پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه با کلید واژه اعتیاد به اینترنت

خود در حدّ کمال استفاده می‏نمایند و یک حالت سازگاری خوب، احساس بهزیستی و نگرش مثبت به زندگی خود و دیگران در آنها ایجاد می‏کند. هوش هیجانی یکی از مؤلّفه‏های بهداشتی روانی است که در... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه با کلید واژه مدیریت منابع انسانی

(شناخت عواطف دیگران): توانایی ادراک ظاهر هیجانی و تبحّر در رفتار با دیگران، مطابق واکنش‏های هیجانی آنهاست.همدلی بر پایه خودآگاهی بنا می‏شود؛ هر قدر نسبت به احساسات خودمان گشاده‏تر... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه با کلید واژه پردازش اطلاعات

در مدرسه و هم خلّاقیت را از طریق توانایی، شخصیت و انگیزه افراد پیش‏بینی کنند، آنها موفق شدند تا اهمیت شخصیت را ،حتی در پیشرفت دانشگاهی نیز ، نشان دهند.در سال ۱۹۷۲ بارتون ، دایلمن و... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه با کلید واژه پیشرفت تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  خانوادگی و دوستان قدیمی را می‌گیرد. این اعتیاد در اکثر موارد منجر به شکست ازدواجها و بی‌ثباتی در... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه با کلید واژه استفاده از اینترنت

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ( بار-آن ، ۱۹۹۹)۱-۶-۲- تعریف عملیاتی: داده های بدست آمده در خصوص هوش هیجانی ( EQ ) از طریق پرسشنامه هوش... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

متن پایان نامه : مؤلفه انگیزشی

بندورا که پردازش شناختی بر اهداف وابسته به موقعیت تمرکز است، با نظریه امید در یک ردیف قرار می گیرد؛ اما با نظریه امید که دارای افکار هدف مدار، منطقی و موقعیتی است، متفاوت است.... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

منبع پایان نامه درمورد روش نمونهگیری

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  معتاد برای وقایع خوشایند و ناخوشایند، بدبینانهتر از جوانان غیر معتاد است. صالحی جونقانی(۱۳۷۹) بیان... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

متن پایان نامه : روابط اجتماعی

ازدواج پدیدار می گردند. الگوی تطابق با رویدادهای زندگی چنین فرض می کند که تجربه رویدادهای دشوار زندگی خود، همسازی و تطابق می آفریند. معتبرترین الگوی برخاسته از این مدل، به کارهای... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

منبع پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  تعارضات و یا شکست در درونی کردن اعمال والدین میباشد (یالسیو، ۱۹۹۷ به نقل از پور، ۲۰۰۹). فروید... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

متن پایان نامه : رضایت زناشویی

ه داشته باشد، که باعث افزایش میل به ایجاد تماس می شود، در نتیجه به طور مؤثری شانس ایجاد دلبستگی هیجانی در رابطه زناشویی را افزایش می دهد (جانسون و ویفن، ۱۳۸۷، ص ۶۵، ۹۷).بسیاری از افراد... ادامه مطلب | Share it now!