عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهمیت فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

اهمیت و ارزش پژوهش
با نگاهی به موقعیت فعلی کشورهای پیشرفته مشخص می‌شود که فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در پیشرفت وتوسعه همه جانبه آنان دخالت داشته است. از سویی دیگر، با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگ موجود میان توسعه و بهره‌وری می‌توان به روشنی اهمیت اطلاعات و فناوری اطلاعات را در مباحث حوزه بهره‌وری جستجو نمود. با بهبود بهره‌وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره‌وری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می‌دهد. در اختیار داشتن اطلاعات جامع و استفاده از فناوری اطلاعات در زمان مناسب می‌تواند ضمن امکان افزایش خلاقیت و فناوری، مانع از اتلاف منابع و دوباره کاریهای غیر ضروری و نا خواسته و بالاتر از همه تصمیم گیریهای بی ثمرمی گردد. به گونه ای که این تصمیمات نقش گسترده‌ای در زندگی آدمی دارد( ادیر، ۲۰۰۷؛ آیزنک، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷). و مبنای بسیاری از این تصمیمات، رفتار خودِ ماست( نیس بت و ویلسون، ۱۹۹۷؛ به نقل از عبدالهی، ۱۳۸۴). بنابراین لازم است که هر کسی مهارت‌های تصمیم گیری را برای رویارویی با مسائل مختلف در جهان امروز بداند( آدیر، ۲۰۰۷؛ گورکری، ۲۰۰۵).
در عصر حاضر مسائلی مطرح است که دیگر با راهکارهای گذشته حل شدنی نیستند. ویژگی عمده مسائل امروزی در بزرگی و وسعت مقدار داده ها و اطلاعاتی است که باید جمع آوری، نگهداری، تولید، پردازش، بازیابی و تحلیل شوند. این ویژگی که مولد بخش اعظم پیچیدگی های سازمانی است، حرکت به سوی توسعه فناروی نوینی به نام فناروی اطلاعات را موجب می شود که به کمک آن کار با داده ها و اطلاعات فراوان تسهیل شود(ابزری و اعتباریان، ۱۳۸۶). با وجود عمر نسبتاً کوتاه فناوری اطلاعات و رشد و گسترش سریع آن، تعاریف و برداشت های متفاوتی از آن ارائه شده است که با نگاهی دقیق و عمیق، ناسازگاری هایی نیز بین آنها مشاهده می شود(دف، ۲۰۰۶). فناوری اطلاعات به فناوری های چند رسانه ای از جمله رایانه، نرم افزار، اینترنت، تلفن، وبلاگ، ماهواره و… اشاره دارد(هیسمان اوغلو، ۲۰۱۱). فناوری اطلاعات به طور خلاصه ترکیبی از تجهیزات ارتباطی و رایانه می باشد( دیکا هامیتی، ۲۰۱۱). در واقع فناروی اطلاعات پدیده ای است که از بکار گیری وسیع سیستم های کامپیوتری در سازمان ها و جامعه و تحول ناشی از به کار گیری ان به وجود امده است( موحدی و همکاران، ۱۳۹۰). این فناوری حدود دو دهه قبل پا به عرصه میدان های علمی و صنعتی گذشته و امروز به عنوان یک تخصص بین رشته ای با تلفیق علوم رایانه ای، ریاضیات اطلاع رسانی، مخابرات و دانش مدیریت در فهرست فناوری های نوین جهانی قرار گرفته است(رحمانی، ۱۳۸۸).
فناوری اطلاعات و ارتباطات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار، شبکه افزار، فعالیت بر داده‌ها و پردازش آن‌ها را در زمینه های دستیابی، ذخیره سازی، تبادل و کنترل را امکان پذیر می‌سازد (فتحیان، ۱۳۸۵). سازمان‌ها جهت نیل به اهداف خود نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. این فناوری به مدیران امکان می‌دهد با پردازش سریع اطلاعات، امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشند و عملکرد سازمان با انجام و بازخورد سریع صورت پذیرد (علاقه بند، ۱۳۸۴).
در عرصه های اقتصادی فناوری اطلاعات تغییرات اساسی درنحوه مدیریت، فعالیتهای تجاری، نحوه رقابت ان‌ها در بازارهای خارجی و داخلی ایجاد نموده است و به مدیران بنگاههای تجاری امکان می‌دهد تا از مقررات اقتصادی و مالیاتی، تکنولوژی تولید کالا، ویژگیهای مواد خام، شرایط استانداردها، جدولهای زمانبندی تشریفات کنترل وتحویل کالا، نوسانات بازار، رقبا و… در کمترین زمان بهره مند گرددند و با مطالعه و انتخاب معقول‌ترین راهکار، درصرف منابع اقتصادی، طبیعی و ذخایر انرژی به نتایج مطلوب‌تری دست یابند. با استفاده از فناوری اطلاعات بنگاههای تجاری می‌توانند به راحتی با تامین کنندگان مواد اولیه ونیز با مصرف کنندگان در هر نقطه جهان ارتباط برقرارنمایند. فناوری اطلاعات بافراهم اوردن امکان دستیابی به اطلاعات دقیق وسریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیش بینی وضعیت آینده وتصمیم گیری درمورد نوع تولیدات را راحتتر می‌سازد.
در مجموع تمامی این مباحث گویای اهمیت فناوری اطلاعات در ارتقای بهره وری سازمان است. اما از سوی دیگر مطالعات مختلف نشان می دهد که فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهره وری نداشته و افزایش بهره وری ناشی از فناوری اطلاعات مستلزم فراهم آوردن برخی زیرساخت و شرایط است. این موضوع موجبات نگرانی بسیاری از مدیران را در رابطه سرمایه گذاری های سنگین در زمینه فناوری اطلاعات به منظور ارتقا بهره وری فراهم آورده است. لذا این پژوهش سعی دارد نقش فناوری اطلاعات در بهبود فرایندهای کاری و تمرکز زدایی در فرایند تصمیم و به دنبال آن افزایش بهره وری سازمان را بررسی نماید.
اهداف پژوهش
اصولاً هر کار پژوهشی به دنبال یک هدف کلی است که رسالت اصلی پژوهش بوده و دستیابی به آن هدف مستلزم انجام فرایندهای علمی، برنامه ریزی منظم و تحقق اهداف پژوهشی است. مهم ترین هدفی که این پژوهش در صدد دستیابی به آن است بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری است. لذا بر مبنای این هدف کلی می توان اهداف پژوهش حاضر به صورت زیر تدوین نمود:
تحلیل تاثیرات مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان
تحلیل تاثیرات غیر مستقیم فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن نقش میانجی بهبود فرآیندهای کاری
تحلیل تاثیرات غیر مستقیم فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن نقش میانجی ایجاد عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری
فرضیه های پژوهش
بر مبنای اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش حاضر به شرح زیر تدوین میگردد:
فناوری اطلاعات، بهره وری سازمان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
بهبود فرایندهای کاری، میانجیگر تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری است.
عدم تمرکز در تصمیم گیری، میانجیگر تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری است.
روششناسی پژوهش
روش هر پژوهش نقش اساسی در تعیین روایی پژوهش و ارزش نهایی آن دارد. در پژوهش‌های که مبتنی بر آمار و ارقام می‌باشد مهم‌ترین وظیفه پژوهشگر علاوه بر روش پژوهش دقت در جمع آوری اطلاعات گرداوری شده می‌باشد. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی – پیمایشی و به دلیل اینکه محقق در صدد تعیین رابطه از طریق همبستگی است، از نوع تحلیلی می‌باشد، زیرا محقق رابطه بین ابعاد؛ بارش مغزی و موفقیت و خلاقیت دانش اموزان را مورد بررسی قرار داده است و سعی در اندازه گیری این همبستگی دارد. همچنین در پژوهش‌هایی که مبتنی بر آمار و ارقام می‌باشد مهم‌ترین وظیفه پژوهشگر علاوه بر روش پژوهش دقت در جمع آوری اطلاعات گردآوری شده می‌باشد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده تا این نکته اساسی رعایت شود. در نهایت می‌توان بیان نمودکه؛ روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر زمانی تک مقطعی است و ماهیت روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی می‌باشد.
جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کل گروه، افراد، رویدادها و پدیده‌های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آن‌ها را دارد، اشاره می‌کند(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). با توجه قلمرو مکانی این پژوهش، تلاش زیادی صورت گرفت تا جامعه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، ما را به نتایج درست و معتبر برساند، با توجه به توضیحات داده شده در خصوص محیط جامعه آماری مورد نظر، با توجه به مکان و موقعیت جغرافیایی این پژوهش، جامعه آماری این تحقیق؛ شامل مدیران شرکت‌های موجود در شرکت‌های مشغول به فعالیت در شهرک صنعتی شهرستان اردکان می‌باشد.
نمونه آماری پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید