عواقب اعتیاد به اینترنت

اگه چه تأثیرات جسمی کاربرد اینترنت در مقایسه با اعتیاد به مواد شیمیایی کمتراست استفاده اعتیادآور از اینترنت باعث معضلات شغلی ،آموزشی و خانوادگی می شه. ۲-۱-۱۲-۱- معضلات خانوادگیوکلای... ادامه مطلب | Share it now!

روش های درمانی برای اعتیاد به اینترنت

۲-۱-۱۱-اقدامای درمانی۲-۱-۱۱-۱- دارو درمانی :هادلی و همکاران (۲۰۰۶ ) نتایجی رو از یه مطالعه ۱۹ آزمودنی که به وسواس فکری ـ عملی کامپیوتر گرفتار بودن گزارش کردن. اونا به دنبال توقف ۹... ادامه مطلب | Share it now!

علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت

۲-۱-۸- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت (PIU)دیویس، مدل رفتاری ـ شناختی رو پیشنهاد کرده و اون در ارایه مدل خود استفاده آسیب شناختی از اینترنت رو به دو قسمت استفاده آسیب شناختی خاص از... ادامه مطلب | Share it now!