عمومی

پایان نامه حقوق در مورد : سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه

ساحت مقدس حجه ابن الحسن (عج)

«فهرست مطالب»
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱- ۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۷- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۸- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۹- ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۷
فصل دوم:اعتیادوانواع موادمخدر
۲-۱- اعتیادچیست …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۲-آثاروعوارض اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۳- مراحل اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۴- انواع موادمخدر ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۴-۱- موادسستی زا ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۴-۲- موادتوهم زا………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۴-۳- موادتوان زا …………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۵- وضعیت موادمخدرقبل ازانقلاب………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۶- وضعیت موادمخدرپس ازپیروزی انقلاب اسلامی……………………………………………………………………۱۴
۲-۷- وضعیت موادمخدردرجهان ………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۸- انواع داروهای روان گردان…………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۸- ۱-داروهای کندساز …………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۸-۲-داروهای محرک……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۸-۳- داروهای توهم زا……………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۸-۳-۱- ماری جوانا ……………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۸-۳-۲- ال اس دی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۸-۳-۳- پی سی پی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۹- سبب‌شناسی اتیولوژیک پسیکوپاتولوژیک سوء مصرف مواد…………………………………………………….۱۸
۲-۱۰- سوء مصرف مواد روانگردان شیشه……………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱۰-۱-نامهای شیشه………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱۰-۲-ساختار شیشه………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱۰-۳-تاریخچه شیشه…………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱۰-۴-روش های مصرف شیشه………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱۰-۵-اقسام مصرف………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱۰-۶-کار مغز و سیستم اعصاب مرکزی…………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱۰-۷-علل افزایش تولید و شیوع مصرف شیشه در ایران و جهان…………………………………………………۲۶
۲-۱۰-۸-عوامل افزایش تولید شیشه ماده روانگردان……………………………………………………………………….۲۶
۲-۱۰-۹-علل گرایش معتادان ماده مخدر صنعتی(شیشه)…………………………………………………………………۲۷
۲-۱۰-۱۰-اثرات اعتیاد به داروی روانگردان(شیشه)……………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۰-۱۰-۱-پرواز شیشه‌ای……………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۰-۱۰-۲-پرحرفی شیشه‌ای…………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۱۰-۱۰-۳-لاغری شیشه‌ای…………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۰-۱۱-علائم کلی روحی مصرف آمفتامین………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۰-۱۲-تاثیر آمفتامین بر روی سیستم اعصاب مرکزی………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۰-۱۲-تاثیرات فیزیکی و جسمانی مصرف شیشه…………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۰-۱۳-اثرات جسمی……………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۱۰-۱۴-علایم و نشانه مسمومیت مصرف شیشه………………………………………………………………………..۴۹
فصل سوم: علل گرایش به موادمخدروروان گردان

۳-۱-نظریه‌هایی کهن…………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۱-۱- سقراط ، افلاطون و ارسطو………………………………………………………. …………………………………..۵۳
۳-۲- تاریخچه شهرستان ورامین………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۲-۱-مواد مخدر در منطقه ورامین…………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳-قلمرو گرایش به اعتیاد………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۳-۱- حیطه درونی ………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۴-تبیین زیست شناسی…………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۵- عوامل درونی علل گرایش به اعتیاد……………………………………………………………………………………..۶۶

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع نیاز به عزت نفس و سازمانهای دولتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۶ -عوامل بیرونی گرایش به مواد مخدر……………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۶-۱- عوامل خانوادگی گرایش به مواد مخدر و اعتیاد…………………………………………………………………۶۷
۳-۷-عوامل اجتماعی گرایش به مواد مخدر………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۸-نظریه کنترل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..۷۶
فصل چهارم: اثرات موادمخدربرجوانان وراههای پیشگیری ازآن
۴-۱-چگو نگی ومراحل روی آوری به اعتیاد…………………………………………………………………………….۸۰
۴-۱-۱-مرحله ورود به قلمرو اعتیاد یا دوره یادگیری…………………………………………………………………..۸۰
۴-۱-۲-یادگیری مهمترین مرحله اعتیاد…………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۲-مدل بیماری اعتیاد به داروهای روانگردان……………………………………………………………………………….۸۱
۴-۳-داروهای روانگردان ………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۴-۴-عوامل مشترک اعتیادآوری داروها ی روانگردان……………………………………………………………………..۸۲
۴-۵-ویژگی های عمده وابستگی دارویی

90

دیدگاهتان را بنویسید