عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

او که سیمای آسمان‌نما تماشاگه امید من است و دل رنجیده‌اش صفای لحظه های من، سایه‌ی بی انتهایش، همیشه جاودان.
به خواهر و برادران خوبم؛
که مشکلات را برایم آسان، تلاش را در من شکوفا و همواره یارو یاورم بودند و مرا در این راه یاری نموند.
تقدیم مخصوص و ویژه و تک‌ترین تحیات به برادر عزیز تراز جانم یوزارسیو که درس تلاش محبت و ایثار با دستانی سرشار از مهر و عطوفت، همراه با زهد تقوا را از وی آموختم، و همچون کتیبه ای بی همتار در سخره های وجودم حک گشتهی…
نگارت؛ مـِدگ
تشکر و قدردانی
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین می‌کند، بر حسب وظیفه و از باب «من لمی شکر المنعم من المخلوقین لمی شکر اللَّه عزّ و جلّ
از پدر و مادر عزیزم، این دو معلم بزرگوارم، که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت‌هایم گذشته‌اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده‌اند؛
بهترین سپاس‌ها، تقدیم به استاد بزرگوار جناب آقای جوکار که همواره با ژرف نگری و بینش عمیق خود همواره راهنمای من بودند و جناب آقای تاج فر اکه با راهنمایی های راهگشا و ارزشمند خود همیشه یاور من بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
با تشکر و سپاس فراوان از جناب آقای محمد فتوحی اردکانی و وحید کبیری پور با بینش و هدایت‌های مدبرانه‌شان همواره راهنمایم بوده‌اند و به پاس زحمات این دوست بزرگوار و تمام دوستانی که در تهیه این پژوهش راهنما و پشتوانه ما بودند، توفیق روزافزون را برایشان از خداوند منان خواستاریم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید
و من الله توفیق
محمد پایدار اردکانی
دانشگاه پیام نور
تعهدنامه اصالت اثر
کلیه حقوق مادی و معنوی مرتبط از نتایج مطالعات، آزمایش و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می‌باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
محمد پایدار اردکانی
امضاء
چکیده
امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک از تکنولوژی‌های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی شگرف شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسان است. این پژوهش به بررسی و ارزیابی بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT) بر بهره‌وری سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مشغول به فعالیت شهرک صنعتی در شهرستان اردکان می‌باشد. نمونه اماری این پژوهش شامل ۶۵ نفر از مدیران این شهر می‌باشد. در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی و از پرسش‌نامه برای شناسایی تأثیر و رابطه میان متغیرها، و از نرم افزار SPSS19 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج روش تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهبود بهره وری سازمان ندارد و تنها به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرایندهای کاری، بهره وری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید