عمومی

مقاله کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

بخش اول؛ مروری بر ادبیات تحقیق فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات(IT)
نزدیک به پایان هزاره دوم میلادی، چند رویداد که از اهمیت تاریخی برخوردارند چشم‌انداز اجتماعی زندگی انسان را دگرگون ساخته‌اند. انقلابی تکنولوژیک که حول محور تکنولوژی‌های اطلاعات متمرکز است با سرعتی شتابان در کار شکل‌دهی مجدد بنیان مادی جامعه است. اقتصادهای سرتاسر جهان به یکدیگر وابسته شده‌اند و در سیستمی که هندسه آن همواره در حال تغییر است، شکلی جدید از روابط میان اقتصاد، دولت، سازمان‌ها و جامعه ایجاد کرده‌اند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، عامل اساسی در شکل دهی به اقتصاد جدید جهانی و ایجاد تغییرات سریع در جامعه است. امروزه این فناوری بر جنبه های مختلف زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد و اجتماعی تاثیر گذاشته است. جوامع مختلف برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود در عصر فناوری اطلااعات به راه حل‌های مختلفی روی اورده اند (نخعی و یوسفی، ۱۳۹۰). پیشرفت‌های آینده به شکل ایجاد یک محیط اطلاعاتی محور مجازی خواهد بود که در آن انسان‌ها به کارکردن و زندگی کردن با هم مشغول اند. بر اساس این دیدگاه، انسان‌ها در این محیط با واسطه های هوشمندی سر و کار دارند که با شبکه‌ها و کامپیوترها حمایت می‌شوند و در قالب لباس، مبلمان، وسیله‌ی نقلیه، جاده و سایر اشیا به شکل مجازی نمایان می‌شوند. در این فضا ارتباط یکپارچه ای میان اجزای مختلف شامل خانه، وسیله‌ی نقلیه، فضای عمومی، کار، فضای فراغت، مقصد توریستی و غیره برقرار می‌باشد (بوهالیس و او کانر ، ۲۰۰۵ ).
نقش اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز، بسیار شگرف و پیچیده است، به گونه ای که عصر فعلی را عصر انفجار اطلاعات می‌نامند. به همین دلیل، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها سرعت یافته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار، شبکه افزار، فعالیت بر داده‌ها و پردازش آن‌ها را در زمینه های دستیابی، ذخیره سازی، تبادل و کنترل را امکان پذیر می‌سازد (فتحیان، ۱۳۸۵).
پاسخ به این سوال که فناوری اطلاعات چیست ساده به نظر می‌آید چرا که عبارتست از سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات و خدمتدهی کاربران این فناوری، چه در خانه و چه در محل کار باشند. البته در تحقیقات مختلفی که در این زمینه صورت گرفته است در اکثر موارد به همه این عناصر پرداخته نمی شودو تنها یک عنصر مورد توجه قرار می‌گیرد که اکثر توجه‌ها به مقوله سخت افزار می‌باشد(افی، ۲۰۰۵).
نیروهای اقتصادی جامعه اطلاعات محور متفاوت با نیروهای غالب بر جامعه متکی بر روابط کشاورزی و صنعتی می‌باشد. بنا براین اگاهی از ان‌ها بسیار مهم می‌باشد چون اصول مدیریتی که پیش از این در این اقتصادها جواب می‌دادند، ضرورتا در جوامع مبتنی بر اطلاعات جواب نمی‌دهند (صالح و استراک، ۲۰۰۷). تکنولوژی اطلاعات نقش اجتناب ناپذیری در موفقیت یک شرکت تحت شرایط اطمینان و متغیر اقتصادی دارد. سیستم‌های IT بر محصولات، خدمات، بازارها، قیمت محصولات و تمایز آن‌ها تاثیر می‌گذارد. موفقیت شرکت‌های نوآورانه اساسا بستگی به اجرا و استفاده خلاقانه از IT دارد (جانسن، ۲۰۰۸). انتقال از تولید کالاهای فیزیکی به اقتصادی بر مبنای تولید و گردش اطلاعات و خدمات دانش محور را تسریع می‌کند. در این محیط جدید، مزیت رقابتی را می‌توان بر اساس توانایی دسترسی، خلق، پردازش و توزیع دانش به صورت استراتیژیکی بنا نمود (گوندوری و کوگات،۲۰۰۲). فناوری اطلاعات به معنای جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، توزیع و استفاده از اطلاعات است و محدود به سخت افزار و نرم افزار نمی‌باشد و نیز فناوری اطلاعات را می‌توان نقطه همگرایی الکترونیک، پردازش داده‌ها و ارتباطات مخابراتی دانست امروزه فناوری اطلاعات مشوقی برای جهانی شدن تولیدات و بازارها است و پویایی و انعطاف پذیری خدمات و جریانهای پولی-مالی را افزایش می‌دهد و اغلب عرصه را برای افزایش بهره وری و کارآیی مهیا می‌کند(موسوی، ۱۳۸۶: ۴۵۸).
فناوری و توانمندی‌ها در تعامل با یکدیگر رشد و توسعه می‌یابند و تسهیم آن‌ها در زیر گروه‌ها و شبکه‌ها براساس میزان دانستنیهای افراد حایز اهمیت می‌شود. کسب و کارالکترونیکی سلسله مراتبی از شبکه‌ها است که بر سرعت تغییرات و یادگیری می‌افزاید. آنچه که خلق می‌شود در جامعه به صورت شبکه های است و باید دریافت در کجاها فرصت‌ها و قابلیت‌ها در دسترس قرار می‌گیرند(حمیدی زاده، ۱۳۸۷).
مفهوم فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسط لویت و وایزلر در سال ۱۹۸۵ به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد (صرافی زاده، ۱۳۸۳). در سال ۱۹۶۲ موسسه فنی جورجیا تعریفی از فناوری اطلاعات ارائه کرده است که مقبول عموم نیز واقع گردید. در این تعریف چنین بیان می‌شود که فناوری اطلاعات دانشی است که به بررسی ویژگی‌ها و چگونگی اطلاعات نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی آن‌ها برای به حداکثر رساندن دستیابی به اطلاعات و قابل استفاده کردن آن‌ها می‌پردازد. آماده سازی اطلاعات شامل تفکیک دقیق، علمی و مستند، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، تفسیر و اشاعه و استفاده از آن می‌شود(فدائی و نیری، ۱۳۸۷).
در واقع عبارت فناوری اطلاعات در بردارنده دامنه وسیعی از عناصر و توانمندی‌هایی است که شامل خلق و تولید، ذخیره سازی و گسترش داده‌ها و اطلاعات و همچنین تولید دانش می‌باشد. داده عبارتست از معلومات خام، اولیه، نمودارها و جزئیات، در حالیکه اطلاعات بیانگر تفسیر کاربردی، سازماندهی شده و معنی داری از داده می‌باشد و دانش عبارتست از آگاهی و درک مجموعه ای از اطلاعات و چگونگی قرار دادن اطلاعات برای کارایی بهتر اطلاعات می‌باشد(جیمز، ۲۰۰۴).
در بیان کلی می‌توان بیان داشت که فناوری اطلاعات شاخه ای از تکنولوژی و فناوری است که اختصاص دارد به بررسی و بکارگیری داده و پردازش آن که شامل دریافت و جمع آوری خودکار، تغییرات، مدیریت، جابه جایی و حرکت، کنترل، نمایش، تعویض، تبادل و انتقال و دریافت داده‌ها و از سوی دیگر توسعه و گسترش و استفاده از رویه های سخت افزاری، نرم افزاری و سازمان افزار مرتبط با این پردازش(علی احمدی، ۱۳۸۲).
تعاریف فناوری اطلاعات
از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب شده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه گردد (شاکر اردکانی، ۱۳۸۸: ۱۲).
فناوری اطلاعات به ابزارها و روش هایی اطلاق می شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کنند (علی احمدی و شمس عراقی، ۱۳۸۲: ۴).
اطلاعات عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر و متن که با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد (علی احمدی، ۱۳۷۸: ۴).
ادورادز (۲۰۰۵) فناوری اطلاعات را به عنوان سخت افزار و نرم افزاری که اطلاعات را به سرعت ذخیره، دستکاری و انتقال می دهد، تعریف کرده اند؛ که به طور مثال شامل لینک های کامپیوتری، پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس و پایگاه داده های کامپیوتری می باشد (ادورادز، ۲۰۰۵: ۱۷).
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تعریف فناوری اطلاعات آن را مشتمل می‌داند بر مجموع صنایع تولیدی و خدماتی که برای نگهداری، انتقال و نمایش داده‌ها و اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می‌شود و بیان می کند که مهمترین مشخصه این فناوری نسبت به فناوری‌های قبلی که شکل انقلابی به آن داده است، مجتمع شدن ویژگی‌هایی نظیر دوطرفه بودن، جهانی بودن، فراگیر بودن، چند کاناله بودن به طور همزمان است.
فناوری اطلاعات به معنای جمع اوری، ذخیره سازی، پردازش، توزیع و استفاده از اطلاعات است و محدود به سخت افزار و نرم افزار نمی‌باشد و می‌توان آن را نقطه همگرایی الکترونیک، پردازش داده‌ها و ارتباطات مخابراتی دانست امروزه فناوری اطلاعات مشوقی برای جهانی شدن تولیدات و بازارها است و پویایی و انعطاف پذیری خدمات و جریانهای پولی- مالی را افزایش می‌دهد و اغلب عرصه را برای افزایش بهره‌وری و کارایی مهیا می‌کند. (کاوسی و همکاران،۱۳۹۱؛ موسوی، ۱۳۸۶: ۴۵۸ ).
از جمله تعاریف دیگری که برای فناوری اطلاعات ارائه می‌گردد می‌توان چنین بیان نمود که، IT به ابزارها و روش‌هایی اطلاق می‌گردد که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف (صدا، تصویر، متن) جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می‌کنند؛ و یا در تعریف دیگری از فناوری اطلاعات بیان می‌گردد که عبارتست از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار کامپیوتر و مخابراتی صورت می‌پذیرد(علی احمدی، ۱۳۸۲).
فناوری اطلاعات اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاق می شود که به پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازد (لوکاس، ۱۹۹۶: ۶۱).
فناوری اطلاعات ابزار رایانه محوری است که افراد به منظور کار با اطلاعات و پشتیبانی و پردازش آن استفاده می کنند (حق و همکاران، ۱۹۹۸: ۱۲).

دیدگاهتان را بنویسید