواری

Other High-Risk Behaviors in Adolescents with Chronic Illness: A Review,” Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, Vol. 13, pp. 53-64. Van Vugt, E. S., M. Dekovic, P. Prinzie, G. M. Stams, J. J. Asscher (2013). “Evaluation of A Group-Based Social Skills Training for Children With Problem Behavior.”... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره استان فارس، جرم شناسی، مهارت های اجتماعی، جامعه شناسی

دختران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی.” روانشناسی معاصر، دوره دوم، شماره ۱، صص ۳۲-۴۰. کارتلج، گندلین و جوان. اف. میلبرن (۱۳۶۹). آموزش... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره استان فارس، رفتارهای پرخطر، دانش آموزان، دانش آموز

دانشگاه شیراز، شماره ۳۲، صص ۱۹۳- ۲۰۶. احمدی، حبیب؛ علی عربی و علی روحانی (۱۳۹۰). “اعتماد اجتماعی، رضایت از پلیس و احساس امنیت: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز”. مجموعه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، محدودیت ها، مهارت های اجتماعی، جامعه پذیری

و نتایج مثبتی به بار میآورند(همان: ۱۷۱). همانطور که قبلاً اشاره شد، یک رویکرد یا راهبرد مداخله ای به تنهایی نمی تواند در جلوگیری از وقوع رفتارهای پرخطر یا کاهش آن مؤثر باشد، بلکه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره مشکلات رفتاری، نظام قضایی، عوامل خطر، آموزش مهارت

می باشد که راهبردهای مداخله ای از جمله افزایش سازمان اجتماعی و ایجاد فعالیت های سازنده و مفید در دسترس برای نوجوانان و جوانان را در بر می گیرد. تأسیس سازمان های اجتماعی مانند نگهبان... ادامه مطلب | Share it now!