تحقیق رایگان با موضوع امام حسین، امام حسین (ع)، طلاق، سازهای موسیقی

توانایی رسیدگی، توافق رسمی، اعتماد پذیری( قابلیت اطمینان و تائید ) و مذاکرات. دراین پژوهش اطلاعات و داده ها بدون هرگونه سوگیری و جهت گیری متعصبانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع قابلیت اطمینان، تحلیل کیفی، نویسندگان، تحلیل اطلاعات

طور کلی دارد لازم است محققان از روش های کتابخانه ای مطلع بوده، تجربه و تبحر لازم را در استفاده از آنها به دست آورند. گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع تحلیل محتوا، جامعه شناسی، تحقیق کیفی، ناخودآگاه

موضوعاتی مثل پایگاه، سلیقه، پیشرفت، ملّیّت و غیره است، می‌باشد.(آسا برگر ،۱۳۸۷:ص۱۵- ۲۰) جامعه‌سنجی(Sociometry): این روش را مورنو (Moreno) در سال ۱۹۳۴ برای مطالعه و اندازه‌گیری روابط از نظر... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع تحقیق کیفی، پژوهش کیفی، روش تحقیق، علوم انسانی

های کیفی پیشنهاد شده اند که به عمق و غنای مطالعه می افزایند. درواقع تحقیق کیفی مجموعه فعالیت‌هایی(چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع تماشاگران، تحقیق کیفی، روش تحقیق، تحلیل داده

پرده‌ای که تصویری از یک باغ را روی آن نقاشی کرده‌اند، شمایلی از واقعیت به شمار می‌رود؛ اما باید به خاطر داشت که این نقاشی به نوبه خود می‌تواند از سوی تماشاگران به عنوان نماد بهار... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع نشانه شناسی، فرهنگ و ارتباطات، مفهوم سازی، جهان بینی

می‌شوند و اصطلاح نشانه‌شناسی جانوری را آفرید. نشانه‌شناسی جانوری به بررسی ارتباطات و علائم ارتباطی میان جانوران می‌پردازد. از دیگر اندیشمندان این حوزه که نشانه شناسی را مورد... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع دلالت ضمنی، کنش ارتباطی، ساختارگرایی، رولان بارت

نشانه سوسوری. بیشتر کلمات زبان، نمونه بارز نشانه‌های نمادین هستند. نکته مهمی که پیرس در مورد این سه‌گانی تأکید می‌کند، این است که هیچ نشانه‌ای یکسره نمی‌تواند شمایلی، نمایه‌ای،... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع تصویر ذهنی، جامعه شناسی، یونان باستان، تحقیقات جنایی

واژه می‌رویم متوجه می‌شویم که برای بررسی آن واژه نخست نیاز به شناختن دیدگاهمان داریم آیا ما واژه را از دید معنایی بررسی می‌کنیم یا ریشه یابی یا تاریخی یا جزاینها. پس استواری‌ای که... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع امام حسین، نشانه شناسی، جنوب ایران، پایان نامه

دوره را مورد بحث قرار داده اند. اولین سال حکومت سلسله شیعی صفوی همزمان است با به تألیف مهم ترین کتاب در باب مصائب و مرگ امام حسین (ع) ، « روضه الشهدا» یا بهشت شهیدان ،که در سال ۱۵۰۱ توسط... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع علامه مجلسی، دوره صفوی، امر به معروف، نهی از منکر

مثلاً علاوه بر ساختن نعشهای مصنوعی، کسانی خود را به صورت نعش در می آوردند و در تابوتها می خوابیدند . این تابوتها را گروهی از مردم یا ارابه ها حمل می کردند. در برخی از شهرهای ایران،... ادامه مطلب | Share it now!